Egzamin z języka kaszubskiego

UWAGA !

Egzamin pisemny (120 minut) z języka kaszubskiego przeprowadzony będzie
25 czerwca 2019 r. (wtorek) o godz. 10:00

Egzamin pisemny  w dniu 25 czerwca 2019 r. odbędzie się w Szkole Podstawowej nr 50 im. Emilii Plater w Gdańsku przy ul. Grobla IV/8.

Egzamin ustny odbędzie się również tego samego dnia od godz. 13.00 w Domu Kaszubskim w Gdańsku przy ul. Straganiarskiej 20-23.

 

Po egzaminie pisemnym w wyznaczonym terminie odbedzie się równiez egzamin ustny.

Na egzamin należy zabrać ze sobą:

Dokument tożsamości
Potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię dyplomu ukończenia studiów
Długopis
Dowód opłaty egzaminacyjnej

Koszt egzaminu wynosi 500zł

Wpłatę prosimy dokonać na konto Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego: 
85 1020 1811 0000 0402 0123 9185

Osoby zainteresowane egzaminem prosimy o wypełnienie poniższego formularza i przesłanie go drogą mailową (edukacja@kaszubi.pl).

Na zgłoszenia czekamy do 21 czerwca 2019 r.

MODEL EGAZMINU

(przykładowe zadania / zaleca się pobranie materiałów na komputer)