Uchwała nr 5/RJK/2011

Uchwała nr 5/RJK/11 z dnia 29.08.2011 r. w sprawie kaszubskiego języka religijnego i obyczajowego.

3. Słownictwo związane z okresem zwykłym.


ÙCHWÔLËNK NR 5/RJK/2011 Z DNIA 29.08.2011 R. W SPRAWIE STOSOWANIÔ KASZËBSCZÉGÒ JÃZËKA RELIGIJNÉGÒ I ÒBËCZAJOWÉGÒ JÃZËKA.

3. SŁOWIZNA SPARŁÃCZONÔ  ZE ZWIKŁIM CZASÃ.

Radzëzna Kaszëbsczégò Jãzëka bédëje pòstãpną kaszëbską słowiznã sparłãczoną ze zwikłim czasã:

Rada Języka Kaszubskiego proponuje następujące kaszubskie słownictwo związane z okresem zwykłym:

 

Barbôrka ‘Barbórka’

błażejczi‘błażejki’

Bòżé Cało‘Boże Ciało’

 

Christusa Króla Wszechswiata‘Chrystusa Króla Wszechświata’

 

Dżadë‘Dziady’

 

gregóriónczi‘gregorianki’

gùslôrz,gùslarza‘guślarz’

 

Halloween‘Halloween’

Hestia‘Hestia’

 

kampanonimiô‘kampanonimia’

katarzinczi‘katarzynki’

kazuczi‘kaziuki’

 

Matczi Bòsczi Bòlesny‘Matki Boskiej Bolesnej’

Matczi Bòsczi Królewi Kòscoła‘Matki Boskiej Królowej Kościoła’

Matczi Bòsczi Łaskawi‘Matki Boskiej Łaskawej’

Matczi Bòsczi Majewi||Matczi Bòsczi Kwiatowi‘Matki Boskiej Królowej Polski’

Matczi Bòsczi Pòceszny||Matczi Bòsczi Pòceszeniô‘Matki Boskiej Pocieszenia’

Matczi Bòsczi Różańcowi||Matczi Bòsczi Wãgòrny‘Matki Boskiej Różańcowej’

Matczi Bòsczi Séwny‘Matki Boskiej Siewnej’

Matczi Bòsczi Szkaplérzny||Matczi Bòsczi Jagòdowi‘Matki Boskiej Szkaplerznej’

Matczi Bòsczi Wëkùpny‘Matki Boskiej od Wykupu Niewolników’

Matczi Bòsczi Zélny‘Matki Boskiej Zielnej’

mercedëscë‘mercedyści’

môrcynczi‘marcinki’

 

Narodzeniô NMPannë‘Narodzenia NMPanny’

 

Pantokrator‘Pantokrator’

Pańsczé Przemienienié‘Przemienienie Pańskie’

parafiada‘parafiada’

pawełczi‘pawełki’

 

stëpa‘stypa’

Swiãto Dzãkòwnotë/Swiãto Dzãkòwaniô‘Święto Dziękczynienia’

 

trënitôrz,trënitarze‘trynitarz,trynitarze’

trëzna‘tryzna’

 

walentinczi‘walentynki’

Westa‘Westa’

westalka‘westalka’

Wniebòwzãcô NMPannë‘Wniebowzięcia NMPanny’

Wszëtczich Swiãtëch‘Wszystkich Świętych’

Wszëtkòmògący‘Wszechmogący’

 

ZasniãcéNMPannë‘ZaśnięcieNMPanny’

Zôdëszczi,ZôdësznyDzéń‘Zaduszki,DzieńZaduszny’

0 Comment

Leave a Comment

Your email address will not be published.