Uchwały Biuletynu 2011

Uchwała nr 11/RJK/2011

Uchwała nr 11/RJK/11 z dnia 07.11.2011 r. w sprawie nazewnictwa podstawowych znaków interpunkcyjnych w języku kaszubskim. Uzupełnienie uchwały nr 2/RJK/2011 z dnia 29.08.2011r. ÙCHWÔLËNK NR 11/RJK/2011 Z DNIA 07.11.2011 R. W SPRAWIE NAZÉWNICTWA ÒGLOWËCH ZNAKÓW INTERPÙNKCYJNËCH W KASZËBSCZIM JÃZËKÙ. DODÔWK DO ÙCHWÔLËNKÙ NR 2/RJK/2011 Z DNIA 29.08.2011 Radzëzna Kaszëbsczégò Jãzëka bédëje pòstãpną kaszëbską słowiznã sparłãczoną … Czytaj więcej Uchwała nr 11/RJK/2011

Uchwała nr 10/RJK/2011

Uchwała nr 10/RJK/11 z dnia 07.11.2011 r. w sprawie kaszubskiego języka religijnego i obyczajowego. 6.Słownictwo związane z sakramentem kapłaństwa. ÙCHWÔLËNK NR 10/RJK/2011 Z DNIA 07.11.2011 R.W SPRAWIE STOSOWANIÔ KASZËBSCZÉGÒ JÃZËKA RELIGIJNÉGÒ I ÒBËCZAJOWÉGÒ JÃZËKA. 6.SŁOWIZNA SPARŁÃCZONÔ Z SAKRAMENTÃ KAPŁAŃSTWA. Radzëzna Kaszëbsczégò Jãzëka bédëje pòstãpną kaszëbską słowiznã sparłãczoną z sakramentã kapłaństwa: Rada Języka Kaszubskiego proponuje następujące … Czytaj więcej Uchwała nr 10/RJK/2011

Uchwała nr 9/RJK/2011

Uchwała nr 9/RJK/11 z dnia 07.11.2011 r. w sprawie kaszubskiego języka religijnego i obyczajowego. 6.Słownictwo związane z sakramentem bierzmowania, pokuty i namaszczenia chorych. ÙCHWÔLËNK NR 9/RJK/2011 Z DNIA 07.11.2011 R. W SPRAWIE STOSOWANIÔ KASZËBSCZÉGÒ JÃZËKA RELIGIJNÉGÒ I ÒBËCZAJOWÉGÒ JÃZËKA. 6.SŁOWIZNA SPARŁÃCZONÔ Z SAKRAMENTÃ BIERZMÒWANIÔ, PÒKÙTË I NAMASZCZENIÔ CHÒRËCH. Radzëzna Kaszëbsczégò Jãzëka bédëje pòstãpną kaszëbską słowiznã … Czytaj więcej Uchwała nr 9/RJK/2011

Uchwała nr 8/RJK/2011

Uchwała nr 8/RJK/11 z dnia 30.09.2011 r. w sprawie stosowania kaszubskiej podstawowej terminologii medialnej ÙCHWÔLËNK NR 8/RJK/2011 Z DNIA 30.09.2011 R. W SPRAWIE STOSOWANIÔ KASZËBSCZI ÒGLOWI MEDIALNY TERMINOLOGII Radzëzna Kaszëbsczégò Jãzëka bédëje pòstãpną kaszëbską słowiznã sparłãczoną ze spòdleczną terminologią medialną: Rada Języka Kaszubskiego proponuje następujące kaszubskie słownictwo związane z podstawową terminologią medialną akapit,  łac. alinea‘akapit,łac.alinea’ … Czytaj więcej Uchwała nr 8/RJK/2011

Uchwała nr 7/RJK/2011

Uchwała nr 7/RJK/11 z dnia 30.09.2011 r. w sprawie kaszubskiego języka religijnego i obyczajowego. 5.Słownictwo związane z sakramentem i obrzędem chrztu. ÙCHWÔLËNK NR 7/RJK/2011 Z DNIA 30.09.2011 R. W SPRAWIE STOSOWANIÔ KASZËBSCZÉGÒ JÃZËKA RELIGIJNÉGÒ I ÒBËCZAJOWÉGÒ JÃZËKA. 5.SŁOWIZNA SPARŁÃCZONÔ Z SAKRAMENTÃ I ÒBRZÃDÃ CHRZTU. Radzëzna Kaszëbsczégò Jãzëka bédëje pòstãpną kaszëbską słowiznã sparłãczoną z sakramentã chrztu: … Czytaj więcej Uchwała nr 7/RJK/2011

Uchwała nr 6/RJK/2011

Uchwała nr 6/RJK/11 z dnia 29.08.2011 r. w sprawie kaszubskiego języka religijnego i obyczajowego. 4.Słownictwo związane z sakramentami świętymi (generalia). ÙCHWÔLËNK NR 6/RJK/2011 Z DNIA 29.08.2011 R.W SPRAWIE STOSOWANIÔ KASZËBSCZÉGÒ RELIGIJNÉGÒ I ÒBËCZAJOWÉGÒ JÃZËKA. 4.SŁOWIZNA SPARŁÃCZONÔ ZE SWIÃTIMA SAKRAMENTAMA (GENERALIA). Radzëzna Kaszëbsczégò Jãzëka bédëje pòstãpną kaszëbską słowiznã sparłãczoną ze swiãtima sakramentama (generalia): Rada Języka Kaszubskiego … Czytaj więcej Uchwała nr 6/RJK/2011

Uchwała nr 4/RJK/2011

Uchwała nr 4/RJK/11 z dnia 29.08.2011 r. w sprawie kaszubskiego języka religijnego i obyczajowego. 2.Słownictwo związane z okresem wielkanocnym. ÙCHWÔLËNK NR 4/RJK/2011 Z DNIA 29.08.2011 R.W SPRAWIE STOSOWANIÔ KASZËBSCZÉGÒ JÃZËKA RELIGIJNÉGÒ I ÒBËCZAJOWÉGÒ JÃZËKA. 2.SŁOWIZNA SPARŁÃCZONÔ Z CZASÃ JASTRÓW. Radzëzna Kaszëbsczégò Jãzëka bédëje pòstãpną kaszëbską słowiznã sparłãczoną z czasã Jastrów: Rada Języka Kaszubskiego proponuje następujące … Czytaj więcej Uchwała nr 4/RJK/2011

Uchwała nr 3/RJK/2011

Uchwała nr 3/RJK/2011 z dnia 29.08.2011 r. w sprawie kaszubskiego języka religijnego i obyczajowego. 1.Słownictwo związane z okresem Bożego Narodzenia. ÙCHWÔLËNK NR 3/RJK/2011 Z DNIA 29.08.2011 R. W SPRAWIE STOSOWANIÔ KASZËBSCZÉGÒ JÃZËKA RELIGIJNÉGÒ I ÒBËCZAJOWÉGÒ JÃZËKA. 1.SŁOWIZNA SPARŁÃCZONÔ Z CZASÃ GÒDÓW. Radzëzna Kaszëbsczégò Jãzëka bédëje pòstãpną kaszëbską słowiznã sparłãczoną z czasã Gòdów: Rada Języka Kaszubskiego … Czytaj więcej Uchwała nr 3/RJK/2011

Uchwała nr 5/RJK/2011

Uchwała nr 5/RJK/11 z dnia 29.08.2011 r. w sprawie kaszubskiego języka religijnego i obyczajowego. 3. Słownictwo związane z okresem zwykłym. ÙCHWÔLËNK NR 5/RJK/2011 Z DNIA 29.08.2011 R. W SPRAWIE STOSOWANIÔ KASZËBSCZÉGÒ JÃZËKA RELIGIJNÉGÒ I ÒBËCZAJOWÉGÒ JÃZËKA. 3. SŁOWIZNA SPARŁÃCZONÔ  ZE ZWIKŁIM CZASÃ. Radzëzna Kaszëbsczégò Jãzëka bédëje pòstãpną kaszëbską słowiznã sparłãczoną ze zwikłim czasã: Rada Języka … Czytaj więcej Uchwała nr 5/RJK/2011

Uchwała nr 2/RJK/2011

Uchwała nr 2/RJK/11 z dnia 29.08.2011 r. w sprawie funkcjonowania niektórych polskich reguł ortograficznych w języku kaszubskim. ÙCHWÔLËNK NR 2/RJK/2011 Z DNIA 29.08.2011 r. W SPRAWIE FÙNKCJONOWANIÔ NIECHTËRNËCH PÒLSCZICH ÒRTOGRAFICZNËCH REGLÓW W KASZËBSCZIM JÃZËKÙ W kaszëbsczim jãzëkù fùnkcjonëją niechtërne pòlsczé òrtograficzné regle. 1.  Wiôlgą i môłą lëtrã w kaszëbsczim jãzëkù stosëjemë tak samò jak w … Czytaj więcej Uchwała nr 2/RJK/2011