Uchwała nr 1/RJK/2011

Uchwała nr 1/RJK/11 z dnia 05.01.2011 r. w sprawie stosowania kaszubskich pojęć i terminów gramatycznych. Słownictwo związane z lasem i wodą.


ÙCHWÔLËNK NR 1/RJK/2011 Z DNIA 05.01.2011 r. W SPRAWIE STOSOWANIÔ KASZËBSCZICH PÒJÃCÓW  I TERMINÓW GRAMATICZNËCH. SŁOWIZNA SPARŁÃCZONÔ Z LASÃ I WÒDĄ.

Radzëzna Kaszëbsczégò Jãzëka bédëje pòstãpną kaszëbską słowiznã sparłãczoną z lasã i wòdą.

Rada Języka Kaszubskiego proponuje następujące kaszubskie słownictwo związane z lasem i wodą:

Słowizna sparłãczonô z lasã

Słownictwo związane z lasem:

bòrówczi‘borówki’

brzozôk‘brzozak’

brzózka‘brzoza’

bùk‘buk’

chójka‘sosna’

chrząszcz‘chrząszcz’

dana‘świerk’

daniél,daniela‘daniel’

dąb,dãba‘dąb’

dzëdzół,dzëdzoła/dzãcół,dzãcoła/dzëdzón,dzëdzóna‘dzięcioł’

dzëk/dzëkôswinia‘dzik’

drzewò,drzewa,drzéw/drzewów‘drzewo’

gajewizna‘podszyt’

gniôzdo‘gniazdo'

gromadnik ‘opieńka’

grzib,grzëbë‘grzyb’

jagòda,jagòdë,jagód/jagòdów‘jagoda’

jałówc,jałówca‘jałowiec’

jasón,jasóna‘jesion’

jeléń,jelenia‘jeleń’

jéż,jeża ‘jeż’

jôpsc‘borsuk’

kania‘kania’

kasztón,kasztana‘kasztanowiec’

klón,klóna‘klon’

kòrunëdrzéwiãt‘koronydrzew’

krze'krzewy';czerz,krza‘krzew’

kùna‘kuna’

lasëzna/brzid,brzëdu‘runoleśne’

leszczëna‘leszczyna’

lës,lësa ‘lis’

łos‘łoś’

mëga‘komar’

mësz‘mysz’

mòtil,mòtëla‘motyl’

mrówka‘mrówka’

òrzeł,òrzła‘orzeł’

pajiczëna‘pajęczyna’

pajk‘pająk’

pãpk‘maślak’

peperlëszka‘kurka’

pòdscelënk‘ściółka’

pòtrus‘muchomor’

pôsnik‘paśnik’

prôwdzywk‘borowik’

ptôszidómk/ptôszôbùdka‘budkalęgowa’

rëda,zemiô‘gleba’

ridzk‘rydz’

sarna‘sarna’

skòczk‘konikpolny’

smôrszcz/slëmiéń,slëmienia/smólsz,smólsza‘ślimak’

sokół,sokòła/jastrzëbôk‘sokół’

sowa/slépnica‘sowa’

sykórka‘sikorka’

wãdzëbôk‘dżdżownica’

wieszczówka,wiewiórka‘wiewiórka’

wilk‘wilk’

zajc(zajckwznaczeniumłodyzając;też zôjk)‘zając’

żaba‘żaba’

żuber,żubra‘żubr’

Słowizna sparłãczonô z wòdą

Słownictwo związane z wodą:

czijónka‘kijanka’

kaczka ‘kaczka’

kalmùs ‘tatarak’

karus‘karaś’

kôłp,kôłpia‘łabędź’

òkùnk‘okoń’

perkóz,perkòza‘perkoz’

planktón,planktona‘plankton’

płotka‘płoć’

rek ‘rak’

stôw,stawù‘staw’

strzëna‘trzcina’

swórka‘małż’

szczëka‘szczupak’

wòda‘woda’

wòdnôrzãsa‘rzęsawodna’

wòdnypajk‘pająkwodny’

wôżka‘ważka’

żaba‘żaba’

Jinô słowizna:

Słownictwo inne:

kònsumeńt‘konsument’

produceńt‘producent’

reduceńt‘reducent’

dwadzesce gradów cepła‘20°C’

grôd,grada/stãpiéń,stãpienia,stãpieniów‘stopień’

òsmënôsce gradów cepła‘18°C’

sétmë gradów cepła‘7°C’

sztërë gradë cepła‘4°C’

 

baromôłô‘bardzomała’

głãbiô/głãbòkòsc‘głębokość’

miészô‘mniejsza’

rozłożenié cepłotë‘rozkład temperatury’

strefa pòdwòdnëch i pławnëch roscënów‘strefa roślinności zanurzonej i pływającej’

strefa pòdwòdnëch roscënów z pławnyma lëstama‘strefa roślinności zanurzonej o liściach pływających’

ùbrzegòwé roscënë‘roślinnośćprzybrzeżna’

wielota tlenu‘zawartośćtlenu’

wiôlgô‘duża’

wòdné zdrzadło‘lustrowody’

żëcé w wòdze‘życiewwodzie’

 

dzesãc minut do jednôsti‘10.50’

piãc pò czwiôrti‘4.05’

piãtnôsce pò ósmi/wiertel pò ósmi ‘8.15’

pół szósti‘5.30’

zapiãcósmô‘7.55’

za piãc pół czwiôrti/dwadzesce piãc pò trzecy ‘3.25’

za piãtnôsce dzesątô/wiertel do dzesąti ‘9.45’

zédżer,zégra‘zegar’

0 Comment

Leave a Comment

Your email address will not be published.