Ùczba z òbrôzkama. Książka obrazkowa w edukacji językowej i kulturowej

We wtorek 20 września Wydział Filologiczny Uniwersytetu Gdańskiego zgromadził w swoich murach nauczycieli języka kaszubskiego, którzy przybyli z samego rana na konferencję naukowo-dydaktyczną pt. „Ùczba z òbrôzkama. Książka obrazkowa w edukacji językowej i kulturowej”.

Przed oficjalnym startem wydarzenia swój wykład dotyczący przemiłej postaci Aczipaki wygłosiły studentki etnofilologii kaszubskiej na Uniwersytecie Gdańskim – Weronika Mierzwińska oraz Małgorzata Walasek. Serdecznie zachęcamy do obserwowania strony tej przesympatycznej kreskówkowej persony (https://www.facebook.com/aczipaka).

Konferencję otworzyli uroczyście dziekan Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego prof. Urszula Patocka-Sigłowy oraz prezes Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego Jan Wyrowiński, wprowadzając uczestników w zasady i cel konkursu „Bëlny Szkólny”, w ramach którego wybierany jest corocznie najlepszy nauczyciel języka kaszubskiego. Przédnik również opowiedział o ustanowionym niedawno Dniu Edukacji Kaszubskiej, który będzie odbywać się 7 września na pamiątkę uchwalenia Ustawy o systemie oświaty z 1991 roku, umożliwiającej organizację nauczania języka kaszubskiego w szkołach. Głos zabrała także Lucyna Radzimińska, specjalistka ds. edukacji w biurze Zarządu Głównego Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, która omówiła główne założenia i program 11. edycji konferencji metodyczno-dydaktycznej dla nauczycieli języka regionalnego.

Prowadząca konferencję dr Justyna Pomierska, Przewodnicząca Rady Programowej kierunku Etnofilologii Kaszubskiej, zaprosiła na scenę pierwszego prelegenta – prof. Małgorzatę Cackowską, która w pełnym pasji wykładzie przeniosła nas w świat książki obrazkowej – nakreśliła jej historię, główne cechy, sztandarowe cechy gatunku jak i przedstawiła wiele publikacji, które w kreatywny i dostosowany do młodego odbiorcy sposób dotykały tematyki: cielesności, seksualności, inności, wojny, niepełnosprawności czy śmierci.

To właśnie tematyka śmierci została podjęta w najnowszej publikacji wydanej przez Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie pt. „Żëcé jak nudle”. Dyskusję z twórczyniami tej książki obrazkowej przeprowadziła dr Justyna Pomierska z autorką Aleksandrą Kurowską-Susdorf, ilustratorką Karoliną Tylki oraz tłumaczką na języka kaszubski – Anną Hebel.

Pełna galeria zdjęć

Po przerwie kawowej nadszedł czas na drugą i ostatnią część konferencji, która odbyła się w formule warsztatowej.  Szkolenie z rysunku przeprowadziła Magdalena Buda pokazując zgromadzonym szkólnym, iż każdy posiada w sobie umiejętność pięknego rysowania i mogą to wykorzystać w ramach swoich zajęć szkolnych. Następujące warkòwnie przeprowadzili Anna Hebel („Kòl mùczka na goscënie. Zaczarzoné słowa”), Aleksandra Kurowska-Susdorf („Trudne tematy i książeczka obrazkowa. Jak rozmawiać z dzieckiem o śmierci?”) oraz Roman Drzeżdżon (Òbrôzkòwô mùzyka słów, to je ò tim, jak napisac „Nasze nótë”). 

W czasie trwania wydarzenia przybyli goście mogli zakupić publikacje przy stoisku księgarni naszego stowarzyszenia „Kaszubska Książka”.