Uchwała nr 2 2008

Uchwała Nr 2/RJK/08 z dn. 18.01.2008 r. w sprawie wyboru formy gramatycznej w nazwach komisji RJK


Rada Języka Kaszubskiego opowiada się za dłuższą formą wyrazu wobec krótszej. Odtąd funkcjonować będzie forma: kòmisëjô, a nie: kòmisjô,
a zatem:

1.  Kòmisëjô  Edukacëji  Radzëznë  Kaszëbsczégò  Jãzëka Komisja Edukacji Rady Języka Kaszubskiego;
2.  Mediowô Kòmisëjô Radzëznë Kaszëbsczégò Jãzëka Komisja Medialna Rady Języka Kaszubskiego;
3.  Kòmisëjô Sztandarizacëji i Normalizacëji Radzëznë Kaszëbsczégò Jãzëka Komisja  Standaryzacji  i  Normalizacji  Rady  Języka  Kaszubskiego;
4.  Kòmisëjô  Jãzëkòwi  Pòliticzi  i  Administracëji  Radzëznë Kaszëbsczégò  Jãzëka Komisja  Polityki  Językowej  i  Administracji Rady Języka Kaszubskiego.