Uchwała nr 7 2008

Uchwała Nr 7/RJK/08 z dn. 17.10.2008 r. w sprawie stosowania w języku kaszubskim dwu norm: wzorcowej i regionalnej


Rada  Języka  Kaszubskiego  zaleca  stosowanie  w  języku  kaszubskim dwu norm: wzorcowej i regionalnej.

Norma wzorcowa, w której widoczne byłyby odwołania do historii języka kaszubskiego, powinna być realizowana w oficjalnych kontaktach i rodzajach wypowiedzi. Winni ją stosować księża, aktorzy, dziennikarze, literaci, nauczyciele, naukowcy i inni intelektualiści. Należy ją realizować w szkole i wykorzystywać w podręcznikach.

Norma  regionalna,  częściej  oparta  na  uzusie,  może  być  stosowana w swobodnych kontaktach, czyli języku potocznym, oraz literaturze – jako zabieg stylizacyjny.