Uchwała nr 2/RJK/2012

Uchwała Nr 2/RJK/12 z dnia 20.04.2012 r. w sprawie zaznaczania labializacji w kaszubskojęzykowych tekstach pisanych


ÙCHWÔLËNK NR 2/RJK/2012Z DNIA 20.04.2012 r.  W SPRAWIE ZAZNACZIWANIÔ LABIALIZACJI W KASZËBSKÒJÃZËKÒWËCH TEKSTACH PISÓNËCH

Radzëzna Kaszëbsczégò Jãzëka przëjimô pòstãpné zasadë stosowaniô labializacji w kaszëbskòjãzëkòwëch tekstach pisónëch:

I. Labializacjã zaznacziwómë:

1.      na pòczątkù wërazów i pò spółzwãkach dwùlëpnëch, jak téż lëpno-zãbòwëch cwiardëch: p, b, m, w, f, nadto pò spółzwãkach slédnojãzëkòwëch cwiardëch: k, g, ch (h),

2.      w diftongach (dwùzwãkach) aù, eù,

3.      pò samòzwãkach: a, e, ë, o, ô, ò, ù, np.

aòrta, aùto, geòlogiô, geògrafiô, liceùm, mùzeùm, apògeùm, wëòbrazëc, wëùczëc, zoòlogiô, nôòbszcządniészi, nôùka, zôùsznik, kòòperacjô, pòùczëc, ùòglowic.

 

II. Bôczënk!

Labializacjô nie zanikô pò dodanim przedrostka do wërazu pòdstawòwégò np.

wëòrac, wòrac, zòrac, zaòrac, pòòrac, pòdòrac, przeòrac, przëòrac, doòrac, ùòrac, nadòrac, òbòrac.

 

III. Tracą mòc donëchczasowé ùchwôlënczi w sprawie stosowaniô labializacji tj. Ùchwôlënk nr 7/RJK/07 z dn. 8.12.2007 r. i Ùchwôlënk nr 7/RJK/09 z dn. 10.10.2009 r.

0 Comment

Leave a Comment

Your email address will not be published.