Studia podyplomowe – Nauczanie języka kaszubskiego

Cel studiów
Studia podyplomowe Nauczanie języka kaszubskiego pogłębiają wiedzę i uzupełniają umiejętności nauczycieli (absolwentów studiów II stopnia posiadających uprawnienia do nauczania w szkole) i przygotowują merytorycznie i dydaktycznie do nauczania kolejnego przedmiotu – „język regionalny – język kaszubski”.

Program studiów odpowiada – wg załącznika nr 1 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. 2019 poz. 1450) – grupom zajęć: A3 (podyplomowe przygotowanie merytoryczne do nauczania przedmiotu) i E (przygotowanie dydaktyczne do nauczania kolejnego przedmiotu), w ramach których osiąga się szczegółowe efekty uczenia się.

Czas trwania i forma studiów
3 semestry – łącznie 350 godzin i 90 godzin praktyki dydaktycznej (w trakcie trwania drugiego i trzeciego semestru).

Studia prowadzone są w trybie niestacjonarnym, zjazdy odbywają się najczęściej co 2 tygodnie (w piątki i soboty), w tym 1 lub 2 dni zjazdowe (zależnie od planu pracy w danym semestrze) poza budynkiem UG z uwagi na charakter zajęć warsztatowych.

Więcej szczegółów na stronie:

https://ug.edu.pl/oferta_ksztalcenia/studia_podyplomowe/33567/sp_nauczanie_jezyka_kaszubskiego?fbclid=IwAR2hubmHDfEkjGPHSr-mi7xP4bpIRrZ9mS7AuUy473k8OxIWEYy7cQhl5c0