Egzamin z języka kaszubskiego

UWAGA !

Szanowni Państwo,

informujemy, że egzamin ze znajomości języka kaszubskiego odbędzie w dniu 29 czerwca 2023 r. (czwartek).

Na zgłoszenia czekamy do 26 czerwca 2023 r. (poniedziałek).

Egzamin pisemny ze znajomości języka kaszubskiego zostanie  przeprowadzony  w czwartek 29 czerwca 2023 br. od godziny 10.00 (120 minut) w Szkole Podstawowej nr 50 im. Emilii Plater w Gdańsku przy ul. Grobla IV/8.

Egzamin ustny odbędzie się również tego samego dnia od godz. 12.30 w Domu Kaszubskim w Gdańsku przy ul. Straganiarskiej 20-23.  Na egzaminie ustnym obowiązuje kolejność alfabetyczna.  Listę podamy Państwu w dniu egzaminu.

Na egzamin (29.06.2023 r.) należy zabrać ze sobą:

Dokument tożsamości
Potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię dyplomu ukończenia studiów
Długopis
Dowód opłaty egzaminacyjnej i podpisany oryginał zgłoszenia

Koszt egzaminu wynosi 500zł

Wpłatę prosimy dokonać na konto Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego:
85 1020 1811 0000 0402 0123 9185

Osoby zainteresowane egzaminem prosimy o wypełnienie poniższego formularza i przesłanie go drogą mailową (edukacja@kaszubi.pl).

Na zgłoszenia czekamy do 26 czerwca 2023 r. (poniedziałek).

Oryginał (podpisany) zgłoszenia należy dostarczyć w dniu egzaminu pisemnego.

MODEL EGAZMINU

(przykładowe zadania / zaleca się pobranie materiałów na komputer)