Egzamin z języka kaszubskiego

UWAGA !

Egzamin ze znajomości języka kaszubskiego na potrzeby nauczania w szkołach i przedszkolach w dniu 28 marca został odwołany!

O najbliższym egzaminie ze znajomości języka kaszubskiego będziemy informować na bieżąco na naszej stronie.

 

Na egzamin należy zabrać ze sobą:

Dokument tożsamości
Potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię dyplomu ukończenia studiów
Długopis
Dowód opłaty egzaminacyjnej

Koszt egzaminu wynosi 500zł

Wpłatę prosimy dokonać na konto Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego: 
85 1020 1811 0000 0402 0123 9185

Osoby zainteresowane egzaminem prosimy o wypełnienie poniższego formularza i przesłanie go drogą mailową (edukacja@kaszubi.pl).

Na zgłoszenia czekamy do 21 czerwca 2019 r.

MODEL EGAZMINU

(przykładowe zadania / zaleca się pobranie materiałów na komputer)