Uchwała nr 7 2009 – Labializacja w języku kaszubskim

Uchwała Nr 7/RJK/09 z dnia 10-10-2009 r. w sprawie labializacji w języku kaszubskim


Samogłoski o oraz u na początku wyrazów, po spółgłoskach dwuwargowych oraz wargowo -zębowych p, b, m, w, f twardych i po spółgłoskach tylnojęzykowych twardych k, g, h, ch, wymawia się dwugłoskowo (labializuje) i dlatego litery je oznaczające należy kreskować z lewa w prawo.

Nie dotyczy to dwugłosek (dyftongów) au, eu, najczęściej pochodzenia greckiego i łacińskie go (w wypadku au).

Rada Języka Kaszubskiego dopuszcza labializację fakultatywną w:

–   członach geo –, hipo –, ko -/kon -/kom -, neo -, oo -, opto -, oro -, orto -, reo -, teo-;
–   pewnych wyrazach zapożyczonych i nieprzyswojonych przez Kaszubów, jak np.

abulia, dekoder, demodulacjô, homologacjô, kodek.

Tym samym uszczegóławia się punkt 3. Uchwały Nr 7/RJK/07 z dn. 8-12-2007 r.