Programy nauczania

 • Jô w Kaszëbsczi, Kaszëbskô w swiece – program nauczania języka regionalnego – kaszubskiego

  Opracowanie: Felicja Baska-Borzyszkowska

  liceum, technikum

  Zgodny z założeniami nowej podstawy programowej 2018

  POBIERZ

 • Na Kaszëbach – program nauczania języka regionalnego – kaszubskiego

  Opracowanie: Emilia Maszke

  Klasy IV-VIII szkoły podstawowej

  Zgodny z założeniami nowej podstawy programowej 2017

  Pobierz

 • Gôdóm i piszã pò kaszëbskù – program nauczania języka kaszubskiego

  Opracowanie: Danuta Pioch

  Klasy I-VIII szkoły podstawowej

  Zgodny z założeniami nowej podstawy programowej 2017

  Pobierz

 • Kaszëbsczi cëdowny swiat – program dla przedszkoli kaszubskich

  Program dla przedszkoli kaszubskich
  Autorzy: Renata Mistarz, Felicja Baska – Borzyszkowska, Bożena Ugowska, Iwona Makurat, Tomasz Fopke

  pobierz

 • Najô Mòwa – program nauczania języka kaszubskiego z elementami wiedzy o regionie

  Opracowanie – Irena Brzustewicz i Halina Winczewska

  I  etap szkoły podstawowej klasy I-III
  Zgodny z założeniami podstawy programowej kształcenia ogólnego – Rozporządzenie MEN z dnia 23 XII 2008

  pobierz

 • Z kaszëbsczim w szkòle – Program nauczania języka kaszubskiego z elementami wiedzy o Kaszubach

  Opracowanie – Teresa Czerwińska, Aleksandra Pająk, Lucyna Sorn

  pobierz

   

 • Z kaszëbsczim w szkole – Rozkład materiału do szkoły podstawowej

  Opracowanie – Teresa Czerwińska, Aleksandra Pająk, Lucyna Sorn

  pobierz

   

   

 • Program nauczania do przedmiotu Własna historia i kultura dla gimnazjum

  pobierz

   

 • Program nauczania do przedmiotu Własna historia i kultura dla szkoły podstawowej

  pobierz

 • Mója Wanoga z kaszëbizną – program nauczania języka kaszubskiego w klasach I-III

  Opracowanie – Anna Knyba

  pobierz