Uchwały Biuletynu 2010

Biuletyn RJK 2010

Uchwały pochodzące z Biuletynu Rady Języka Kaszubskiego z 2010 roku Biuletyn 2010 pl/csb ► pobierz ♦ Uchwała Nr 1/RJK/10 z dnia 26-02-2010 r. w sprawie stosowania kaszubskich terminów i pojęć gramatycznych 1.Fonetyka ♦ Uchwała Nr 2/RJK/10 z dnia 19-03-2010 r. w sprawie stosowania kaszubskich terminów i pojęć gramatycznych. 2.Słowotwórstwo, cz.1 ♦ Uchwała Nr 3/RJK/10 z dnia 07-05-2010 … Czytaj więcej Biuletyn RJK 2010

Uchwała nr 3 2010 – Terminy i pojęcia gramatyczne Słowotwórstwo, cz. 2.

Uchwała Nr 3/RJK/10 z dnia 07-05-2010 r. w sprawie stosowania terminów i pojęć gramatycznych. 3. Słowotwórstwo, cz.2 Rada Języka Kaszubskiego proponuje następujące terminy i pojęcia gramatyczne ze słowotwórstwa: A augmentatiwné pòzwë || zgrëbienia ‘nazwa augmentatywna’, ‘zgrubienie’ B białczé pòzwë || białczëné pòzwë  || białgłowsczé pòzwë ‘nazwy żeńskie’ D deminutiwné pòzwë ‘nazwy deminutywne’ (zdrobnienia) E ekspresywné … Czytaj więcej Uchwała nr 3 2010 – Terminy i pojęcia gramatyczne Słowotwórstwo, cz. 2.

Uchwała nr 6 2010 – Nazwy miast, wsi gminnych i sołeckich

Uchwała Nr 6/RJK/10 z dnia 6-01-2010 r. w sprawie stosowania kaszubskich nazw miast i wsi gminnych i sołeckich     kaszëbskô pòzwa       pòlskô pòzwa   BËTOWSCZI KRÉZ – POWIAT BYTOWSKI Bëtowò Bytów Miastkò Miastko   Gmina Bòrzëtëchómié – Gmina Borzytuchom  Bòrzëtëchómié Borzytuchom Chòtkòwò Chotkowo Dąbrówka Dąbrówka Jutrzénka Jutrzenka Krosnowò Krosnowo Niedarzëno Niedarzyno … Czytaj więcej Uchwała nr 6 2010 – Nazwy miast, wsi gminnych i sołeckich

Uchwała nr 5 2010 – Nazwy muzeów

Uchwała Nr 5/RJK/10 z dnia 18-06-2010 r. w sprawie kaszubskich nazw muzeów na kaszubach   B (Bëtowò ‘Bytów’) Zôpadno-Kaszëbsczé Mùzeum w Bëtowie ‘Muzeum Zachodnio-Kaszubskie w Bytowie’ partë ‘oddziały’ (Bëtowò ‘Bytów’) Part Historii Gardu Zôpadno-Kaszëbsczégò Mùzeum ‘Oddział Historii Miasta Muzeum Zachodnio-Kaszubskiego’ (Wiôldżé Płótowò ‘Płotowo’) Mùzeum Pòlsczi Szkòłë we Wiôldżim Płótowie ‘Muzeum Szkoły Polskiej w Płotowie’ C … Czytaj więcej Uchwała nr 5 2010 – Nazwy muzeów

Uchwała nr 4 2010 – Terminy i pojęcia gramatyczne. Leksyka

Uchwała Nr 4/RJK/10 z dnia 07-05-2010 r. w sprawie stosowania pojęć i terminów leksykalnych   A absorpcjô ‘absorpcja’ adideacjô ‘adideacja’ aglutinacjowô pòzwa ‘nazwa aglutynacyjna’ akcjonim ‘akcjonim’ (nazwa wydarzenia historyczn.) aktonim ‘aktonim’ (nazwa umowy i porozumienia dyplomat.) ameliorizm ‘amelioryzm’ (wyraz o dodatnim znaczeniu) amerikanizm ‘amerykanizm’ ampùtacjowô  pòzwa ‘nazwa amputacyjna’ anemonim ‘anemonim’ (nazwa wiatru) anielcyzm ‘anglicyzm’ animizacjô … Czytaj więcej Uchwała nr 4 2010 – Terminy i pojęcia gramatyczne. Leksyka

Uchwała nr 2 2010 – Terminy i pojęcia gramatyczne. Słowotwórstwo cz.1

Uchwała Nr 2/RJK/10 z dnia 19-03-2010 r. w sprawie stosowania kaszubskich terminów i pojęć gramatycznych. 2. Słowotwórstwo, cz.1   A adaptacjô ‘adaptacja’ afiksowi fòrmańt ‘formant afiksalny’ afiksowô deriwacjô ‘derywacja afiksalna’ alternacjowi fòrmańt ‘formant alternacyjny’ alternacjowô deriwacjô ‘derywacja alternacyjna’ antónim ‘antonim’ B bezafiksowô deriwacjô ‘derywacja bezafiksalna’ C copnô deriwacjô ‘derywacja wsteczna’ D deriwat || òdprowôdné słowò … Czytaj więcej Uchwała nr 2 2010 – Terminy i pojęcia gramatyczne. Słowotwórstwo cz.1

Uchwała nr 1 2010 – Terminy i pojęcia gramatyczne. Fonetyka

  Uchwała Nr 1/RJK/10 z dnia 26-02-2010 r. w sprawie stosowania kaszubskich terminów i pojęć gramatycznych. 1.Fonetyka   A abécadło ‘abecadło’ alfabét ‘alfabet’ alternacjô ‘alternacja’ artikùlacjô ‘artykulacja’ B bezrëszny ‘nieruchomy’ bezzwãcznota ‘bezdźwięczność’ bezzwãczny spółzwãk ‘spółgłoska bezdźwięczna’ bëlaczenié ‘bylaczenie’ bënësłowné ùpòdobnienié || bënësłownô asymilacjô ‘upodobnienie wewnątrzwyrazowe, asymilacja wewnątrzwyrazowa’ C całowné ùpòdobnienié || całownô asymilacjô ‘upodobnienie całkowite, … Czytaj więcej Uchwała nr 1 2010 – Terminy i pojęcia gramatyczne. Fonetyka