Uchwała nr 6 2010 – Nazwy miast, wsi gminnych i sołeckich

Uchwała Nr 6/RJK/10 z dnia 6-01-2010 r. w sprawie stosowania kaszubskich nazw miast i wsi gminnych i sołeckich


 

  kaszëbskô pòzwa

      pòlskô pòzwa

 

BËTOWSCZI KRÉZ – POWIAT BYTOWSKI

Bëtowò

Bytów

Miastkò

Miastko

 

Gmina Bòrzëtëchómié – Gmina Borzytuchom 

Bòrzëtëchómié

Borzytuchom

Chòtkòwò

Chotkowo

Dąbrówka

Dąbrówka

Jutrzénka

Jutrzenka

Krosnowò

Krosnowo

Niedarzëno

Niedarzyno

Òseczi

Osieki

Strëszewò

Struszewo

 

Gmina Bëtowò – Gmina Bytów

Dąbié

Dąbie

Gòstkòwò

Gostkowo

Grzëmiéńc

Grzmiąca

Mądrzechòwò

Mądrzechowo

Mòkrzëno

Mokrzyn

Niezabëszewò

Niezabyszewo

Wiôldżé Płótowò

Płotowo

Môłi Pòmësk

Pomysk Mały

Wiôldżi Pòmësk

Pomysk Wielki

Rekòwò

Rekowo

Rzepnica

Rzepnica

Sérzno

Sierzno

Swiątkòwò

Świątkowo

Ùdorp

Udorpie

Ząbienica

Ząbinowice

 

 

Gmina Czôrnô Dąbrówka – Gmina Czarna Dąbrówka

Bòchòwò

Bochowo

Czôrnô Dąbrówka

Czarna Dąbrówka

Jaséń

Jasień

Jerzkòjce

Jerzkowice

Kartkòwò

Kartkowo

Karwno

Karwno

Kleszczińc

Kleszczyniec

Kłosë 1

Kłosy

Kòtuszewò

Kotuszewo

Kòzë 2

Kozy

Mikrowò

Mikorowo

Mëdlëta (Bùkòlt)

Mydlita

Nożënkò

Nożynko

Nożëno

Nożyno

Òtnoga

Otnoga

Roczicënë

Rokiciny

Môłé Roczitczi

Rokitki

Wiôldżé Roczitczi

Rokity

Ùnichòwò

Unichowo

Wargòwò

Wargowo

 

 

Gmina Kôłczëgłowë – Gmina Kołczygłowy

Barkòcëno

Barkocin

Barnówc

Barnowiec

Barnowò

Barnowo

Darżkòwò

Darżkowo

Wiôlgô Gałązniô

Gałąźnia Wielka

Jezerzé

Jezierze

Kôłczëgłowë

Kołczygłowy

Kôłczëgłówczi

Kołczygłówki

Łobzowò

Łobzowo

Łubno

Łubno

Pòdgòrzé

Podgórze

Redusz

Radusz

Wądół

Wądół

Wierszëno

Wierszyno

Witónowò

Witanowo

 

Gmina Lëpińce – Gmina Lipnica

Bòrowi Młin

Borowy Młyn

Bòrzëszczi

Borzyszkowy

Brzézno

Brzeźno Szlacheckie

Brzozowò

Brzozowo

Glësno

Gliśno Wielkie

Czedrejce

Kiedrowice

Lëpińce

Lipnica

Lëbóń

Luboń

Łączé

Łąkie

Mielno

Mielno

Òstrowité

Ostrowite

Òsësznica

Osusznica

Prądzonô

Prądzona

Wòjsk

Wojsk

Zôpcéń

Zapceń

 

Gmina Miastkò – Gmina Miastko

Biôłô

Biała

Bòbiãcëno

Bobięcino

Chlebòwò

Chlebowo

Czôrnica

Czarnica

Dólskò

Dolsko

Dretink

Dretynek

Dretiń

Dretyń

Głodowò

Głodowo

Kamnica

Kamnica

Kôwczé

Kawcze

Kòwôlejce

Kowalewice

Kwisno

Kwisno

Lëbkòwò

Lubkowo

Miłocëce

Miłocice

Òkònino

Okunino

Paséka

Pasieka

Piôszczëna

Piaszczyna

Pòpòjce

Popowice

Przãsëno

Przęsin

Role

Role

Słoszënkò

Słosinko

Szëdlëce

Szydlice

Swierzenkò

Świerzenko

Swierzno

Świerzno

Swieszëno

Świeszyno

Trzcëno

Trzcinno

Turowò

Turowo

Wałdowò

Wałdowo

Wãgòrzënkò

Węgorzynko

Môłô Wôłczô

Wołcza Mała

Wiôlgô Wôłczô

Wołcza Wielka

Żôbno

Żabno

 

Gmina Parchòwò – Gmina Parchowo

Chòsznica

Chośnica

Gôłcewò

Gołczewo

Grabòwò

Grabowo Parchowskie

Jómno

Jamno

Jeléńcz

Jeleńcz

Nôklô

Nakla

Nowô Wies

Nowa Wieś

Parchòwò

Parchowo

Soszëca

Soszyca

Sélczno

Sylczno

Żukówkò

Żukówko

 

Gmina Stëdzéńce – Gmina Studzienice

Czôrnô Dąbrowa

Czarna Dąbrowa

Kłączno

Kłączno

Łączé

Łąkie

Òsława Dąbrowa

Osława Dąbrowa

Półczno

Półczno

Przewóz

Przewóz

Rabacëno

Rabacino

Skwiérawë

Skwierawy

Sominë

Sominy

Stëdzéńce

Studzienice

Ùgòszcz

Ugoszcz

 

Gmina Trzebielëno – Gmina Trzebielino

Bòżónka

Bożanka

Cetiń

Cetyń

Dólno

Dolno

Gùmiéńc

Gumieniec

Miszewò

Miszewo

Òbjezerzé

Objezierze

Pòbòrowò

Poborowo

Starkòwò

Starkowo

Sëchòrzé

Suchorze

Trzebielëno

Trzebielino

Zélno

Zielin

 

Gmina Tëchómié – Gmina Tuchomie

Cemno

Ciemno

Kramarzënë

Kramarzyny

Wiôldżé Masłojce

Masłowice Trzebiatkowskie

Masłojce

Masłowice Tuchomskie

Môłé Masłojce

Masłowiczki

Mòdrzewò

Modrzejewo

Nowé Hëtë

Nowe Huty

Piôszno

Piaszno

Tãgòmié

Tągowie

Trzebiôtczi

Trzebiatkowa

Tëchómié

Tuchomie

Tëchómkò

Tuchomko

Zôgònë

Zagony

 

CHÒNICCZI KRÉZ – POWIAT CHOJNICKI

Brusë

Brusy

Chònice

Chojnice

Czersk

Czersk

 

Gmina Brusë – Gmina Brusy

Czôpiewice

Czapiewice

Czôrnéż

Czarniż

Côrnowò

Czarnowo

Czëczkòwë

Czyczkowy

Gacnik

Gacnik

Główczëce

Główczewice

Hëta

Huta

Czinice

Kinice

Kòsobùdë

Kosobudy

Lesno

Leśno

Lubniô

Lubnia

Môłé Chełmë

Małe Chełmy

Glësno

Małe Gliśno

Mãczëkôł

Męcikał

Òrlik

Orlik

Przëmùszewò

Przymuszewo

Rólbiék

Rolbik

Skòszewò

Skoszewo

Dużé Chełmë

Wielkie Chełmy

Zôles

Zalesie

Żôbno

Żabno

 

Gmina Chònice – Gmina Chojnice

Angòjce

Angowice

Charzëkòwë

Charzykowy

Chòjnatë

Chojnaty

Chòniczczi

Chojniczki

Cechòcëno

Ciechocin

Cołdanczi

Cołdanki

Czôrtołómié

Czartołomie

Dôrãgòjce

Doręgowice

Gòckòjce

Gockowice

Grónowò

Granowo

Jercewò

Jarcewo

Klôwkòwò

Klawkowo

Kłódawa

Kłodawa

Kòpernica

Kopernica

Krojantë

Krojanty

Krëszka

Kruszka

Lëchnowë

Lichnowy

Lotiń

Lotyń

Mòszczenica

Moszczenica

Nieżëchòjce

Nieżychowice

Nowô Cerkwiô

Nowa Cerkiew

Nowé Òstrowité

Nowe Ostrowite

Nowi Dwór

Nowy Dwór

Òbjezerzé

Objezierze

Ògòrzélënë

Ogorzeliny

Òstrowité

Ostrowite

Pawłowò

Pawłowo

Pawłówkò

Pawłówko

Pòwałczi

Powałki

Recławczi

Racławki

Selno

Silno

Sławãcëno

Sławęcin

Swòrë

Swornegacie

Topòle

Topole

Zbéninë

Zbeniny

 

Gmina Czersk – Gmina Czersk

Bãdzmierejce

Będźmierowice

Gòtelp

Gotelp

Gùtówc

Gutowiec

Klôskòwò

Klaskawa

Krziż

Krzyż

Kùrczé

Kurcze

Lëpczi

Lipki

Łąg

Łąg

Łubnô

Łubna

Malachëno

Malachin

Mòkré

Mokre

Òdrë

Odry

Ritel

Rytel

Wieckò

Wieck

Zôpãdowò

Zapędowo

Złotowò

Złotowo

 

Gmina Kònôrzënë – Gmina Konarzyny

Cechòlewë

Ciecholewy

Kôłpino

Kiełpin

Kònôrzënë

Konarzyny

Zelonô Chòcëna

Zielona Chocina

Zelonô Hëta

Zielona Huta

Żëchce

Żychce

 

CZŁËCHÒWSCZI KRÉZ – POWIAT CZŁUCHOWSKI

Czôrné (Hamersztëno)

Czarne

Człëchòwò

Człuchów

Debrzno (Prësczi Frédląd)

Debrzno

 

Gmina Człëchòwò – Gmina Człuchów

Barkòwò

Barkowo

Biskùpnica

Biskupnica

Brzézno

Brzeźno

Bùkòwò

Bukowo

Chrząstowò

Chrząstowo

Czôrnoszëce

Czarnoszyce

Dãbnica

Dębnica

Dobòjewò

Dobojewo

Glãdowò

Ględowo

Jeromiérz

Jaromierz

Dużé Jãczniczi

Jęczniki Wielkie

Kòłdowò

Kołdowo

Krãpsk

Krępsk

Mòsënë

Mosiny

Nieżëwiãc

Nieżywięć

Pólnica

Polnica

Rëchnowë

Rychnowy

Seroczëno

Sieroczyn

Skarszewò

Skarszewo

Stołczno

Stołczno

Wiérzchòwò

Wierzchowo

 

Gmina Czôrné – Gmina Czarne

Bernatka

Biernatka

Bińczé

Bińcze

Domisłôw

Domisław

Czijno

Kijno

Krzemieniewò

Krzemieniewo

Nôdzejewò

Nadziejewo

Recëniewò

Raciniewo

Serpòwò

Sierpowo

Sokòlé

Sokole

Wiczechë

Wyczechy

 

Gmina Debrzno (Prësczi Frédląd) – Gmina Debrzno

Bòbòszewò

Boboszewo

Bùchòwò

Buchowo

Bùka

Buka

Cérznié

Cierznie

Drozdowò

Drozdowo

Grzëmisłôw

Grzymisław

Mëslëgòszcz

Myśligoszcz

Nowé Grónowò

Nowe Gronowo

Prësënowò

Prusinowo

Rozwòrë

Rozwory

Skòwarnczi

Skowarnki

Stołpa

Słupia

Stôré Grónowò

Stare Gronowo

Strzeczóna

Strzeczona

Ùniechòwò

Uniechów

Ùniechówk

Uniechówek

 

Gmina Kòczała – Gmina Koczała

Biélskò

Bielsko

Kòczała

Koczała

Łãcziniô

Łękinia

Wiôldżé Pietrzëkòwò

Pietrzykowo

Starzno

Starzno

Trzińc

Trzyniec

Zôłãżé

Załęże

 

Gmina Przechlewò – Gmina Przechlewo

Dąbrowa

Dąbrowa Człuchowska

Nowi Dwór

Garbek

Lësewò

Lisewo

Łubianka

Łubianka

Nowô Wies

Nowa Wieś Człuchowska

Pakòtulskò

Pakotulsko

Pawłówkò

Pawłówko

Płaszczëca

Płaszczyca

Przechlewkò

Przechlewko

Przechlewò

Przechlewo

Rudniczi

Rudniki

Sąpólno

Sąpolno

Szczëtno

Szczytno

Żółna

Żołna

 

Gmina Rzeczenica – Gmina Rzeczenica

Bréńsk

Breńsk

Brzezé

Brzezie

Gwiôzdzëno

Gwieździn

Miedzëbórz

Międzybórz

Òlszónowò

Olszanowo

Pieniãżnica

Pieniężnica

Rzeczenica

Rzeczenica

 

GDUŃSCZI KRÉZ –  POWIAT GDAŃSKI

 

Gmina Kôlbùdë – Gmina Kolbudy

Babidół

Babidół

Bąkòwò

Bąkowo

Biélkòwò

Bielkowo

Biélkówkò

Bielkówko

Górné Bùszkòwë

Buszkowy Górne

Czapélskò

Czapielsk

Jankòwò

Jankowo Gdańskie

Kôlbùdë

Kolbudy

Kòwôle

Kowale

Lëséwc

Lisewiec

Lëblewò

Lublewo Gdańskie

Łôpino

Łapino

Òstróżczi

Ostróżki

Òtominkò

Otomin

Prãgòwò

Pręgowo

 

Gmina Przëwidz – Gmina Przywidz

Baruta

Borowina

Wòłowé Głowë

Częstocin

Dólnô Hëta

Huta Dolna

Sztãgwôłd

Jodłowno

Czerzkòwò

Kierzkowo

Kòzô Góra

Kozia Góra

Marszewskô Góra

Marszewska Góra

Marszewskô Kòloniô

Marszewska Kolonia

Michalskô Hëta

Michalin

Miłowò

Miłowo

Nowô Wies

Nowa Wieś Przywidzka

Òlszónka

Olszanka

Górné Piekło

Piekło Górne

Pòmlewò

Pomlewo

Przëwidz

Przywidz

Stôrô Hëta

Stara Huta

Sëchô Hëta

Sucha Huta

Trzepòwò

Trzepowo

 

KARTËSCZI KRÉZ – POWIAT KARTUSKI

Kartuzë

Kartuzy

Żukòwò

Żukowo

 

Gmina Chmielno – Gmina Chmielno

Bòrzestowò

Borzestowo

Bòrzestowskô Hëta

Borzestowska Huta

Chmielno

Chmielno

Ceszenié

Cieszenie

Gôrcz

Garcz

Kòżëczkòwò

Kożyczkowo

Miechùcëno

Miechucino

Przewóz

Przewóz

Réskòwò

Reskowo

Zôwòrë

Zawory

 

Gmina Kartuzë – Gmina Kartuzy

Bącz

Bącz

Bòrowò

Borowo

Dólnô Brodnica

Brodnica Dolna

Górnô Brodnica

Brodnica Górna

Dzerzążno

Dzierżążno

Głëszëno (Głusëno)

Głusino

Grzëbno

Grzybno

Kalëska

Kaliska

Kôłpino

Kiełpino

Kòloniô

Kolonia

Kòsë

Kosy

Łapalëce

Łapalice

Mézowò

Mezowo

Mirochòwò

Mirachowo

Nowô Hëta

Nowa Huta

Pòmieczińskô Hëta

Pomieczyńska Huta

Prokòwò

Prokowo

Rãbòszewò

Ręboszewo

Swiónowò

Sianowo

Swiónowskô Hëta

Sianowska Huta

Sëtno

Sitno

Smãtowò

Smętowo Chmieleńskie

Stajszewò

Staniszewo

Stôrô Hëta

Stara Huta

 

Gmina Przedkòwò – Gmina Przodkowo

Czeczewò

Czeczewo

Hopë

Hopy

Kczewò

Kczewo

Kłosowò

Kłosowo

Kòbùsewò

Kobysewo

Kòsowò

Kosowo

Pòmieczëno

Pomieczyno

Przedkòwò

Przodkowo

Rąb

Rąb

Smôłdzëno

Smołdzino

Szarlota

Szarłata

Tokarë

Tokary

Wôrzenkò

Warzenko

Zôłãżé

Załęże

 

Gmina Serakòjce – Gmina Sierakowice

Bąckô Hëta

Bącka Huta

Bòrowi Las

Borowy Las

Bùkòwò

Bukowo

Dłudżi Czerz

Długi Kierz

Gòwidlëno

Gowidlino

Królewskô Kamiéńca

Kamienica Królewska

Karczéwkò

Karczewko

Kòwôle

Kowale

Leszczinczi

Leszczynki

Łësniewò

Łyśniewo Sierakowickie

Mòjsz

Mojusz

Mrozë

Mrozy

Nowô Amerika

Nowa Ameryka

Paczewò

Paczewo

Pałëbice

Pałubice

Pùzdrowò

Puzdrowo

Serakòjce

Sierakowice

Serakòwskô Hëta

Sierakowska Huta

Smólniczi

Smolniki

Stôrô Hëta

Stara Huta

Szklanô

Szklana

Tëchlëno

Tuchlino

Załôkòwò

Załakowo

 

Gmina Somònino – Gmina Somonino

Bórcz

Borcz

Egertowò

Egiertowo

Gòrãczëno

Goręczyno

Hopòwò

Hopowo

Kaméla

Kamela

Kaplëca

Kaplica

Òstrzëce

Ostrzyce

Piotrowò (Fùsthëta)

Piotrowo

Pòłączëno

Połęczyno

Ramleje

Ramleje

Rątë

Rąty

Rëbackô Hëta

Rybaki

Słôwczi

Sławki

Somònino

Somonino

Starkòwô Hëta

Starkowa Huta

Wëczkòwò

Wyczechowo

 

Gmina Stãżëca –  Gmina Stężyca

Bòrëcëno

Borucino

Gapòwò

Gapowo

Gòlëbie

Gołubie

Szlachetnô Kamiéńca

Kamienica Szlachecka

Klëkòwô Hëta

Klukowa Huta

Łątczëno

Łączyno

Łoséńce

Łosienice

Niesołejce

Niesiołowice

Nowô Wies

Nowa Wieś

Nowé Czaple

Nowe Czaple

Pierszczewò

Pierszczewo

Pòtułë

Potuły

Sëkòrzëno

Sikorzyno

Stãżëca

Stężyca

Stãżëckô Hëta

Stężycka Huta

Szimbark

Szymbark

Zgòrzałé

Zgorzałe

Żëromino

Żuromino

 

Gmina Sëlëczëno – Gmina Sulęczyno 

Bórk

Borek

Czistowò

Kistowo

Mcëszejce

Mściszewice

Pòdjazë

Podjazy

Sëchô

Sucha

Sëlëczëno

Sulęczyno

Wãsorë

Węsiory

Zdënejce

Zdunowice

Żôkòwò

Żakowo

 

Gmina Żukòwò – Gmina Żukowo

Banino

Banino

Bòrkòwò

Borkowo

Chwaszczëno

Chwaszczyno

Glińcz

Glincz

Lezno

Leźno

Łôpino

Łapino Kartuskie

Môłkòwò

Małkowo

Miszewò

Miszewo

Niestãpòwò

Niestępowo

Òtomino

Otomino

Pãpòwò

Pępowo

Przëjazniô

Przyjaźń

Rãbiechòwò

Rębiechowo

Rutczi

Rutki

Skrzeszewò

Skrzeszewo Żukowskie

Sulmino

Sulmin

Tëchómié

Tuchom

Widlëno

Widlino

 

KÒSCERSCZI KRÉZ – POWIAT KOŚCIERSKI

Kòscérzna

Kościerzyna

 

Gmina Dzemiónë – Gmina Dziemiany

Dzemiónë

Dziemiany

Jastrzãbié

Jastrzębie Dziemiańskie

Kalisz

Kalisz

Piechóce

Piechowice

Płãsë

Płęsy

Reduń

Raduń

Schódno

Schodno

Trzebùń

Trzebuń

 

Gmina Kôrsëno – Gmina Karsin

Bąk

Bąk

Bòrsk

Borsk

Cësewié

Cisewie

Dąbrowa

Dąbrowa

Górczi

Górki

Kôrsëno

Karsin

Òsowò

Osowo

Przëtarniô

Przytarnia

Rëbôczi

Wdzydze Tucholskie

Wielé

Wiele

Zamòsc

Zamość

 

Gmina Kòscérzna – Gmina Kościerzyna

Czôrlëna

Czarlina

Czãstkòwò

Częstkowo

Dãbògòrë

Dębogóry

Dobrogòszcz

Dobrogoszcz

Gòstómié

Gostomie

Grzëbòwò

Grzybowo

Juszczi

Juszki

Kalëska

Kaliska Kościerskie

Kłobùczëno

Kłobuczyno

Kòrné

Korne

Kòscerskô Hëta

Kościerska Huta

Lórińc

Loryniec

Łubianô

Łubiana

Môłé Stawiska

Małe Stawiska

Môłi Klińcz

Mały Klincz

Môłi Pòdles

Mały Podleś

Jadamòwé

Niedamowo

Nowô Cziszewa

Nowa Kiszewa

Nowô Wies

Nowa Wieś Kościerska

Nowi Klińcz

Nowy Klincz

Nowi Pòdles

Nowy Podleś

Pùc

Puc

Rotenbark

Rotembark

Sarnowë

Sarnowy

Skòrzewò

Skorzewo

Stawiska

Stawiska

Zëcowô Hëta

Sycowa Huta

Szarlota

Szarlota

Wąglëkòjce

Wąglikowice

Wdzydze

Wdzydze Kiszewskie

Wiôldżi Klińcz

Wielki Klincz

Wiôldżi Pòdles

Wielki Podleś

Wieprznica (Biebrznica)

Wieprznica

Zeleniô

Zielenin

 

Gmina Lëniewò – Gmina Liniewo

Wësyńsczé Chróstë

Chrósty Wysińskie

Chrztowò

Chrztowo

Deka

Deka

Gôrczëno

Garczyn

Głodowò

Głodowo

Jiłownica

Iłownica

Lëniewò

Liniewo

Lëniewsczé Górë

Liniewskie Góry

Lëbieszëno

Lubieszyn

Lëbieszink

Lubieszynek

Milonczi

Milonki

Òrlé

Orle

Płachtë

Płachty

Sobącz

Sobącz

Stôri Wiec

Stary Wiec

Wësëno

Wysin

 

Gmina Lëpùsz – Gmina Lipusz

Bałachë

Bałachy

Gòstómkò

Gostomko

Lëpùskô Hëta

Lipuska Huta

Lëpùsz

Lipusz

Płoczëce

Płocice

Fabrika

Szklana Huta

Slëżô

Śluza

Tuszkòwë

Tuszkowy

 

Gmina Nowô Karczma – Gmina Nowa Karczma

Bãdomino

Będomin

Grabòwò

Grabowo Kościerskie

Grabòwskô Hëta

Grabowska Huta

Grabówkò

Grabówko

Jaszowô Hëta

Jasiowa Huta

Lëniéwkò

Liniewko Kościerskie

Lubań

Lubań

Nowô Karczma

Nowa Karczma

Nowé Barkòczëno

Nowy Barkoczyn

Rekòwnica

Rekownica

Skrzëdłowò

Skrzydłowo

Stôré Barkòczëno

Stary Barkoczyn

Szatarpë

Szatarpy

Szpón

Szpon

Sztofrowô Hëta

Sztofrowa Huta

Królewsczi Szumles

Szumleś Królewski

Szlachetny Szumles

Szumleś Szlachecki

 

Gmina Stôrô Cziszewa – Gmina Stara Kiszewa

Bartoszilas

Bartoszylas

Chwôrzenkò

Chwarzenko

Chwôrzno

Chwarzno

Czerniczi

Czerniki

Fòshëta

Foshuta

Góra

Góra

Górné Maliczi

Górne Maliki

Kòbëlé

Kobyle

Kònôrzënë

Konarzyny

Lëpë

Lipy

Nowé Pòlaszczi

Nowe Polaszki

Nowi Bùkówc

Nowy Bukowiec

Òlpùch

Olpuch

Pałëbino

Pałubin

Stôrô Cziszewa

Stara Kiszewa

Stôré Pòlaszczi

Stare Polaszki

Stôri Bùkówc

Stary Bukowiec

Wôłczé Błota

Wilcze Błota Kościerskie

Wëgònino

Wygonin

Cziszewsczi Zómk

Zamek Kiszewski

 

LÃBÒRSCZI KRÉZ – POWIAT LĘBORSKI

Lãbórg

Lębork

Łeba

Łeba

 

Gmina Cewice – Gmina Cewice

Bùkòwina

Bukowina

Cewice

Cewice

Karwica

Karwica

Łebùniô

Łebunia

Maszewò

Maszewo Lęborskie

Òskòwò

Oskowo

Òsowò

Osowo Lęborskie

Piesczi

Pieski

Pòpòwò

Popowo

Szemrejce

Siemirowice

Ùnieszëno

Unieszyno

 

Gmina Nowô Wies – Gmina Nowa Wieś

Chòceléwkò

Chocielewko

Czôrnówkò

Czarnówko

Darżewò

Darżewo

Dzechlëno

Dziechlino

Garczegòrzé

Garczegorze

Janowiczczi

Janowiczki

Kôrlëkòwò

Karlikowo Lęborskie

Kãbłowò

Kębłowo Nowowiejskie

Krãpa

Krępa Kaszubska

Lëbòwidz

Lubowidz

Łebiéń

Łebień

Mòstë

Mosty

Nowô Wies

Nowa Wieś Lęborska

Òblëwice

Obliwice

Pògòrzélce

Pogorzelice

Redkòjce

Redkowice

Tawãcëno

Tawęcino

Wôłkòwò

Wilkowo Nowowiejskie

 

Gmina Wickò – Gmina Wicko

Biôłogarda

Białogarda

Charbrowò

Charbrowo

Gãs

Gęś

Łebiéńc

Łebieniec

Maszéwkò

Maszewko

Nowãcëno

Nowęcin

Sôrbsk

Sarbsk

Szczenurzé

Szczenurze

Wickò

Wicko

Wòjcechòwò

Wojciechowo

Wrzescé

Wrzeście

Żarnowskô

Żarnowska

 

PÙCCZI KRÉZ – POWIAT PUCKI

Hél

Hel

Jastarniô

Jastarnia

Pùck

Puck

Wiôlgô Wies

Władysławowo

 

Gmina Jastarniô – Gmina Jastarnia

Jurata

Jurata

Kùsfeld

Kuźnica

 

Gmina Kòsôkòwò – Gmina Kosakowo

Dãbògòrzé

Dębogórze

Kadzëmiérz

Kazimierz

Kòsôkòwò

Kosakowo

Mechelinga

Mechelinki

Mòstë

Mosty

Pierwòszëno

Pierwoszyno

Pògòrzé

Pogórze

Réwa

Rewa

Sëchi Dwór

Suchy Dwór

 

Gmina Krokòwò – Gmina Krokowa

Biôłô Góra

Białogóra

Brzëno

Brzyno

Dãbeczi

Dębki

Gòszczëno

Goszczyno

Jeldzëno

Jeldzino

Kôrlëkòwò

Karlikowo

Karwińsczé Błota

I (Pierszô Réga)

Karwieńskie Błota I

Karwińsczé Błota II (Drëgô Réga)

Karwieńskie Błota II

Kłanino

Kłanino

Krokòwò

Krokowa

Lësewò

Lisewo

Lëbkòwò

Lubkowo

Lëbòcëno

Lubocino

Minkòjce

Minkowice

Òdargòwò

Odargowo

Parszczëce

Parszczyce

Pôłchówkò

Połchówko

Prësewò

Prusewo

Sławòszëno

Sławoszyno

Słëchòwò

Słuchowo

Sobieńczëce

Sobieńczyce

Sëlëcëce

Sulicice

Swiecëno

Świecino

Tëłowò

Tyłowo

Wiérzchùcëno

Wierzchucino

Żarnówc

Żarnowiec

 

Gmina Pùck – Gmina Puck

Błądzëkòwò

Błądzikowo

Brudzewò

Brudzewo

Celbòwò

Celbowo

Darżlëbié

Darzlubie

Domôtowò

Domatowo

Domôtówkò

Domatówko

Gniéżdżewò

Gnieżdżewo

Lesniewò

Leśniewo

Łebcz

Łebcz

Mechòwò

Mechowo

Mierëszëno

Mieroszyno

Mrzeżëno

Mrzezino

Òsłónino

Osłonino

Pôłchòwò

Połchowo

Pôłczëno

Połczyno

Redëszewò

Radoszewo

Górné Rekòwò

Rekowo Górne

Rzucewò

Rzucewo

Sławùtowò

Sławutowo

Smólno

Smolno

Starzëno

Starzyno

Starzińsczi Dwór

Starzyński Dwór

Strzelno

Strzelno

Swôrzewò

Swarzewo

Wôrblëniô

Werblinia

Zdrada

Zdrada

Żelëstrzewò

Żelistrzewo

 

Gmina Wiôlgô Wies – Gmina Władysławowo

Chałëpë

Chałupy

Chłapòwò

Chłapowo

Pilëcë

Jastrzębia Góra

Karwiô

Karwia

Òstrowò

Ostrowo

Rozewié

Rozewie

Tëpadłë

Tupadły

 

STOŁPSCZI KRÉZ – POWIAT SŁUPSKI

Kãpice

Kępice

Ùszcz

Ustka

 

Gmina Damnica – Gmina Damnica

Bicëno

Bięcino

Bòbrowniczi

Bobrowniki

Damnica

Damnica

Damno

Damno

Dąbrówka

Dąbrówka

Domarôdz

Domaradz

Niemieckô Karznica

Karżniczka

Łebiéń

Łebień

Łojewò

Łojewo

Miónejce

Mianowice

Sąbòrzé

Sąborze

Stôrô Dąbrowa

Stara Dąbrowa

Strzëżëno

Strzyżyno

Swiecëchòwò

Święcichowo

Switałë

Świtały

Wieległowë

Wielogłowy

Zôgòrzëca

Zagórzyca

 

Gmina Dãbnica – Gmina Dębnica Kaszubska

Bòrzãcënkò

Borzęcinko

Brzezyńc

Brzeziniec

Bùdowò

Budowo

Dãbnica

Dębnica Kaszubska

Dobieszewò

Dobieszewo

Dobrô

Dobra

Gałãzowò

Gałęzów

Gògòléwkò

Gogolewko

Gògòlewò

Gogolewo

Jawòrë

Jawory

Kòtowò

Kotowo

Krzëwóń

Krzywań

Łabiszewò

Łabiszewo

Mielno

Mielno

Mòtarzëno

Motarzyno

Niepòglãdzé

Niepoględzie

Môłé Pòdolé

Podole Małe

Pòdwilczëno

Podwilczyn

Skarszewò

Skarszów Górny

Starnice

Starnice

Troszczi

Troszki

Żarkòwò

Żarkowo

 

Gmina Główczëce – Gmina Główczyce

Bãzechòwò

Będziechowo

Cecenowò

Cecenowo

Chòcmirówkò

Choćmirówko

Cemino

Ciemino

Dargòléza

Dargoleza

Drzeżewò

Drzeżewo

Główczëce

Główczyce

Gòrzësłôw

Gorzysław

Górzëno

Górzyno

Jizbica

Izbica

Klëcëno

Klęcino

Pòbłocé

Pobłocie

Wiôldżé Pòdolé

Podole Wielkie

Rëmskò

Rumsko

Rzuszcze

Rzuszcze

Sodłónie

Siodłonie

Skòrzëno

Skórzyno

Stowicëno

Stowięcino

Szczëpkòjce

Szczypkowice

Szelewò

Szelewo

Warblëno

Warblino

Wiôlgô Wies

Wielka Wieś

Wòlëniô

Wolinia

Wëkòsewò

Wykosowo

Żelkòwò

Żelkowo

Żorëchòwò

Żoruchowo

 

Gmina Kãpice – Gmina Kępice

Barcëno

Barcino

Barwino

Barwino

Biésojce

Biesowice

Brónowò

Bronowo

Darnowò

Darnowo

Kòrzëbié

Korzybie

Mzdowò

Mzdowo

Òbłãżé

Obłęże

Òsowò

Osowo

Płockò

Płocko

Pòdgórë

Podgóry

Przëtockò

Przytocko

Pùstowò

Pustowo

Warcëno

Warcino

Żelëce

Żelice

 

Gmina Kòbëlnica – Gmina Kobylnica

Bòlesławice

Bolesławice

Bzowò

Bzowo

Kòbëlnica

Kobylnica

Kòmiłowò

Komiłowo

Kòmórczëno

Komorczyn

Kùńczewò

Kończewo

Krëszëna

Kruszyna

Kùleszewò

Kuleszewo

Kwakòwò

Kwakowo

Lëbùń

Lubuń

Lulemino

Lulemino

Łosëno

Łosino

Płaszewò

Płaszewo

Reblëno

Reblino

Rënowò

Runowo Sławieńskie

Serôkòwò

Sierakowo Słupskie

Słónojce

Słonowice

Słónowiczczi

Słonowiczki

Sëcewice

Sycewice

Scëgnica

Ściegnica

Widzëno

Widzino

Wrzącô

Wrząca

Zôgórczi

Zagórki

Zãbòwò

Zębowo

Żelkówkò

Żelkówko

 

Gmina Pòtãgòwò – Gmina Potęgowo

Chléwnica

Chlewnica

Czerwińc

Czerwieniec

Darżënkò

Darżynko

Darżëno

Darżyno

Dąbrówno

Dąbrówno

Môłé Głëszëno

Głuszynko

Wiôldżé Głëszëno

Głuszyno

Grôpice

Grapice

Grąbkòwò

Grąbkowo

Kaszëbskô Karznica

Karznica

Łëpawa

Łupawa

Malczkòwò

Malczkowo

Nieckòwò

Nieckowo

Nowô Dąbrowa

Nowa Dąbrowa

Nowé Skórowò

Nowe Skórowo

Pòtãgòwò

Potęgowo

Redosłôw

Radosław

Rënowò

Runowo

Rzechcëno

Rzechcino

Skórowò

Skórowo

Warcëmino

Warcimino

Wielëszewò

Wieliszewo

Żochòwò

Żochowo

Żëchlëno

Żychlin

 

Gmina Stołpskò – Gmina Słupsk

Biérkòwò

Bierkowo

Môłé Brëskòwò

Bruskowo Małe

Wiôldżé Brëskòwò

Bruskowo Wielkie

Bùkówka

Bukówka

Bëdlëno

Bydlino

Gac

Gać

Gałãzënowò

Gałęzinowo

Głobino

Głobino

Grãsëno

Grąsino

Jezérzëce

Jezierzyce

Karzcëno

Karzcino

Krãpa

Krępa Słupska

Krzemiéńca

Krzemienica

Kùkòwò

Kukowo

Kùsowò

Kusowo

Lëbùczewò

Lubuczewo

Redãcëno

Redęcin

Redzëkòwò

Redzikowo

Rogajca

Rogawica

Semiónice

Siemianice

Stóniãcëno

Stanięcino

Strzelënkò

Strzelinko

Strzelëno

Strzelino

Zołowò

Swołowo

Warblewò

Warblewo

Wielëchòwò

Wielichowo

Wieszëno

Wieszyno

Wiklëno

Wiklino

Wlinkòwò

Włynkowo

Wlinkówkò

Włynkówko

Wrzescé

Wrzeście

 

Gmina Smôłdzëno – Gmina Smołdzino

Bùkòwô

Bukowa

Człëchë

Człuchy

Czëstô

Czysta

Môłô Garnô

Gardna Mała

Wiôlgô Garnô

Gardna Wielka

Klëczi

Kluki

Kòmnino

Komnino

Łokcewé

Łokciowe

Rótowò

Retowo

Séce

Siecie

Smôłdzëno

Smołdzino

Smôłdzyńsczi Las

Smołdziński Las

Stojcëno

Stojcino

Wiérzchòcëno

Wierzchocino

Witkòwò

Witkowo

Żelazo

Żelazo

 

Gmina Ùszcz – Gmina Ustka

Charnowò

Charnowo

Dãbina

Dębina

Dëninowò

Duninowo

Gąbino

Gąbino

Grabno

Grabno

Lãdowò

Lędowo

Môłé Machòwino

Machowinko

Wiôldżé Machòwino

Machowino

Mòżdżónowò

Możdżanowo

Niestkòwò

Niestkowo

Òbjazda

Objazda

Pãplëno

Pęplino

Przewłoka

Przewłoka

Rowë

Rowy

Starkòwò

Starkowo

Wòdnica

Wodnica

Wëtowno

Wytowno

Żelesczé

Zaleskie

 

WEJROWSCZI KRÉZ – POWIAT WEJHEROWSKI

Réda

Reda

Rëmiô

Rumia

Wejrowò

Wejherowo

 

Gmina Chòczewò – Gmina Choczewo

Bòrkòwò

Borkowo Lęborskie

Chòczéwkò

Choczewko

Chòczewò

Choczewo

Cekòcëno

Ciekocino

Gòscëcëno

Gościęcino

Jackòwò

Jackowo

Czerzkòwò

Kierzkowo

Kòpalëno

Kopalino

Łãtowò

Łętowo

Sasëno

Sasino

Słajkòwò

Słajkowo

Słajszewò

Słajszewo

Starbienino

Starbienino

Zwartówkò

Zwartówko

 

Gmina Gniewino – Gmina Gniewino

Bichòwò

Bychowo

Chinowié

Chynowie

Czëmónowò

Czymanowo

Gniewino

Gniewino

Kòstkòwò

Kostkowo

Lësewò

Lisewo

Mierzënkò

Mierzynko

Mierzëno

Mierzyno

Nôdolé

Nadole

Perlëno

Perlino

Ribno

Rybno

Tadzëno

Tadzino

 

Gmina Lëniô – Gmina Linia

Kãtrzëno

Kętrzyno

Kòbëlôsz

Kobylasz

Lewinkò

Lewinko

Lewino

Lewino

Lëniô

Linia

Miłoszewò

Miłoszewo

Niepòczołejce

Niepoczołowice

Òsek

Osiek

Pòbłocé

Pobłocie

Pòtãgòwò

Potęgowo

Smażëno

Smażyno

Strzépcz

Strzepcz

Tłuczewò

Tłuczewo

Zakrzewò

Zakrzewo

 

Gmina Lëzëno – Gmina Luzino

Barłomino

Barłomino

Dąbrówka

Dąbrówka

Kãbłowò

Kębłowo

Kòchanowò

Kochanowo

Lëzëno

Luzino

Milwino

Milwino

Robôkòwò

Robakowo

Sychòwò

Sychowo

Tãpcz

Tępcz

Wëszecëno

Wyszecino

Zélewò

Zelewo

Zélnowò

Zielnowo

 

Gmina Łãczëce – Gmina Łęczyce

Môłé Bòżé Pòle

Bożepole Małe

Wiôldżé Bòżé Pòle

Bożepole Wielkie

Brzézno

Brzeźno Lęborskie

Chmieléńc

Chmieleniec

Chrzónowò

Chrzanowo

Dzëcélcz

Dzięcielec

Kaczkòwò

Kaczkowo

Czisewò

Kisewo

Łãczëce

Łęczyce

Górné Łãczëno

Łęczyn Górny

Łówcz

Łówcz Górny

Nôwcz

Nawcz

Rozłazëno

Rozłazino

Strzebielëno

Strzebielino

Strzelëcëno

Strzelęcino

Swietlëno

Świetlino

Wësoczé

Wysokie

 

Gmina Szëmôłd – Gmina Szemud

Bãdargòwò

Będargowo

Bòjón

Bojano

Czãstkòwò

Częstkowo

Dobrzewino

Dobrzewino

Dolmiérz

Donimierz

Glôzëca

Głazica

Grabówc

Grabowiec

Jeléńskô Hëta

Jeleńska Huta

Kamiéń

Kamień

Karczemczi

Karczemki

Czelińskô Hëta

Kieleńska Huta

Czelno

Kielno

Kòleczkòwò

Koleczkowo

Kòwôlewò

Kowalewo

Lesno

Leśno

Łebińskô Hëta

Łebieńska Huta

Łebno

Łebno

Przetoczëno

Przetoczyno

Rãbiska

Rębiska

Szëmôłd

Szemud

Szëmôłdzkô Hëta

Szemudzka Huta

Wôrzno

Warzno

Ząblewò

Zęblewo

 

Gmina Wejrowò – Gmina Wejherowo

Bieszkòjce

Bieszkowice

Bólszewò

Bolszewo

Gniewòwò

Gniewowo

Gòscëcëno

Gościcino

Gòra

Góra

Kãpino

Kąpino

Kniewò

Kniewo

Łãżëce

Łężyce

Nowi Dwór

Nowy Dwór Wejherowski

Òrlé

Orle

Reszczi

Reszki

Sopieszëno

Sopieszyno

Ùstarbòwò

Ustarbowo

Warszkòwò

Warszkowo

Gòwino

Wielkie Gowino

Zbichòwò

Zbychowo

 

MIASTO GDUŃSK – MIASTO GDAŃSK

Gduńsk

Gdańsk

 

Dzéle miasta – Dzielnice

Janiółczi

Aniołki

Brãtowò

Brętowo

Brzézno

Brzeźno

Chołm ë Gduńsk Pôłnié

Chełm i Gdańsk Południe

Kòkòszczi

Kokoszki

Krakówc ë Zôpadné Górczi

Krakowiec i Górki Zachodnie

Latnica

Letnica

Matarniô

Matarnia

Młińska

Młyniska

Nowi Pòrt

Nowy Port

Òlëwa

Oliwa

Òlszinka

Olszynka

Òruniô-Sw. Wòjcech-Lëpicz

Orunia-Św. Wojciech-Lipce

Òsowô

Osowa

Piécczi-Mëgòwò

Piecki-Migowo

Môłé Przëmòrzé

Przymorze Małe

Wiôldżé Przëmòrzé

Przymorze Wielkie

Rudniczi

Rudniki

Szëdlëce

Siedlce

Hejbùdë z Przeróbką

Stogi z Przeróbką

Strzëżô

Strzyża

Cëgónczi

Suchanino

Westrzódgardzé

Śródmieście

VII Dwór

VII Dwór

Wrzészcz

Wrzeszcz

Sobieszewsczi Òstrów

Wyspa Sobieszowska

Nowé Ùjescëskò

Wzgórze Mickiewicza

Zaspa-Młińc

Zaspa-Młyniec

Zaspa-Rozchódnice

Zaspa-Rozstaje

Żôbiónka-Wejra-Jelëtkòwò-Tësąclatégò

Żabianka-Wejhera-Jelitkowo-Tysiąclecia

 

MIASTO GDINIÔ – MIASTO GDYNIA

Gdiniô

Gdynia

Dzéle miasta – Dzielnice

Babié Dołë

Babie Doły

Chwôrzno-Wiczlëno

Chwarzno-Wiczlino

Chiloniô

Chylonia

Cësowô

Cisowa

Dąbrowa

Dąbrowa

Lasowé Gruńtë

Działki Leśne

Grabówk

Grabówek

Kamiannô Góra

Kamienna Góra

Karwinë

Karwiny

Leszczinczi

Leszczynki

Môłi Kack

Mały Kack

Òblëżé

Obłuże

Òksëwié

Oksywie

Òrłowò

Orłowo

Pògòrzé

Pogórze

Cësowsczé Pùstczi-Dãptowò

Pustki Cisowskie-Demptowo

Redłowò

Redłowo

Westrzódgardzé

Śródmieście

Wiôldżi Kack

Wielki Kack

Witomino-Lesyństwò

Witomino-Leśniczówka

Witomino-Radiostacjô

Witomino-Radiostacja

Wiżawa Sw.Maksymiliana

Wzgórze Św. Maksymiliana

 

MIASTO SOPÒT – MIASTO SOPOT

Sopòt

Sopot

Dzéle miasta – Dzielnice

Bródwino

Brodwino

Dólny Sopòt

Dolny Sopot

Górny Sopòt

Górny Sopot

Kamianny Pòtok

Kamienny Potok

Kôrlëkòwò

Karlikowo

Smirowò

Świemirowo

MIASTO STOŁPSKÒ – MIASTO SŁUPSK

Stołpskò (Słëpskò)

Słupsk

 

1 w pòzwach ò témie kùńczący sã spółzwãkã s lub z kòle kùnôszka ë mòże wëstąpic archajiczny kùnôszk – jasné e /przëpis prof. É.Brézë/

2 j.w.