Uchwała nr 1 2006

Uchwała Nr 1/RJK/06 z dn. 17-11-2006 r. w sprawie kaszubskiej nazwy Rady Języka Kaszubskiego oraz jej Komisji


Ustala się oficjalną pisownię kaszubską Rady Języka Kaszubskiego, tj. Radzëzna Kaszëbsczégò Jãzëka.

Ustala się kaszubskie nazwy poszczególnych Komisji, wchodzących w skład Rady Języka Kaszubskiego:

— Komisja Standaryzacji i Normalizacji, której kaszubska nazwa brzmi Kòmisëjô  Sztandarizacëji i Normalizacëji Kaszëbsczégò Jãzëka;
— Komisja  Edukacyjna,  której  kaszubska  nazwa  brzmi  Kòmisëjô Edukacëji Kaszëbsczégò Jãzëka;
— Komisja Medialno – Administracyjna, której kaszubska nazwa brzmi: Mediowò – Ùrzãdowô  Kòmisëjô.