Uchwały Biuletynu 2008

Biuletyn RJK 2008

Uchwały pochodzące z Biuletynu Rady Języka Kaszubskiego z 2008 roku Biuletyn 2008 pl/csb ► pobierz ♦ Uchwała nr 2 2008 z dn. 18.01.2008 r.w sprawie wyboru formy gramatycznej w nazwach komisji RJK Ùchwôlënk Nr 2/RJK/08 z dn. 18.01.2008 r. w sprawie wëbieru gramaticzny fòrmë w pòzwach kòmisëjów RKJ ♦ Uchwała Nr 3/RJK/08 z dn. 18.04.2008 r. … Czytaj więcej Biuletyn RJK 2008

Uchwała nr 7 2008

Uchwała Nr 7/RJK/08 z dn. 17.10.2008 r. w sprawie stosowania w języku kaszubskim dwu norm: wzorcowej i regionalnej Rada  Języka  Kaszubskiego  zaleca  stosowanie  w  języku  kaszubskim dwu norm: wzorcowej i regionalnej. Norma wzorcowa, w której widoczne byłyby odwołania do historii języka kaszubskiego, powinna być realizowana w oficjalnych kontaktach i rodzajach wypowiedzi. Winni ją stosować księża, … Czytaj więcej Uchwała nr 7 2008

Uchwała nr 3 2008

Uchwała Nr 3/RJK/08 z dn. 18.04.2008 r. w sprawie pisowni niektórych wyrażeń przyimkowych, przysłówków złożonych oraz wyrazów – Rada Języka Kaszubskiego zaleca oddzielną pisownię wyrażeń przyimkowych typu: òb czas, òb noc, òb lato, òb dzéń. – Rada Języka Kaszubskiego ustala łączną pisownię przysłówków złożonych typu: dotëchczas, donëchczas. – Rada Języka Kaszubskiego zaleca pisownię z łącznikiem … Czytaj więcej Uchwała nr 3 2008

Uchwała nr 2 2008

Uchwała Nr 2/RJK/08 z dn. 18.01.2008 r. w sprawie wyboru formy gramatycznej w nazwach komisji RJK Rada Języka Kaszubskiego opowiada się za dłuższą formą wyrazu wobec krótszej. Odtąd funkcjonować będzie forma: kòmisëjô, a nie: kòmisjô, a zatem: 1.  Kòmisëjô  Edukacëji  Radzëznë  Kaszëbsczégò  Jãzëka Komisja Edukacji Rady Języka Kaszubskiego; 2.  Mediowô Kòmisëjô Radzëznë Kaszëbsczégò Jãzëka Komisja … Czytaj więcej Uchwała nr 2 2008

Uchwała nr 8 2008

Uchwała Nr 8/RJK/08 w sprawie uzupełnień do stosowania niektórych kaszubskich imion oficjalnych oraz ich zdrobnień