Teatr kaszubski

Teatr ludowy na Kaszubach

Cezary Obracht-Prondzyński


Nie można pisać o literaturze kaszubskiej, nie wspominając o teatrze. Tym bardziej, że teatr ludowy na Kaszubach ma swoją dawną tradycję, choć wątki kaszubskie zaczęto w nim wykorzystywać dopiero na początku XX wieku. Przełomem okazało się jednak pojawienie się kaszubskiego piśmiennictwa dramatycznego, przede wszystkim autorstwa Jana Karnow­skiego, ks. Leona Heykego, Jana Rompskiego, Anny Łajming i chyba naj­popularniejszego autora, czyli ks. Bernarda Sychty. Co ważniejsze – ciągle pojawiają się nowi autorzy, do których dramatów sięgali i sięgają twórcy z lokalnych teatrów (Aleksy Pepliński, Ida Czaja). Na potrzeby kaszub­skich teatrów, zwłaszcza dziecięcych, szkolnych, adaptowane i dumaczone są również teksty klasyczne (przykładem niech będzie Dziewczynka z za­pałkami J .Ch. Andersena).

W latach 80. i 90. kaszubskie teatry amatorskie działały m.in. w Zapceniu (Teatr BELECO), w Luzinie, Sierakowicach (Teatr „Bina").

Obecnie niezwykle dynamicznie rozwijają się przeglądy zespołów kolędniczych i jasełkowych (pierwsze, bardzo głośne i wysoko cenione ja­sełka przygotowano w Lęborku w 1983 r.; było to przedstawienie według utworu S. Fikusa Za judaszowe strzébniki, a premiera odbyła się 27.03.1983 w kościele św. Jakuba), prezentujących czasami rozbudowane przedsta­wienia parateatralne. Największą tego typu imprezą jest Przegląd Zespo­łów Kolędniczych w Sierakowicach, który swym zasięgiem obejmuje cały region i w którym co roku uczestniczy kilkuset wykonawców. Znaczna część przedstawień odbywa się w języku kaszubskim. Przedstawienia teatralne w języku kaszubskim przygotowują także teatrzyki szkolne oraz zespoły folklorystyczne.

Profesjonalne realizacje sięgające do kaszubskiej literatury i folkloru realizował swego czasu Teatr Miejski w Gdyni (w 1996 r. przygotował on adaptację sztuki Franciszka Sędzickiego Chrystus z Bëtowa, czyli zabijanie starego roku). Do tego dodajmy przedstawienia kaszubskie teatrów lalko­wych. Słupska „Tęcza" wystawiła m.in. sztukę J. Karnowskiego Kaszubi pod Wiedniem w adaptacji i reżyserii Zofii Miklińskiej-Jaśniewicz, którą pokazano także podczas uroczystości 300-lecia odsieczy wiedeńskiej w Brzeźnie Szlacheckim w 1983 r. oraz na IX Ogólnopolskim Festiwalu Teatrów Lalek w Opolu. Ponadto w 1987 r. przygotowano tu także swobodną adaptację powieści Zëcé i przigodë Remusa A. Majkowskiego. Kaszubskie spektakle przygotowywała także gdańska „Miniatura". Inny charakter miała realizacja przez Teatr Telewizji spektaklu opartego na po­wieści Zëcé i przigodë Remusa A. Majkowskiego (pokazana została w 1987 roku).

Jednak najciekawszym zjawiskiem teatralnym na Kaszubach jest z pewnością współcześnie Teatr „Dialogus", założony w Parchowie w 1992 r. przez Jaromira Szroedera. Teatr ten realizuje różne poszukiwania ekspe­rymentalne, wykorzystując zasoby kultury i literatury kaszubskiej. Ma na swoim koncie już kilka realizacji, w tym m.in. spektakl Drzwi. Misterium kaszubskie oraz będącą zwieńczeniem programu „Remusonalia" – adapta­cję sceniczną powieści Zëcé i przigodë Remusa. Co roku jest także gos­podarzem „Biesiady Teatralnej", w której uczestniczą zespoły z całej Europy.

Warto jeszcze wspomnieć o… Szekspirze po kaszubsku! Oto pod­czas obchodów urodzin wielkiego pisarza w gdańskim Nadbałtyckim Centrum Kultury w kwietniu 2007 r. zaprezentowano m.in. fragmenty sztuki Poskromienie Złośnicy w języku kaszubskim (w rolach głównych wystąpili Damroka Kwidzińska i Zbigniew Jankowski).

Źródło: C. Obracht-Prondzyński, Kaszubi dzisiaj. Kultura-język-tożsamość, Gdańsk 2007