Studia podyplomowe

Studia Podyplomowe Nauczanie języka kaszubskiego na
Uniwersytecie Gdańskim

 

ug-logo

Cel studiów

Uzyskanie dyplomu ukończenia studiów oznacza osiągnięcie wszystkich efektów kształcenia założonych dla realizacji modułu 4 Rozporządzenia w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (w przypadku absolwentów studiów pierwszego stopnia może ono obejmować wyłącznie przygotowanie do pracy w przedszkolach i szkołach podstawowych) i nabycie uprawnień do nauczania języka kaszubskiego w szkole.

 

Czas trwania i forma studiów

3 semestry Łącznie 350 godzin i 60 godzin praktyki dydaktycznej (w trakcie trwania drugiego i trzeciego semestru).

Studia niestacjonarne (zjazdy odbywają się co 2 tygodnie, w piątki i soboty – ok. 15 dni zjazdowych w semestrze – w tym 2 lub 3 (zależnie od planu pracy w danym semestrze)poza budynkiem UG z uwagi na charakter zajęć warsztatowych).

Opłata semestralna wynosi 1 600 zł.

 

Kontakt

Obsługa administracyjna: mgr Zofia Rogóyska-Krupnik, pokój 3.26

tel.: +48 58 523 21 85

fax: +48 58 523 21 85

e-mail: fpozrk@ug.edu.pl, justyna.pomierska@ug.edu.pl

Wydział Filologiczny, Filologia

ul. Wita Stwosza 55
80-308 Gdańsk

 

Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne Kulturoznawczo-Metodyczne
Nauczania Języka Kaszubskiego w Słupsku

 

akademia-pomorska

 

Instytut Polonistyki Akademii Pomorskiej w Słupsku zaprasza do wzięcia udziału w kolejnej piątej edycji Studiów Podyplomowych Kwalifikacyjnych Metodyczno-Kulturoznawczych Nauczania Języka Kaszubskiego.

 

Zajęcia będą dotyczyć metodyki nauczania języka kaszubskiego, kultury Kaszub, aspektów animacji życia artystycznego oraz ogólnych kompetencji nauczyciela. Przewidujemy wykłady, ćwiczenia, lektoraty oraz praktyki dydaktyczne, które przyniosą studentom rzetelną i pragmatyczną wiedzę przydatną w nauczaniu języka kaszubskiego.

 

Płatność za semestr wynosi 1600 zł

Czas trwania: 3 semestry

 

Kontakt:

Akademia Pomorska prof. Daniel Kalinowski

Dziekanat Wydziału Filologiczno-Historycznego

ul. Arciszewskiego 22a

76-200 Słupsk