Biuletyn RJK 2007

Uchwały pochodzące z Biuletynu Rady Języka Kaszubskiego z 2007 roku


Biuletyn 2007 plpobierz Biuletyn 2007csbpobierz

Uchwała nr 1 2006 z dn. 17-11-2006 r. w sprawie kaszubskiej nazwy Rady Języka Kaszubskiego oraz jej Komisji

Uchwała nr 2 2007 z dn. 21-06-2007 r. w sprawie kaszubskiego szyku wyrazów

Uchwała nr 3 2007 z dn. 26-06-2007 r. w sprawie zakończeń typu –cjô || -cëjô, -fiô ||- fijô w wyrazach pochodzenia obcego

Uchwała nr 4 2007 z dnia 26-06-2007 r.  w sprawie terminologii z zakresu teorii literatury na potrzeby szkół

Uchwała nr 5 2007 z dnia 26-06-2007 r. w sprawie terminologii medialnej dotyczącej określeń miesięcy, dni, pór roku, stron świata i czasu

Uchwała nr 6 2007 z dn. 8-12-2007 r. w sprawie niektórych nazw geograficznych oraz niejasnych form wyrazowych użytych w materiałach dla słuchaczy kursów języka kaszubskiego organizowanych przez Akademię Kształcenia Zawodowego

Uchwała nr 7 2007 z dn. 8-12-2007 r. w sprawie alternacji ó : o, ruchomego e, labializacji, występowania ë po spółgłoskach tylnojęzykowych, wargowych i miękkich, oboczności – i || – e w niektórych przypadkach rzeczowników żeńskich pochodzenia obcego


Ùchwôlënk nr 1 2006 csb z dnia 17-11-2006 r. w sprawie kaszëbsczi pòzwë Radzëznë Kaszëbsczégò Jãzëka ë ji Kòmisjów

Ùchwôlënk nr 2 2007 csb z dnia 21-06-2007 r. w sprawie kaszëbsczégò szëkù słowów

Ùchwôlënk nr 3 2007 csb z dnia 26-06-2007 r. w sprawie kùnôszków tipù –cjô || -cëjô, -fiô ||- fijô w słowach cëzégò pòchôdaniô

Ùchwôlënk nr 4 2007 csb z dnia 26-06-2007 r. w sprawie słowiznë tikający sã teòrie lëteraturë brëkòwóny bez szkòłë

Ùchwôlënk nr 5 2007 csb z dnia 26-06-2007 r. w sprawie mediowi słowiznë tikający sã pòzwów miesący, dniów, cządów rokù, strón swiata ë czasu

Ùchwôlënk nr 6 2007 csb z dnia 8-12-2007 r. w sprawie niechtërnëch geògrafnëch pòzwów, a téż niejasnëch wërazowëch fòrmów w materiałach dlô słëchińców kùrsów kaszëbsczégò jãzëka òrganizowónëch bez Akademiã Warkòwégò Sztôłceniô

Ùchwôlënk nr 7 2007 csb z dnia 7-12-2007 r. w sprawie alternacje ó:o, rësznégò e, labializacje, jotacje, wëstãpòwaniô  ë pò slédnojãzëkòwëch, lëpnëch ë mitczich spółzwãkach, pòbòcznosców –i || -e  w niechtërnëch przipadkach białogłowsczich jistników cëzégò pòchôdaniô