Uchwały Biuletynu 2007

Biuletyn RJK 2007

Uchwały pochodzące z Biuletynu Rady Języka Kaszubskiego z 2007 roku Biuletyn 2007 pl ► pobierz Biuletyn 2007csb ►pobierz ♦ Uchwała nr 1 2006 z dn. 17-11-2006 r. w sprawie kaszubskiej nazwy Rady Języka Kaszubskiego oraz jej Komisji ♦ Uchwała nr 2 2007 z dn. 21-06-2007 r. w sprawie kaszubskiego szyku wyrazów ♦ Uchwała nr 3 2007 … Czytaj więcej Biuletyn RJK 2007

Uchwała nr 1 2006

Uchwała Nr 1/RJK/06 z dn. 17-11-2006 r. w sprawie kaszubskiej nazwy Rady Języka Kaszubskiego oraz jej Komisji Ustala się oficjalną pisownię kaszubską Rady Języka Kaszubskiego, tj. Radzëzna Kaszëbsczégò Jãzëka. Ustala się kaszubskie nazwy poszczególnych Komisji, wchodzących w skład Rady Języka Kaszubskiego: — Komisja Standaryzacji i Normalizacji, której kaszubska nazwa brzmi Kòmisëjô  Sztandarizacëji i Normalizacëji Kaszëbsczégò … Czytaj więcej Uchwała nr 1 2006

Uchwała nr 1 2006 csb

Ùchwôlënk Nr 1/RKJ/06 z dnia 17-11-2006 r. w sprawie kaszëbsczi pòzwë Radzëznë Kaszëbsczégò Jãzëka ë ji Kòmisjów Ùstôlô sã òficjalny kaszëbsczi pisënk Rady Języka Kaszubskiego, tj. Radzëzna Kaszëbsczégò Jãzëka. Ustôlô sã kaszëbsczé pòzwë apartnëch Kòmisjów, jaczé dzejają w Radzëznie Kaszëbsczégò Jãzëka: — Komisja Standaryzacji i Normalizacji, chtërny kaszëbskô pòzwa brzëmi: Kòmisëjô Sztandarizacëji i Normalizacëji Kaszëbsczégò … Czytaj więcej Uchwała nr 1 2006 csb

Uchwała nr 5 2007

Uchwała Nr 5/RJK/2007 z dnia 26-06-2007 r. w sprawie terminologii medialnej dotyczącej określeń miesięcy, dni, pór roku, stron świata i czasu MIESĄC – MIESIĄC stëcznik ‘styczeń’ gromicznik ‘luty’ strëmiannik ‘marzec’ łżëkwiat ‘kwiecień’ môj ‘maj’ czerwińc ‘czeriwec’ lëpińc ‘lipiec’ zélnik ‘sierpień’ séwnik ‘wrzesień‘ rujan ‘październik’ smùtan, lëstopadnik ‘listopad’ gòdnik ‘grudzień’   DZÉŃ  ‘DZIEŃ’ dzys, dzysô ‘dziś, … Czytaj więcej Uchwała nr 5 2007

Uchwała nr 5 2007 csb

Uchwała Nr 5/RJK/2007 z dnia 26-06-2007 r. w sprawie terminologii medialnej dotyczącej określeń miesięcy, dni, pór roku, stron świata i czasu MIESĄC – MIESIĄC stëcznik ‘styczeń’ gromicznik ‘luty’ strëmiannik ‘marzec’ łżëkwiat ‘kwiecień’ môj ‘maj’ czerwińc ‘czeriwec’ lëpińc ‘lipiec’ zélnik ‘sierpień’ séwnik ‘wrzesień‘ rujan ‘październik’ smùtan, lëstopadnik ‘listopad’ gòdnik ‘grudzień’   DZÉŃ  ‘DZIEŃ’ dzys, dzysô ‘dziś, … Czytaj więcej Uchwała nr 5 2007 csb

Uchwała nr 4 2007

Uchwała Nr 4/RJK/07 z dnia 26-06-2007 r. w sprawie terminologii z zakresu teorii literatury na potrzeby szkół Wprowadza  się  następujące  kaszubskie  terminy  z  zakresu  teorii literatury na potrzeby szkół: akt ‘akt’ anafòra ‘anafora’ anegdota || kôrbiónka ‘anegdota’ antikòwô drama ‘dramat antyczny’ artistné spòsobë ‘środki artystyczne’ balada ‘ballada’ bezpòstrzédnô lirika ‘liryka bezpośrednia’ binowô drama ‘dramat estradowy’ … Czytaj więcej Uchwała nr 4 2007

Uchwała nr 4 2007 csb

Uchwała Nr 4/RJK/07 z dnia 26-06-2007 r. w sprawie terminologii z zakresu teorii literatury na potrzeby szkół Wprowadza  się  następujące  kaszubskie  terminy  z  zakresu  teorii literatury na potrzeby szkół: akt ‘akt’ anafòra ‘anafora’ anegdota || kôrbiónka ‘anegdota’ antikòwô drama ‘dramat antyczny’ artistné spòsobë ‘środki artystyczne’ balada ‘ballada’ bezpòstrzédnô lirika ‘liryka bezpośrednia’ binowô drama ‘dramat estradowy’ … Czytaj więcej Uchwała nr 4 2007 csb

Uchwała nr 7 2007

Uchwała Nr 7/RJK/07 z dn. 8-12-2007 r. w sprawie alternacji ó : o, ruchomego e, labializacji, występowania ë po spółgłoskach tylnojęzykowych, wargowych i miękkich, oboczności – i || – e w niektórych przypadkach rzeczowników żeńskich pochodzenia obcego 1. ó i o przed n (Nr 7/07/1) Przed spółgłoską n znajdującą się na końcu wyrazu (w wygłosie) … Czytaj więcej Uchwała nr 7 2007

Uchwała nr 7 2007 csb

Uchwała Nr 7/RJK/07 z dn. 8-12-2007 r. w sprawie alternacji ó : o, ruchomego e, labializacji, występowania ë po spółgłoskach tylnojęzykowych, wargowych i miękkich, oboczności – i || – e w niektórych przypadkach rzeczowników żeńskich pochodzenia obcego 1. ó i o przed n (Nr 7/07/1) Przed spółgłoską n znajdującą się na końcu wyrazu (w wygłosie) … Czytaj więcej Uchwała nr 7 2007 csb

Uchwała nr 6 2007

Uchwała Nr 6/RJK/07 z dn. 8-12-2007 r. w sprawie niektórych nazw geograficznych oraz niejasnych form wyrazowych użytych w materiałach dla słuchaczy kursów języka kaszubskiego organizowanych przez Akademię Kształcenia Zawodowego RJK sugeruje w wypadku nazw państw dwie sfery ich funkcjonowania: I. oficjalnie i urzędowo proponuje formy ogólnie przyjęte, najlepiej te poświadczone przez słowniki np. Słownik gwar … Czytaj więcej Uchwała nr 6 2007