O regionie

Z historii Kaszubów

Z historii Kaszubów Michał Kargul Od wczesnego średniowiecza utrzymywał się zasadniczy podział Pomorza na dwie części: na Pomorze Wschodnie z głównym ośrodkiem w Gdańsku i Pomorze Zachodnie z centrum w Szczecinie. Okresowo władzę tutaj sprawowali miejscowi książęta, ale do panowania nad tymi ziemiami aspirowali też władcy sąsiednich krajów. Był to teren rywalizacji wpływów niemieckich, polskich … Czytaj więcej Z historii Kaszubów

Symbole

Symbole Kaszub ░ STOLICA Wiele miast pretenduje do miana stolicy Kaszub. Spór ten wykorzystywany jest często do promocji walorów poszczególnych miast. Czasami przybiera on groteskowe formy szczeglnie kiedy do głosu dochodzą ambicje lokalnych samorządowców. Tradycyjnie uznaje się jednak, że Gdańsk – stolica regionu – jest także stolicą Kaszub. Od czasu powstania nowoczesnego regionalizmu kaszubskiego (czyli … Czytaj więcej Symbole

Muzea

Muzea na Kaszubach Na terenie Kaszub działają liczne muzea, teatry, galerii i inne instytucje kultury. Jest to efektem bogactwa kultury Kaszub, jak i turystycznego ich charakteru. Rzecz jasna nie wszystkie z nich koncentrują się na tematyce stricte kaszubskiej (jak Europejskie Centrum Solidarności w Gdańsku czy Opera Bałtycka), co wynika z ich celów statutowych. Poniżej prezentujemy … Czytaj więcej Muzea

Teatr kaszubski

Teatr ludowy na Kaszubach Cezary Obracht-Prondzyński Nie można pisać o literaturze kaszubskiej, nie wspominając o teatrze. Tym bardziej, że teatr ludowy na Kaszubach ma swoją dawną tradycję, choć wątki kaszubskie zaczęto w nim wykorzystywać dopiero na początku XX wieku. Przełomem okazało się jednak pojawienie się kaszubskiego piśmiennictwa dramatycznego, przede wszystkim autorstwa Jana Karnow­skiego, ks. Leona … Czytaj więcej Teatr kaszubski

Kultura kaszubska – czym jest? Czym nie jest?

Kultura kaszubska – czym jest? Czym nie jest? Cezary Obracht-Prondzyński Dylematy związane z rolą języka nie pozostają obojętne przy analizie fenomenu trwania i rozwoju kultury kaszubskiej. Od razu też należy do­dać, że była ona postrzegana i definiowana bardzo różnie. Otóż zwykło się kulturę kaszubską postrzegać np. jako kulturę chłopską, bo właśnie ze środowiskiem wiejskim przez … Czytaj więcej Kultura kaszubska – czym jest? Czym nie jest?

Media i internet

Kaszubskie media i internet Pomerania Miesięcznik społeczno-kulturalny „Pomerania” wydawany jest przez Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie nieprzerwanie od 1963 r. Głównym celem pisma jest informowanie o aktualnych wydarzeniach kulturalnych oraz budowanie i rozwijanie tożsamości etnicznej Kaszubów i innych grup zamieszkujących Pomorze. Na jego łamach znaleźć można artykuły na temat niełatwej historii nadmorskiego regionu, prezentacje zabytków i sztuki ludowej, … Czytaj więcej Media i internet

Literatura kaszubska

Literatura kaszubska Początki piśmiennictwa kaszubskiego wiążą się z reformacją. W końcu XVI w. i w XVII w. niektórzy pastorzy ewangeliccy we wschodniej części Pomorza Zachodniego podejmowali próby przełożenia książek do nabożeństw i śpiewników na język używany przez ich kaszubskich wiernych. Z tego powodu pastor z Bytowa Szymon Krofej wydał w 1586 r. „Duchowne piesnie D. … Czytaj więcej Literatura kaszubska

Kraina Kaszubska

Kaszuby, Kaszubi, język kaszubski  Hanna Makurat Kaszuby to region w północnej części Polski, kraina malowniczych krajobrazów: licznych jezior, torfowisk, lasów, pagórków i wzgórz morenowych, zamieszkała przez autochtoniczną społeczność kulturowo-językowa, wywodzącą się od słowiańskiego plemienia Pomorzan, zasiedlonego niegdyś na obszarze między Bałtykiem, dolną Odrą, Wartą, Notecią a dolną Wisłą. Etymologia nazwy Kaszuby nie jest ostatecznie ustalona. … Czytaj więcej Kraina Kaszubska

Rękodzieło kaszubskie

Rękodzieło kaszubskie  Kaszubska sztuka ludowa oparta na wielowiekowej tradycji nierozerwalnie związana jest z tym wyjątkowym skrawkiem Pomorza. Przetrwała dzięki entuzjastom, których urzekł urok Kaszub. Byli nimi  m.in. Teodora i Izydor Gulgowscy, którzy całe swoje życie poświęcili działalności na rzecz ocalenia miejscowej sztuki. Ich największą zasługą jest m.in. założenie na początku XX w. we Wdzydzach Kiszewskich … Czytaj więcej Rękodzieło kaszubskie