Uchwały Biuletynu 2007

Uchwała nr 6 2007 csb

Uchwała Nr 6/RJK/07 z dn. 8-12-2007 r. w sprawie niektórych nazw geograficznych oraz niejasnych form wyrazowych użytych w materiałach dla słuchaczy kursów języka kaszubskiego organizowanych przez Akademię Kształcenia Zawodowego RJK sugeruje w wypadku nazw państw dwie sfery ich funkcjonowania: I. oficjalnie i urzędowo proponuje formy ogólnie przyjęte, najlepiej te poświadczone przez słowniki np. Słownik gwar … Czytaj więcej Uchwała nr 6 2007 csb

Uchwała nr 3 2007

Uchwała Nr 3/RJK/07 z dn. 26-06-2007 r. w sprawie zakończeń typu –cjô || -cëjô, -fiô ||- fijô w wyrazach pochodzenia obcego Ponieważ w wyrazach pochodzenia obcego, najczęściej łacińskiego, typu edukacjô || –cëjô, filozofiô ||- fijô częściej zauważalna jest w języku kaszubskim tendencja do stosowania form krótszych, w pierwszej kolejności zaleca się ich używanie. W starych … Czytaj więcej Uchwała nr 3 2007

Uchwała nr 3 2007 csb

Uchwała Nr 3/RJK/07 z dn. 26-06-2007 r. w sprawie zakończeń typu –cjô || -cëjô, -fiô ||- fijô w wyrazach pochodzenia obcego Ponieważ w wyrazach pochodzenia obcego, najczęściej łacińskiego, typu edukacjô || –cëjô, filozofiô ||- fijô częściej zauważalna jest w języku kaszubskim tendencja do stosowania form krótszych, w pierwszej kolejności zaleca się ich używanie. W starych … Czytaj więcej Uchwała nr 3 2007 csb

Uchwała nr 2 2007

Uchwała Nr 2/RJK/07 z dn. 21-06-2007 r. w sprawie kaszubskiego szyku wyrazów W języku kaszubskim, w nazwach oficjalnych stosuje się szyk: przydawka || przydawki plus rzeczownik, np. pol. Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie, csb Kaszëbskò-Pòmòrsczé Zrzeszenié.

Uchwała nr 2 2007 csb

Uchwała Nr 2/RJK/07 z dn. 21-06-2007 r. w sprawie kaszubskiego szyku wyrazów W języku kaszubskim, w nazwach oficjalnych stosuje się szyk: przydawka || przydawki plus rzeczownik, np. pol. Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie, csb Kaszëbskò-Pòmòrsczé Zrzeszenié.