Uchwała nr 5 2010 – Nazwy muzeów

Uchwała Nr 5/RJK/10 z dnia 18-06-2010 r. w sprawie kaszubskich nazw muzeów na kaszubach


 

B

(Bëtowò ‘Bytów’)
Zôpadno-Kaszëbsczé Mùzeum w Bëtowie ‘Muzeum Zachodnio-Kaszubskie w Bytowie’

partë ‘oddziały’

(Bëtowò ‘Bytów’)
Part Historii Gardu Zôpadno-Kaszëbsczégò Mùzeum ‘Oddział Historii Miasta Muzeum Zachodnio-Kaszubskiego’

(Wiôldżé Płótowò ‘Płotowo’)
Mùzeum Pòlsczi Szkòłë we Wiôldżim Płótowie ‘Muzeum Szkoły Polskiej w Płotowie’

C

(Chmielno ‘Chmielno’)
Mùzeum Kaszëbsczi Ceramiczi Neclów w Chmielnie ‘Muzeum Kaszubskiej Ceramiki Neclów w Chmielnie’

(Chònice ‘Chojnice’)
Historëczno-Etnografné Mùzeum w Chònicach ‘Muzeum Historyczno-Etnograficzne w Chojnicach’

(Człëchòwò ‘Człuchów’)
Regionalné Mùzeum w Człëchòwie ‘Muzeum Regionalne w Człuchowie’

G

(Gduńsk ‘Gdańsk’)
Centralné Mòrsczé Mùzeum we Gduńskù ‘Centralne Muzeum Morskie w Gdańsku’

partë ‘oddziały’

(Gduńsk ‘Gdańsk’)
Òkrãt-mùzeum Sołdek ‘Statek-muzeum Sołdek’

Klausznik ‘Żuraw’

Dôr Pòmòrzégò” „Dar Pomorza”

(Hél ‘Hel’)
Mùzeum Rëbaczeniô ‘Muzeum Rybołówstwa’

(Dërszewò ‘Tczew’)
Mùzeum Wisłë ‘Muzeum Wisły’

(Rëbacczé Kątë ‘Kąty Rybackie’)
Mùzeum Wiselnégò Zôloju ‘Muzeum Zalewu Wiślanego’

Blizë: Rozewié, Stilo, Hél, Mòrskô Krinica ‘Latarnie Morskie: Rozewie, Stilo, Hel, Krynica Morska’

Archeologòwé Mùzeum we Gduńskù ‘Muzeum Archeologiczne w Gdańsku’

partë ‘oddziały’

(Gduńsk ‘Gdańsk’)
Centrum Archeologòwi Edukacji Mòdri LewCentrum Edukacji Archeologicznej Błękitny Lew

(Gniéw ‘Gniew’)
Part w Gniewie – Zómk ‘Oddział w Gniewie – Zamek’

(Sopòt  ‘Sopot’)
Archeologòwi skansen Zómkòwiszcze w Sopòce ‘Skansen archeologiczny Grodzisko w Sopocie

Historëczné Mùzeum Gardu Gduńsk ‘Muzeum Historyczne Miasta Gdańska’

partë ‘oddziały’:

Radnica Przédnégò Gardu ‘Ratusz Głównego Miasta’

Dwór Artusa ‘Dwór Artusa’

Bùdink Ùphagena ‘Dom Uphagena’

Mùzeum Jantaru ‘Muzeum Bursztynu’

Mùzeum Wieżowëch Zégrów ‘Muzeum Zegarów Wieżowych’

Mùzeum Pòlsczi Pòcztë ‘Muzeum Poczty Polskiej’

Festinga Ùscé Wisłë ‘Twierdza Wisłoujście’

Wachtowniô Nr 1 na Westerplatte ‘Wartownia Nr 1 na Westerplatte’

Nôrodné Mùzeum we Gduńskù ‘Muzeum Narodowe w Gdańsku’

partë ‘oddziały’:

(Gduńsk ‘Gdańsk’)
Part Dôwnégò Kùńsztu ‘Oddział Sztuki Dawnej’

Part Terôczasnégò Kùńsztu – Pałac Òpatów ‘Oddział Sztuki Nowoczesnej – Pałac Opatów’

Part Etnografii – Òpacczi Spikrz ‘Oddział Etnografii – Spichlerz Opacki’

Part Zelonô Bróma ‘Oddział Zielona Brama’

Gduńskô Galeriô Fòtografii ‘Gdańska Galeria Fotografii’

(Bãdomino ‘Będomin’)
Mùzeum Nôrodnégò Himnu w Bãdominie ‘Muzeum Hymnu Narodowego w Będominie’

(Wiôldżé Waplewò ‘Waplewo Wielkie’)
Mùzeum Szlachecczi Tradicji w Wiôldżim Waplewie ‘Muzeum Tradycji Szlacheckiej w Waplewie Wielkim’

Mùzeum II Swiatowi Wòjnë ‘Muzeum II Wojny Światowej’

(Gdiniô ‘Gdynia’)
Mùzeum Gardu Gdini ‘Muzeum Miasta Gdyni’

partë ‘oddziały’:

Chëcz Ôbrama ‘Domek Abrahama’

Mùzeum Wòjnowi Marinarczi w Gdini ‘Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni’

partë ‘oddziały’:

Òkrãt-mùzeum ORP BŁYSKAWICA ‘Okręt-muzeum ORP BŁYSKAWICA’

H

(Hél ‘Hel’)
Mùzeum Òbrónë Ùbrzeżégò ‘Muzeum Obrony Wybrzeża’

J

(Jastarniô ‘Jastarnia’)
Rëbacczé Mùzeum „Pòd Ùstrzechą” w Jastarni ‘Muzeum Rybackie „Pod Strzechą” w Jastarni’

Rëbackô Chëcz ‘Chata Rybacka’

K

(Kartuze ‘Kartuzy’)
Kaszëbsczé Mùzeum miona Frãcëszka Trédra ‘Muzeum Kaszubskie im. Franciszka Tredera’

(Kòscérzna ‘Kościerzyna’)
Mùzeum Kòscersczi Zemi ‘Muzeum Ziemi Kościerskiej’

(Krokòwò ‘Krokowa’)
Regionalné Mùzeum w Krokowie ‘Muzeum Regionalne w Krokowej’

L

(Lãbórg ‘Lębork’)
Mùzeum w Lãbòrgù ‘Muzeum w Lęborku’

P

(Przedkòwò ‘Przodkowo’)
Mùzeum Ògniowiznë w Przedkòwie ‘Muzeum Pożarnictwa w Przodkowie’

(Pùck ‘Puck’)
Mùzeum Pùcczi Zemi miona Floriana Cenôwë ‘Muzeum Ziemi Puckiej im. Floriana Ceynowy’

partë ‘oddziały’:

(Pùck ‘Puck’)
Etnografny Part Szpëtôlëk’Odział Etnograficzny Szpitalik

Historëczno-Archeologòwi Part Mieszczańsczi Bùdink Oddział Historyczno-Archeologiczny Kamienica Mieszczańska

(Nôdolé ‘Nadole’)
Gbùrskô ë Rëbackô Zôgroda w Nôdolim ‘Zagroda Gburska i Rybacka w Nadolu’

(Òstrowò ‘Ostrowo’)
Pszczolarsczé Mùzeum w Òstrowie ‘Muzeum Pszczelarstwa w Ostrowie’

S

(Słëpskò ‘Słupsk’)
Mùzeum Westrzédnégò Pòmòrzégò w Słëpskù ‘Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku’

partë ‘oddziały’:

(Klëczi ‘Kluki’)
Mùzeum Słowińsczi Wsë w Klëkach ‘Muzeum Wsi Słowińskiej w Klukach’

(Swòłowò ‘Swołowo’)
Mùzealnô Zôgroda w Swòłowie ‘Muzealna Zagroda w Swołowie’

(Smôłdzëno ‘Smołdzino’)
Mùzeum Rodë w Smôłdzënie ‘Muzeum Przyrodnicze w Smołdzinie’

(Sztutowò ‘Sztutowo’)
Mùzeum „Stutthof” w Sztutowie ‘Muzeum „Stutthof” w Sztutowie’

T

(Toruń ‘Toruń’)
Etnografné Mùzeum miona Marii Znamierowsczi – Prufferowi w Toruniu ‘Muzeum Etnograficzne im. Marii Znamierowskiej-Prufferowej w Toruniu’

W

(Wdzydze ‘Wdzydze Kiszewskie’)
Mùzeum – Kaszëbsczi Etnografny Park miona Tédorë i Jizydora Gùlgòwsczich we Wdzydzach ‘Muzeum – Kaszubski Park Etnograficzny im. Teodory i Izydora Gulgowskich we Wdzydzach Kiszewskich’

(Wejrowò ‘Wejherowo’)
Mùzeum Kaszëbskò-Pòmòrsczi Pismieniznë ë Mùzyczi we Wejrowie ‘Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie’

(Wielé ‘Wiele’)
Mùzeum Zôbòrsczi Zemi Galeriô Terôczasnégò Lëdowégò Kùńsztu miona L. Brzezyńsczégò ‘Muzeum Ziemi Zaborskiej Galeria Współczesnej Sztuki Ludowej im. L. Brzezińskiego’

(Wiôlgô Wies ‘Władysławowo’)
Centrum Pamiãcë Józefa Hallera ‘Centrum Pamięci Józefa Hallera’