Uchwała nr 3/RJK/2011

Uchwała nr 3/RJK/2011 z dnia 29.08.2011 r. w sprawie kaszubskiego języka religijnego i obyczajowego.

1.Słownictwo związane z okresem Bożego Narodzenia.


ÙCHWÔLËNK NR 3/RJK/2011 Z DNIA 29.08.2011 R. W SPRAWIE STOSOWANIÔ KASZËBSCZÉGÒ JÃZËKA RELIGIJNÉGÒ I ÒBËCZAJOWÉGÒ JÃZËKA.

1.SŁOWIZNA SPARŁÃCZONÔ Z CZASÃ GÒDÓW.

Radzëzna Kaszëbsczégò Jãzëka bédëje pòstãpną kaszëbską słowiznã sparłãczoną z czasã Gòdów:

Rada Języka Kaszubskiego proponuje następujące kaszubskie słownictwo związane z okresem Bożego Narodzenia:

adwent ‘adwent’

andrzejczi‘andrzejki’

Bògùrodzëca‘Bogurodzica’

brilańtowé gòdë‘brylantowe gody’

brzózka‘brzoza’

 

dana‘świerk’

diamańtowé gòdë‘diamentowe gody’

dwanôstnica‘dwunastnica’

 

Epifaniô, Òbjawienié, Trzech Królów‘Epifania, Objawienie, Trzech Króli’

eulogie‘eulogie’

 

Gòdë,Bòżé Narodzenié‘Boże Narodzenie’

gòdë w Galilesczi Kanie‘gody w Kanie Galilejskiej’

 

gòdné‘godne’

gòdnik, gòdan ‘grudzień’

gòdzynczi‘godzinki’

Gromica, Gromice‘Gromnica, Gromnice’

gromicznik‘luty’

gwiôzdczi, gwiżdże‘przebierańcy bożonarodzeniowi’

Gwiôzdka‘Gwiazdka’

 

heortologiô‘heortologia’

heortonimiô‘heortonimia’

herodë‘herody’

inkarnacjô‘inkarnacja’

jasełka‘jasełka’

Kalenda‘Kalenda’

kòlãda‘kalęda’

kòlãdnicë‘kolędnicy’

 

Matczi Bòsczi Gromiczny‘Matki Boskiej Gromnicznej’

Matczi Bòsczi Sniéżny‘Matki Boskiej Śnieżnej’

mszôanielskô, królewskô, pasterskô (pasterka)‘msza anielska, królewska, pasterska (pasterka)’

 

na nen Rok‘Dosiego Roku’

Niepòkalané Pòczãcé NMPannë, Matka Bòskô Adwentowô‘Niepokalane Poczęcie NMPanny’

Niepòkalanégò Serca NMPannë‘Niepokalanego Serca NMPanny’

Nowé Lato, Nowé Latkò‘Nowe Lato, Nowe Latko’

Nowi Rok‘Nowi Rok’

 

Òfiarowanié Pana Jezësa w Swiãtnicë‘Ofiarowanie Pana Jezusaw Świątyni’

òpłôtk‘opłatek’

òtrąbiwanié adwentu‘otrąbywanie adwentu’

 

panëszka‘przodownik przebierańców’

panichida‘panichida’

pasterka‘pasterka’

pastorałka ‘pastorałka’

perłowégòdë, wieselé‘godyperłowe’

 

pierwòrodny syn‘syn pierworodny’

pòdłazniczka‘podłaźniczka’

pòłożnô, grótka‘położna’

pòłóg, szestnica‘połóg’

pòstnik‘postnik’

pôcorowé gòdë, wieselé‘gody koralowe’

pùstônoc‘pustanoc’

 

rórotka‘roratka’

rôrotë‘roraty’

rubinowé gòdë, wieselé‘gody rubinowe’

 

srébrné gòdë,wieselé‘srebrne gody’

swiãti młodëchny, niewiniątka‘święci młodziankowie, niewiniątka’

Swiãto Òczëszczeniô NMPannë‘Święto Oczyszczenia NMPanny’

Swiãto Swiatłów‘Święto Świateł’

Swiãto Zetkaniów‘Święto Spotkań’

Szczodrôczi‘Szczodraki’

 

Trzech Króli, Epifaniô, Òbjawienié‘Trzech Króli, Epifania, Objawienie’

turóń‘turoń’

 

wiérzba, jeżbina‘wierzba’

wieselné gòdë‘gody weselne’

Wigiliô, Wilëjô‘Wigilia,Wilia’

 

zległô‘położnica’

złoté gòdë, wieselé‘złote gody’

 

żelazné gòdë, wieselé‘żelazne gody’

 

 

0 Comment

Leave a Comment

Your email address will not be published.