Uchwała nr 2/RJK/2011

Uchwała nr 2/RJK/11 z dnia 29.08.2011 r. w sprawie funkcjonowania niektórych polskich reguł ortograficznych w języku kaszubskim.


ÙCHWÔLËNK NR 2/RJK/2011 Z DNIA 29.08.2011 r. W SPRAWIE FÙNKCJONOWANIÔ NIECHTËRNËCH PÒLSCZICH ÒRTOGRAFICZNËCH REGLÓW W KASZËBSCZIM JÃZËKÙ

W kaszëbsczim jãzëkù fùnkcjonëją niechtërne pòlsczé òrtograficzné regle.

1.  Wiôlgą i môłą lëtrã w kaszëbsczim jãzëkù stosëjemë tak samò jak w pòlsczim jãzëkù.

2.  W kaszëbsczim jãzëkù jistnieją pòstãpné główné interpùnkcyjné znaczi:

 

W języku kaszubskim funkcjonują niektóre polskie reguły ortograficzne:

1.  Wielką i małą literę w języku kaszubskim stosujemy tak jak w języku polskim.

2.  W języku kaszubskim istnieją następujące główne znaki interpunkcyjne:

. – kropka;

, – przecinek;

– kreska;

: – dwukropek;

() – nawias;

„” – cudzysłów;

? – znakzapytania;

! – wykrzyknik;

; – średnik.

 

Ne znaczi w kaszëbsczim jãzëkù są ùżiwóné jistno jak w pòlsczim jãzëkù.

Znaków tych w języku kaszubskim używa się tak samo jak w języku polskim.

 

Kaszëbsczé pòzwë interpùnkcyjnëch znaków zamieszczoné są w ùchwôlënkù

NR11/RJK/2011

Kaszubskie nazwy znaków interpunkcyjnych zostały zamieszczone w uchwale nr

11/RJK/2011

0 Comment

Leave a Comment

Your email address will not be published.