Egzamin z języka kaszubskiego

UWAGA !

Egzamin pisemny (120 minut) z języka kaszubskiego przeprowadzony będzie
w dniu 7 stycznia 2017 (sobota)

 

Egzamin w dniu 07 stycznia 2017 r. odbędzie się na Wydziale Filologiczno-Historycznym
Akademii Pomorskiej w Słupsku (ul. Arciszewskiego 22 a),  SALA 53

Po egzaminie pisemnym w wyznaczonym terminie odbedzie się równiez egzamin ustny.

Na egzamin należy zabrać ze sobą:

Dokument tożsamości
Potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię dyplomu ukończenia studiów
Długopis
Dowód opłaty egzaminacyjnej

Koszt egzaminu wynosi 500zł

Wpłatę prosimy dokonać na konto Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego: 
85 1020 1811 0000 0402 0123 9185

Osoby zainteresowane egzaminem prosimy o wypełnienie poniższego formularza i przesłanie go drogą mailową.

Na zgłoszenia czekamy do 3 stycznia 2017 r.

MODEL EGAZMINU

(przykładowe zadania / zaleca się pobranie materiałów na komputer)