Uchwały RJK

Uchwała nr 2 2008

Uchwała Nr 2/RJK/08 z dn. 18.01.2008 r. w sprawie wyboru formy gramatycznej w nazwach komisji RJK Rada Języka Kaszubskiego opowiada się za dłuższą formą wyrazu wobec krótszej. Odtąd funkcjonować będzie forma: kòmisëjô, a nie: kòmisjô, a zatem: 1.  Kòmisëjô  Edukacëji  Radzëznë  Kaszëbsczégò  Jãzëka Komisja Edukacji Rady Języka Kaszubskiego; 2.  Mediowô Kòmisëjô Radzëznë Kaszëbsczégò Jãzëka Komisja … Czytaj więcej Uchwała nr 2 2008

Uchwała nr 7 2007

Uchwała Nr 7/RJK/07 z dn. 8-12-2007 r. w sprawie alternacji ó : o, ruchomego e, labializacji, występowania ë po spółgłoskach tylnojęzykowych, wargowych i miękkich, oboczności – i || – e w niektórych przypadkach rzeczowników żeńskich pochodzenia obcego 1. ó i o przed n (Nr 7/07/1) Przed spółgłoską n znajdującą się na końcu wyrazu (w wygłosie) … Czytaj więcej Uchwała nr 7 2007

Uchwała nr 7 2007 csb

Uchwała Nr 7/RJK/07 z dn. 8-12-2007 r. w sprawie alternacji ó : o, ruchomego e, labializacji, występowania ë po spółgłoskach tylnojęzykowych, wargowych i miękkich, oboczności – i || – e w niektórych przypadkach rzeczowników żeńskich pochodzenia obcego 1. ó i o przed n (Nr 7/07/1) Przed spółgłoską n znajdującą się na końcu wyrazu (w wygłosie) … Czytaj więcej Uchwała nr 7 2007 csb

Uchwała nr 6 2007

Uchwała Nr 6/RJK/07 z dn. 8-12-2007 r. w sprawie niektórych nazw geograficznych oraz niejasnych form wyrazowych użytych w materiałach dla słuchaczy kursów języka kaszubskiego organizowanych przez Akademię Kształcenia Zawodowego RJK sugeruje w wypadku nazw państw dwie sfery ich funkcjonowania: I. oficjalnie i urzędowo proponuje formy ogólnie przyjęte, najlepiej te poświadczone przez słowniki np. Słownik gwar … Czytaj więcej Uchwała nr 6 2007

Uchwała nr 6 2007 csb

Uchwała Nr 6/RJK/07 z dn. 8-12-2007 r. w sprawie niektórych nazw geograficznych oraz niejasnych form wyrazowych użytych w materiałach dla słuchaczy kursów języka kaszubskiego organizowanych przez Akademię Kształcenia Zawodowego RJK sugeruje w wypadku nazw państw dwie sfery ich funkcjonowania: I. oficjalnie i urzędowo proponuje formy ogólnie przyjęte, najlepiej te poświadczone przez słowniki np. Słownik gwar … Czytaj więcej Uchwała nr 6 2007 csb

Uchwała nr 3 2007 csb

Uchwała Nr 3/RJK/07 z dn. 26-06-2007 r. w sprawie zakończeń typu –cjô || -cëjô, -fiô ||- fijô w wyrazach pochodzenia obcego Ponieważ w wyrazach pochodzenia obcego, najczęściej łacińskiego, typu edukacjô || –cëjô, filozofiô ||- fijô częściej zauważalna jest w języku kaszubskim tendencja do stosowania form krótszych, w pierwszej kolejności zaleca się ich używanie. W starych … Czytaj więcej Uchwała nr 3 2007 csb

Uchwała nr 3 2007

Uchwała Nr 3/RJK/07 z dn. 26-06-2007 r. w sprawie zakończeń typu –cjô || -cëjô, -fiô ||- fijô w wyrazach pochodzenia obcego Ponieważ w wyrazach pochodzenia obcego, najczęściej łacińskiego, typu edukacjô || –cëjô, filozofiô ||- fijô częściej zauważalna jest w języku kaszubskim tendencja do stosowania form krótszych, w pierwszej kolejności zaleca się ich używanie. W starych … Czytaj więcej Uchwała nr 3 2007

Uchwała nr 2 2007

Uchwała Nr 2/RJK/07 z dn. 21-06-2007 r. w sprawie kaszubskiego szyku wyrazów W języku kaszubskim, w nazwach oficjalnych stosuje się szyk: przydawka || przydawki plus rzeczownik, np. pol. Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie, csb Kaszëbskò-Pòmòrsczé Zrzeszenié.

Uchwała nr 2 2007 csb

Uchwała Nr 2/RJK/07 z dn. 21-06-2007 r. w sprawie kaszubskiego szyku wyrazów W języku kaszubskim, w nazwach oficjalnych stosuje się szyk: przydawka || przydawki plus rzeczownik, np. pol. Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie, csb Kaszëbskò-Pòmòrsczé Zrzeszenié.