Biuletyn RJK 2010

Uchwały pochodzące z Biuletynu Rady Języka Kaszubskiego z 2010 roku


Biuletyn 2010 pl/csb pobierz

Uchwała Nr 1/RJK/10 z dnia 26-02-2010 r. w sprawie stosowania kaszubskich terminów i pojęć gramatycznych 1.Fonetyka

 Uchwała Nr 2/RJK/10 z dnia 19-03-2010 r. w sprawie stosowania kaszubskich terminów i pojęć gramatycznych. 2.Słowotwórstwo, cz.1

 Uchwała Nr 3/RJK/10 z dnia 07-05-2010 r. w sprawie stosowania terminów i pojęć gramatycznych. 3. Słowotwórstwo, cz.2

Uchwała Nr 4/RJK/10 z dnia 07-05-2010 r. w sprawie stosowania pojęć i terminów leksykalnych

 Uchwała Nr 5/RJK/10 z dnia 18-06-2010 r. w sprawie kaszubskich nazw muzeów na kaszubach

Uchwała Nr 6/RJK/10 z dnia 6-01-2010 r. w sprawie stosowania kaszubskich nazw miast i wsi gminnych i sołeckich

Uchwała Nr 7/RJK/10 z dnia 06-07-2010 r. w sprawie szyku kaszubskiego abecadła