Zbiory cyfrowe

Linki do wybranych zasobów kaszubskich w bibliotekach internetowych

autor Renata Mistarz


WBC = Wejherowska Biblioteka Cyfrowa
Ostatnia aktualizacja  26.06.2012 r.


Język kaszubski

Breza E., Treder J., Kultura Język Edukacja, T 3, Wyd. Uniwersytetu Śląskiego 2000. WBC: Kultura, język, edukacja. T. 3 – Breza, Edward (1932-); Treder, Jerzy (1942-)

Język kaszubski. Poradnik encyklopedyczny, praca zbiorowa pod red. J. Tredera, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego – Oficyna CZEC, Gdańsk 2002. WBC: Język kaszubski : poradnik encyklopedyczny – aut. haseł Edward Breza i in.; pod red. Jerzego Tredera

Kile słov wó Kaszebach e jich zemi przez Wójkasena tudzież rzecz o języku kaszubskim z zdaniem sprawy Prajsa, Nakładem Księgarni i Czcionkarni Pod Sową, Kraków 1850. WBC: Kile Słov Wó Kaszebach E Jich Zemi przez Wójkasena. – Ceynowa Florian

♦ Lorentz F., Teksty pomorskie (kaszubskie), Nakładem Polskiej Akademii Umiejętności, Kraków 1924. WBC: Teksty pomorskie (kaszubskie) – Lorentz, Friedrich (1870-1937)

Popowska-Taborska H., Kaszubszczyzna, Zarys dziejów, PWN, Warszawa 1980. WBC: Kaszubszczyzna – Popowska – Taborska Hanna

Skôrb Kaszébsko-słovjnskjè mòvé. Nr IX. WBC: Skôrb Kaszébsko – słovjnskjé mové. Nr. IX. – Cenóva Florjan

Skôrb Kaszébsko-słovjnskjè mòvé. Nr X. WBC: Skôrb Kaszébsko – słovjnskjé mové. Nr. X. – Cenóva Florjan

Skôrb Kaszébsko-słovjnskjè mòvé. Nr XII. WBC: Skôrb Kaszébsko – słovjnskjé mové. Nr. XII. – Cenóva Florjan

Treder J., Wyrazy kaszubskie w słowniku A. Brücknera, WBC: Wyrazy kaszubskie w słowniku A. Brücknera – Treder, Jerzy (1942-)

WBC: Przegląd prac dotyczących ludności i gwary kaszubskiej z lat 1897-1899

 


 

Gramatyka kaszubska

Breza E., Treder J., Gramatyka kaszubska. Zarys popularny, Gdańsk 1981.
WBC: Gramatyka kaszubska : zarys popularny – Breza, Edward (1932-); Treder, Jerzy (1942-)

Ceynowa F., Zarés do grammatiki Kasébsko-Słovjanskjé Mówé, Poznań 1879.
Zarés do grammatiki Kasébsko-Słovjanskjé Móvé – Cenóva Florjan

Lorentz F., Kaschubische Grammatik, Danzig 1919.
Kaschubische grammatik – Lorentz, Friedrich (1870-1937)


Pisownia kaszubska

Breza E., Treder J., Zasady pisowni kaszubskiej, ZKP Gdańsk 1984.
WBC: Zasady pisowni kaszubskiej – Breza, Edward (1932- ); Treder, Jerzy (1942-)

WBC: Zasady pisowni kaszubskiej – Oprac. Edward Breza i Jerzy Treder

Labuda A., Zasady pisowni kaszubskiej ze słowniczkiem ortograficznym.
WBC: Zasady pisowni Kaszubskiej : ze słowniczkiem ortograficznym – Labuda, Aleksander (1902-1981)

Lorentz F., Zarys ogólnej pisowni i składni pomorsko-kaszubskiej, Drukiem S. Buszczyńskiego w Toruniu.
WBC: Zarys ogólnej pisowni i składni pomorsko-kaszubskiej. – Lorentz, Friedrich (1870-1937)


Frazeologia

Treder J., Frazeologia kaszubska a wierzenia i zwyczaje (na tle porównawczym), Wejherowo 1989.
WBC: Frazeologia kaszubska a wierzenia i zwyczaje (na tle porównawczym) – Treder, Jerzy (1942-)

Treder J., Frazeologia kaszubska a górnołużycka, SOW, Warszawa 1997.
WBC: Frazeologia kaszubska a górnołużycka – Treder, Jerzy (1942-)

Treder J., Kaszubska i pomorska frazeologia pochodzenia niemieckiego (na tle słowiańskim), 1996.
WBC: Kaszubska i pomorska frazeologia pochodzenia niemieckiego (na tle słowiańskim) – Treder, Jerzy (1942-)

Treder J., Kaszubskie wierzenia i twórczość ze Słownika Sychty, Oficyna CZEC, Gdańsk 2000.
WBC: Kaszubi : wierzenia i twórczość : ze słownika Sychty – Treder, Jerzy (1942-)


Słowniki kaszubskie

Berka A., Słownik kaszubski porównawczy, Druk Józefa Jeżynskiego, Warszawa 1891.
Słownik Kaszubski Porównawczy – Berka, Aleksander

Labuda A., Słowniczek kaszubski, PZWS, Warszawa 1960.
WBC: Słowniczek Kaszubski – Labuda, Aleksander (1902-1981)

Pobłocki G., Słowniczek Kaszubski, Chełmno 1875.
WBC: Słowniczek Kaszubski – Pobłocki, Gustaw (1840-1915)

Pobłocki G., Słownik kaszubski z dodatkiem idyotyzmów chełmińskich i kociewskich. Chełmno 1887.
WBC: Słownik kaszubski z dodatkiem idyotyzmów chełmińskich i kociewskich – Pobłocki, Gustaw (1840-1915)

Ramułt S., Słownik języka pomorskiego czyli kaszubskiego, Wydawnictwo Akademii Umiejętności, Kraków 1893.
Słownik języka pomorskiego czyli kaszubskiego – Ramułt, Stefan (1859-1913)

Trepczyk J., Słownik polsko-kaszubski, Gdańsk 1994, t. 1 – 2.
www.kaszubi.pl


Historia języka

Parczewski A., Szczątki kaszubskie w prowincji pomorskiej, Poznań 1896.
Szczątki kaszubskie w prowincyi pomorskiej : szkic historyczno – etnograficzny – Parczewski, Alfons (1849-1933)

Popowska-Taborska H., Centralne zagadnienia wokalizmu kaszubskiego, Wrocław 1961.
WBC: Centrale zagadnienie wokalizmu kaszubskiego : kaszubska zmiana ę> i oraz ?, ?, ?> ? – Popowska-Taborska, Hanna

Popowska-Taborska H., Kaszubszczyzna. Zarys dziejów, Warszawa 1980.
WBC: Kaszubszczyzna – Popowska – Taborska Hanna

Popowska-Taborska H., Szkice z kaszubszczyzny. Dzieje, zabytki, słownictwo, Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie, Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Wejherowskiej, Wejherowo 1987.
WBC: Szkice z Kaszubszczyzny : leksyka, zabytki, kontakty językowe – Popowska-Taborska, Hanna (1930- )

Treder J., Ceynowy i Mosbacha Wiadomość o Kaszubach z połowy XIX wieku, Wyd. Region – Oficyna CZEC, Gdynia 2006.
WBC: Ceynowy i Mosbacha „Wiadomość o Kaszubach” z połowy XIX w. – Treder, Jerzy (1942-)


Onomastyka

Breza E., Nazwiska Pomorzan, Wyd. UG, T I: Gdańsk 2000, T. II Gdańsk 2002; T. III Gdańsk 2004.
WBC: Nazwiska Pomorzan : pochodzenie i zmiany – Breza, Edward (1932-) – Tom 1.
WBC: Nazwiska Pomorzan : pochodzenie i zmiany. T. 2 – Breza, Edward (1932-)

WBC: Nazwiska Pomorzan : pochodzenie i zmiany. T. 3 – Breza, Edward (1932-)

Breza E., Nazwy miejscowości Gminy Żukowo, Bernardinum – Wyd. ROST, Banino_Pelplin 2005.
Nazwy miejscowości Gminy Żukowo – Breza, Edward (1932-)

Lorentz F., Polskie i kaszubskie nazwy miejscowości na Pomorzu Kaszubskim, Instytut Zachodnio-Słowiański, Poznań 1923.
Polskie i kaszubskie nazwy miejscowości na Pomorzu Kaszubskim – Lorentz, Friedrich (1870-1937)

Treder J., Pochodzenie Pomorzan oraz choronimów i etnonimów z obszaru Pomorza Gdańskiego, WOK-ZKP, Gdańsk 1982.
WBC: Pochodzenie Pomorzan oraz choronimów i etnonimów z obszaru Pomorza Gdańskiego – Treder, Jerzy (1942-)

Treder J., Toponimia powiatu wejherowskiego, GTN, Gdańsk 1997.
WBC: Toponimia Powiatu Wejherowskiego – Treder, Jerzy (1942-)


Paremiografia

Wójcicki K., Przysłowia kaszubskie, 1856.
Przysłowia kaszubskie – Wójcicki, Kazimierz Władysław (1807-1879)


Literatura – teoria, historia

Pniewski W., Przegląd literatury kaszubskiej.
WBC: Przegląd literatury kaszubskiej – Pniewski, Władysław (1893-1940)

Treder J., Historia kaszubszczyzny literackiej. Studia. Wydawnictwo UG, Gdańsk 2005.
WBC: Historia kaszubszczyzny literackiej : studia – Treder, Jerzy (1942-)

Stelmachowska B., Regionalizm etnograficzny na tle przykładów z współczesnej twórczości literackiej Polski Zachodniej (przyczynek do teori racjonalizmu), Archiwum Etnograficzne Instytutu Zachodnio-Słowiańskiego, Poznań 1936.
Regionalizm etnograficzny : na tle przykładów z współczesnej twórczości literackiej Polski Zachodniej : (przyczynek do teori racjonalizmu) – Stelmachowska, Bożena (1889-1955)


Opracowania na temat literatury

Bukowski A., Działalność literacka i społeczna Hieronima Derdowskiego w Ameryce (1885-1902) z dodatkien dwóch nieznanych jego utworów pt. „Jasiek z Kniei i Szymek z Wiela w podróży do Ameryki” oraz „Listy z podróży” po osadach polskich w Ameryce, GTN, Gdańsk 1961.
WBC: Działalność literacka i społeczna Hieronima Derdowskiego w Ameryce (1885-1902) z dodatkiem dwóch nieznanych jego utworów pt.: „Jasiek z Kniei i Szymek z Wiela w podróży do Ameryki” oraz „Listy z podróży” po osadach polskich w Ameryce – Bukowski, Andrzej (1911-1997)


Proza

Janke S., Łiskawica, ZK-P, Gdańsk 1988.
Łiskawica – Janke, Stanisław (1956-)

Janke S., Psë, ARKUN, Gdynia 1991.
WBC: Psë – Janke, Stanisław (1956-)

Karnowski, Sowizdrzôł u Krëbanów, wstęp J. Borzyszkowski, ZKP O/Gdańsk, Gdańsk 1983.
Treść: Wstęp (J. Borzyszkowski), Wôrzałowe żëce, Sowizdrzôł u Krëbanów, Krëbanë w labece
Sowizdrzół u Krëbanów – Karnowski Jan

Labuda A., Guczów Mack gôdô. Chochołk, ZK-P, Gdańsk 1979.
Guczow Mack godo ; Chochołk – Labuda, Aleksander (1902-1981)

Labuda A., Guczów Mack gôdô. Kąsk do smiechu., ZK-P MPiMKP, Gdańsk-Wejherowo 1971.
Guczow Mack godo : kąsk do smjechu : pjerwszech pół kope godk – Labuda, Aleksander (1902-1981)

Labuda A., Guczów Mack gôdô. Kukuk, ZKP, Gdańsk 1974.
Guczow Mack godo : kukuk – Labuda, Aleksander (1902-1981)

Labuda A., Guczów Mack gôdô. Zupa z kreszków, ZK-P, Gdańsk 1971.
Guczow Mack godo. [2], Zupa z kreszków : drugjich pół kope godk – Labuda, Aleksander (1902-1981)

Majkowski A., Żëcé i przigodë Remusa, Stanica, Toruń 1938.
Żëcé i przigodë Remusa – Majkowski Aleksander

Majkowski A., Żëcé ë przigodë Remusa, Wyd. Morskie, Gdańsk 1964.
Życie i przygody Remusa – Majkowski Aleksander
1964


Poezja

Derdowski H., Kaszubë pod Widnem, ZKP O/Gdańsk, Gdańsk 1971.
WBC: Kaszubë pod Widnem [do druku przygotował Leon Roppel] – Derdowski Hieronim

Derdowski H., Jasiek z Kniei, Pelplin 1935.
WBC: Jasiek z knieji : sporo kupa łgarstw kaszebściech / zebrano i powiązano od Heromina [!] Derdowściego a na prawdę Jarosza Dyrdę ; na nowo doł do smary Józef Wrycza – Derdowski, Hieronim (1852-1902)

Heyke L., Dobrogòst i Miłosława, Oficyna CZEC Gdańsk 1999.
WBC: Dobrogost i Miłosława – Heyke Leon

Janke S., Poezja kaszubska. Twórcy, inspiracje, motywy.
(fragmenty większej całości), [w:] http://www.rastko.net/rastko-ka/content/view/217/34/

Karnowski J., Jô bëm jeno chcôł, ZK-P, Gdańsk 1986.
Jô bëm leno chcôł… [wstęp Józef Borzyszkowski] – Karnowski Jan

Karnowski J. (Wôs Budzysz), Nowotné spiéwë i wiersze, Wyd. Morskie, Gdynia 1958.
Nowotné spiéwë i wiersze – Karnowski Jan (Budzysz Wôś) [pseud.];[wiersze zebrał, oprac oraz słownikiem opatrzył Leon Roppel]

Karnowski J., Wiersze pierwotne, ZKP, Gdańsk 1978.
Wiersze pierwotne [zebrał, oprac. i wstępem opatrzył Józef Borzyszkowski] – Karnowski Jan

Łysk J., Mój ogródk. Wiérzte, ZK-P, Gd. Klub „Rudy Kot”, Gdańsk 1986.
WBC: Mój Ogródk – Łysk, Jerzy (1950-)


Literatura dziecięca i młodzieżowa

Czernicki S., Podania kaszubskie, Druk. St. Stachowskiego, Kościerzyna 1931.
Podania kaszubskie – Czernicki Stanisław

Janke S., Żużónka jak mrzónka. Kołysanka z marzeń, ZK-P, Gdańsk 1984.
WBC: Żużónka jak mrzónka = Kołysanka z marzeń – Janke, Stanisław (1956-)

Janke S., Krôjczi pôjczi, Wydawnictwo SZOS, Gdańsk 1997.
WBC: Krôjczi pôjczi – Janke, Stanisław (1956-)

Mësla dzecka, Zebrelë i przërëchtwelë E. I E. Prëczkòwscë, Wyd. Rost, Banino 2001.
WBC: Mësla dzecka : antologia kaszubskich wierszy dla dzieci i młodzieży – zebrali Elżbieta i Eugeniusz Preczkowsce


Teatr, teatr dla dzieci, teatr obrzędowy

Heyke L., Szôłôbùłki. Agùst Szlôga. Katilina, Oficyna CZEC, Gdańsk 2002.
WBC: Szôłôb?łki. Ag?st Szlôga, Katilina. [przygot. do dr. i posł. opatrzył Stanisław Janke] – Heyke Leon

Janke S., Łysk J., Jak Kolumbószów Krësztof Amerikę wëkrił, Gd. Stowarzyszenie Twórcze, Gdański Klub Kulturalny „Rudy Kot”, Gdańsk 1989.
Jak Kulombószów Krësztof Amerikę wëkrił – Janke, Stanisław (1956-); Łysk, Jerzy (1950-)

Karnowski J., Utwory sceniczne, ZK-P, Gdańsk 1970.
Utwory sceniczne – Karnowski Jan

Sędzicki F., Gódka o Januszu Skwierku, nôjsławniejszym grajku kaszubskim, Wydawnictwo Dzieł Pomorskich, Starogard 1923.
Godka o Januszu Skwierku, nôjsławniejszym grajku kaszubskim – Sędzicki, Franciszek (1882-1957)

Sędzicki F., Szumiało nam Polsći Morzi. Przygriwka kaszubskoo (skecz) w trzech ukazach ze spjewamiUbdurooł sobje Wolimir Sędzicki, Wyd. „Gazety Kartuskiej”, Kartuzy 1939.
WBC: Szumniało nąm Polsći Morzi : przygriwka kaszubskoo (skecz) w trzech ukazach ze spjewami. – Sędzicki, Franciszek (1882-1957)


Etnografia (życie codzienne, obyczaje, kultura materialna i duchowa)

Gulgowski I., Kaszubi, Nakładem Księgarni Geograficznej  „Orbis”, Kraków 1924.
Kaszubi – Gulgowski, Izydor (1874-1925)

Lorentz F., Fischer A., Lehr-Spławiński, Kaszubi Kultura ludowa i język, Wydawnictwa Instytutu Bałtyckiego, Toruń 1934.
WBC: Kaszubi : kultura ludowa i język – Lorentz, Friedrich (1870-1937), Fischer, adam (1889-1943), Lehr-Spławiński, Tadeusz (1891-1965)

Łęgowski J., Kaszuby i Kociewie. Język, zwyczaje, przesądy, podania, zagadki i pieśni ludowe…, Poznań 1892; wznow. Gdańsk 1991.
Kaszuby i Kociewie : język, zwyczaje, przesądy, podania, zagadki i pieśni ludowe w północnej częsi Prus Zachodnich – Łęgowski, Józef (1852-1930)

Parczewski A.J., Szczątki kaszubskie prowincji pomorskich, Poznań 1896.
Szczątki kaszubskie w prowincyi pomorskiej : szkic historyczno – etnograficzny – Parczewski, Alfons (1849-1933)

Perszon J., Godné zwëki: zwyczaje i obrzędy okresu adwentu i Bożego Narodzenia w regionie wejherowskim, Luzino 1991.
Godné zwëki : zwyczaje i obrzędy okresu adwentu i Bożego Narodzenia w regionie wejherowskim – Perszon, Jan (1958- )

Perszon J., Kaszubskie zaduszki, Kara Remusa, Gdańsk 1990.
Kaszubskie zaduszki – Perszon, Jan (1958- )

Perszon J., Na jastra. Wielki Post i okres wielkanocy w wejherowskiemi, Luzino 1992.
Na jastra : Wielki Post i okres wielkanocny w wejherowskiem – Perszon, Jan (1958- )

Perszon J., Pustô noc. Śpiewnik, Lublin-Luzino 1993.
Pustô noc : śpiewnik – oprac. i ed. Jan Perszon

Perszon J., Sobótka w Jastarni, UMiG w Jastarni, Jastarnia 1993.
Sobótka w Jastarni – Perszon, Jan (1958- )


Obyczaje, zwyczaje, obrzędy

Gulgowski I., Kaszubi, Nakładem Księgarni Geograficznej  „Orbis”, Kraków 1924.
Kaszubi – Gulgowski, Izydor (1874-1925)

Łęgowski J., Kaszuby i Kociewie. Język, zwyczaje, przesądy, podania, zagadki i pieśni ludowe…, Poznań 1892; wznow. Gdańsk 1991.
Kaszuby i Kociewie : język, zwyczaje, przesądy, podania, zagadki i pieśni ludowe w północnej częsi Prus Zachodnich – Łęgowski, Józef (1852-1930)

Parczewski A.J., Szczątki kaszubskie prowincji pomorskich, Poznań 1896.
Szczątki kaszubskie w prowincyi pomorskiej : szkic historyczno – etnograficzny – Parczewski, Alfons (1849-1933)

Szefka Paweł, Narzędzia i instrumenty muzyczne z Kaszub i Kociewia, MPiMKP, O/ZKP, Wejherowo 1982.
Szefka, Paweł (1910-1991) Narzędzia i instrumenty muzyczne z Kaszub i Kociewia [42]


Sztuka regionalna, sztuka ludowa

Stelmachowska B., Sztuka ludowa na Kaszubach, Poznań 1937.
Sztuka ludowa na Kaszubach – Stelmachowska, Bożena (1889-1955)


Muzyka regionalna

Kirstein W., Roppel L., Pieśni z Kaszub, PMRN, Gdańsk 1958.
Kirstein, Władysław ; Roppel, Leon (1912-1978), Pieśni z Kaszub [57]

Kaszuby pieśni ludowe kaszubskie zebrał Marjan Kuhn, pod redakcją Karola Hławiczki, Katowice .
Kaszuby : piesni ludowe kaszubskie zebrał Marjan Kuhn; na 2 i 3 głosy opracował Karol Hławiczka; T. 3 – pod red. Karola Hławiczki

Trepczyk J., Lecë choranko. Pieśni kaszubskie, WCK i MPiMKP, Wejherowo 1997.
Trepczyk Jan, Lece choranko : pieśni kaszubskie [55]


Tańce kaszubskie

Kolasiński Jan, Tańce kaszubskie opracowane na kaszubską kapelę ludową, Zeszyt 1 , Gdańsk WDTL 1958.
Kolasiński, Jan, Tańce kaszubskie : opracowane na kaszubską kapelę ludową [62]

Kotłowski Jan K., Dożynki kaszubskie z ilustracjami oryginalnych tańców kaszubskich. Muzyka i śpiew w opracowaniu E. Więcka, Luzino, nakład autora 1936, Drukarnia A. Patera, Wejherowo.
Kotłowski Jan K.; muzyka i śpiew w oprac. E. Więcka Dożynki kaszubskie z ilustracjami oryginalnych tańców kaszubskiech [18]

Szefka Paweł, Tańce kaszubskie, zebrał i opracował P. Szefka, Zeszyt I, Wyd. 1: 1957, Wyd. 2: Gdańsk WDK 1968, Wyd. 3: 1978 r., Wyd. 4: WOK, Gdańsk 1982.
Szefka, Paweł (1910-1991), Tańce kaszubskie. Z. 1 [53]

Szefka Paweł, Tańce kaszubskie, zebrał i opracował P.Szefka, Zeszyt II, Wyd. 2: Gdańsk 1959.
zebrał i oprac. Paweł Szefka Tańce kaszubskie. Z. 2 [34]

Szefka Paweł, Tańce kaszubskie, zebrał i opracował P. Szefka, Zeszyt III, Wyd. 1, Gdańsk WDK 1969.
zebrał i oprac. Paweł Szefka Tańce kaszubskie. Z. 3 [23]

Szefka Paweł, Tańce kaszubskie, zebrał i opracował P. Szefka, Zeszyt IV, Wyd. 1, Gdańsk WDK 1979.
zebrał i oprac. Paweł Szefka Tańce kaszubskie. Z. 4 [26]


Kościół regionalny

Kaszubskie teksty modlitewne Floriana Ceynowy, MPiMK-P, Wejherowo 1992.
Kaszubskie teksty modlitewne – Ceynowa Florian

Labuda A., Ewanielskô spiéwa, Biblioteka Gminy Wejherowo w Bolszewie – UG w Wejherowie, Bolszewo 2005.
Ewanielskô spiéwa – Labuda Aleksander (1902-1981)

Labuda A., Ewanielskô spiéwa, Wyd. Rost – Bernardinum, Wejherowo-Banino 2002.
Ewanielskô spiéwa – Labuda Aleksander (1902-1981)


Problematyka społeczna

Ludność kaszubska w ubiegłym wieku (szkic społeczno-kulturalny) napisał J. Cz…..ski (Jan Karnowski), Toruń 1911.
WBC: Ludność kaszubska w ubiegłym stuleciu: (szkic społeczno – kulturalny) – Karnowski Jan

Ramułt S., Statystyka ludności kaszubskiej, Nakładem Akademii Umiejętności, Kraków 1899.
Statystyka ludności kaszubskiej – Ramułt, Stefan

Stelmachowska B., Stosunek Kaszub do Polski, Wyd. Instytutu Bałtyckiego, Toruń 1932.
Stosunek Kaszub do Polski – Stelmachowska, Bożena (1889-1955)

 


 

Biografie

Janke S., Derdowski, Oficyna CZEC, Gdańsk 2002.
Derdowski – Janke Stanisław

Janke S., Poeta z kaszubskiej nocy, Oficyna CZEC, Gdańsk 1998.
Poeta z kaszubskiej nocy : życie i twórczość ks. dr. Leona Heykego (1885-1939) – Janke Stanisław

Karnowski J., Dr Florian Ceynowa, Oficyna CZEC, Gdańsk 1997.
Dr Florian Ceynowa [opracował i posłowiem opatrzył Jerzy Treder] – Karnowski Jan

Pniewski W., Antoni Abraham, Nakładem Polskiego Związku Zachodniego, Warszawa 1936.
Antoni Abraham – Pniewski, Władysław (1893-1940)


Inne

Labuda G., Zapiski kaszubskie, pomorskie i morskie, Oficyna CZEC, Gdańsk 2000.
WBC: Zapiski kaszubskie pomorskie i morskie: wybór pism – Labuda Gerald


Środowisko fizyczne

Bełza S., W zapomnianej stronie (z pobytu na Kaszubach), Nakładem „Wieczorów Rodzinnych”, Warszawa 1913.
W zapomnianej stronie : (z pobytu na Kaszubach) – Bełza, Stanisław (1849-1929)

Fischer A., Jakubowski A., Pawłowski S., Z polskiego brzegu Przyroda i lud, Książnica Polska, Lwów-Warszawa MCMXXIII.
Z polskiego brzegu : przyroda i lud – Fischer, Adam (1889-1943); Jakubski, Antoni (1885-1962); Pawłowski, Stanisław (1882-1940)

Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE

Renata Mistarz

Linki do wybranych zasobów kaszubskich w bibliotekach internetowych

WBC = Wejherowska Biblioteka Cyfrowa

 

Język kaszubski

Breza E., Treder J., Kultura Język Edukacja, T 3, Wyd. Uniwersytetu Śląskiego 2000.
WBC: Kultura, język, edukacja. T. 3 – Breza, Edward (1932-); Treder, Jerzy (1942-)

Język kaszubski. Poradnik encyklopedyczny, praca zbiorowa pod red. J. Tredera, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego – Oficyna CZEC, Gdańsk 2002.
WBC: Język kaszubski : poradnik encyklopedyczny – aut. haseł Edward Breza i in.; pod red. Jerzego Tredera

Kile słov wó Kaszebach e jich zemi przez Wójkasena tudzież rzecz o języku kaszubskim z zdaniem sprawy Prajsa, Nakładem Księgarni i Czcionkarni Pod Sową, Kraków 1850.
WBC: Kile Słov Wó Kaszebach E Jich Zemi przez Wójkasena. – Ceynowa Florian

Lorentz F., Teksty pomorskie (kaszubskie), Nakładem Polskiej Akademii Umiejętności, Kraków 1924.
WBC: Teksty pomorskie (kaszubskie) – Lorentz, Friedrich (1870-1937)

Popowska-Taborska H., Kaszubszczyzna, Zarys dziejów, PWN, Warszawa 1980.
WBC: Kaszubszczyzna – Popowska – Taborska Hanna

Skôrb Kaszébsko-słovjnskjè mòvé. Nr IX.
WBC: Skôrb Kaszébsko – słovjnskjé mové. Nr. IX. – Cenóva Florjan

Skôrb Kaszébsko-słovjnskjè mòvé. Nr X.
WBC: Skôrb Kaszébsko – słovjnskjé mové. Nr. X. – Cenóva Florjan

Skôrb Kaszébsko-słovjnskjè mòvé. Nr XII.
WBC: Skôrb Kaszébsko – słovjnskjé mové. Nr. XII. – Cenóva Florjan

Treder J., Wyrazy kaszubskie w słowniku A. Brücknera, .
WBC: Wyrazy kaszubskie w słowniku A. Brücknera – Treder, Jerzy (1942-)

WBC: Przegląd prac dotyczących ludności i gwary kaszubskiej z lat 1897-1899

Gramatyka kaszubska

Breza E., Treder J., Gramatyka kaszubska. Zarys popularny, Gdańsk 1981.
WBC: Gramatyka kaszubska : zarys popularny – Breza, Edward (1932-); Treder, Jerzy (1942-)

Ceynowa F., Zarés do grammatiki Kasébsko-Słovjanskjé Mówé, Poznań 1879.
Zarés do grammatiki Kasébsko-Słovjanskjé Móvé – Cenóva Florjan

Lorentz F., Kaschubische Grammatik, Danzig 1919.
Kaschubische grammatik – Lorentz, Friedrich (1870-1937)

Pisownia kaszubska

Breza E., Treder J., Zasady pisowni kaszubskiej, ZKP Gdańsk 1984.
WBC: Zasady pisowni kaszubskiej – Breza, Edward (1932- ); Treder, Jerzy (1942-)
WBC: Zasady pisowni kaszubskiej – Oprac. Edward Breza i Jerzy Treder

Labuda A., Zasady pisowni kaszubskiej ze słowniczkiem ortograficznym, .
WBC: Zasady pisowni Kaszubskiej : ze słowniczkiem ortograficznym – Labuda, Aleksander (1902-1981)

Lorentz F., Zarys ogólnej pisowni i składni pomorsko-kaszubskiej, Drukiem S. Buszczyńskiego w Toruniu.
WBC: Zarys ogólnej pisowni i składni pomorsko-kaszubskiej. – Lorentz, Friedrich (1870-1937)

Frazeologia

Treder J., Frazeologia kaszubska a wierzenia i zwyczaje (na tle porównawczym), Wejherowo 1989.
WBC: Frazeologia kaszubska a wierzenia i zwyczaje (na tle porównawczym) – Treder, Jerzy (1942-)

Treder J., Frazeologia kaszubska a górnołużycka, SOW, Warszawa 1997.
WBC: Frazeologia kaszubska a górnołużycka – Treder, Jerzy (1942-)

Treder J., Kaszubska i pomorska frazeologia pochodzenia niemieckiego (na tle słowiańskim), 1996.
WBC: Kaszubska i pomorska frazeologia pochodzenia niemieckiego (na tle słowiańskim) – Treder, Jerzy (1942-)

Treder J., Kaszubskie wierzenia i twórczość ze Słownika Sychty, Oficyna CZEC, Gdańsk 2000.
WBC: Kaszubi : wierzenia i twórczość : ze słownika Sychty – Treder, Jerzy (1942-)

Słowniki kaszubskie

Berka A., Słownik kaszubski porównawczy, Druk Józefa Jeżynskiego, Warszawa 1891.
Słownik Kaszubski Porównawczy – Berka, Aleksander

Labuda A., Słowniczek kaszubski, PZWS, Warszawa 1960.
WBC: Słowniczek Kaszubski – Labuda, Aleksander (1902-1981)

Pobłocki G., Słowniczek Kaszubski, Chełmno 1875.
WBC: Słowniczek Kaszubski – Pobłocki, Gustaw (1840-1915)

Pobłocki G., Słownik kaszubski z dodatkiem idyotyzmów chełmińskich i kociewskich. Chełmno 1887.
WBC: Słownik kaszubski z dodatkiem idyotyzmów chełmińskich i kociewskich – Pobłocki, Gustaw (1840-1915)

Ramułt S., Słownik języka pomorskiego czyli kaszubskiego, Wydawnictwo Akademii Umiejętności, Kraków 1893.
Słownik języka pomorskiego czyli kaszubskiego – Ramułt, Stefan (1859-1913)

Trepczyk J., Słownik polsko-kaszubski, Gdańsk 1994, t. 1 – 2.
www.kaszubi.pl

Historia języka

Parczewski A., Szczątki kaszubskie w prowincji pomorskiej, Poznań 1896.
Szczątki kaszubskie w prowincyi pomorskiej : szkic historyczno – etnograficzny – Parczewski, Alfons (1849-1933)

Popowska-Taborska H., Centralne zagadnienia wokalizmu kaszubskiego, Wrocław 1961.
WBC: Centrale zagadnienie wokalizmu kaszubskiego : kaszubska zmiana ę> i oraz ?, ?, ?> ? – Popowska-Taborska, Hanna

Popowska-Taborska H., Kaszubszczyzna. Zarys dziejów, Warszawa 1980.
WBC: Kaszubszczyzna – Popowska – Taborska Hanna

Popowska-Taborska H., Szkice z kaszubszczyzny. Dzieje, zabytki, słownictwo, Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie, Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Wejherowskiej, Wejherowo 1987.
WBC: Szkice z Kaszubszczyzny : leksyka, zabytki, kontakty językowe – Popowska-Taborska, Hanna (1930- )

Treder J., Ceynowy i Mosbacha Wiadomość o Kaszubach z połowy XIX wieku, Wyd. Region – Oficyna CZEC, Gdynia 2006.
WBC: Ceynowy i Mosbacha „Wiadomość o Kaszubach” z połowy XIX w. – Treder, Jerzy (1942-)

Onomastyka

Breza E., Nazwiska Pomorzan, Wyd. UG, T I: Gdańsk 2000, T. II Gdańsk 2002; T. III Gdańsk 2004.
WBC: Nazwiska Pomorzan : pochodzenie i zmiany – Breza, Edward (1932-) – Tom 1.
WBC: Nazwiska Pomorzan : pochodzenie i zmiany. T. 2 – Breza, Edward (1932-)
WBC: Nazwiska Pomorzan : pochodzenie i zmiany. T. 3 – Breza, Edward (1932-)

Breza E., Nazwy miejscowości Gminy Żukowo, Bernardinum – Wyd. ROST, Banino_Pelplin 2005.
Nazwy miejscowości Gminy Żukowo – Breza, Edward (1932-)

Lorentz F., Polskie i kaszubskie nazwy miejscowości na Pomorzu Kaszubskim, Instytut Zachodnio-Słowiański, Poznań 1923.
Polskie i kaszubskie nazwy miejscowości na Pomorzu Kaszubskim – Lorentz, Friedrich (1870-1937)

Treder J., Pochodzenie Pomorzan oraz choronimów i etnonimów z obszaru Pomorza Gdańskiego, WOK-ZKP, Gdańsk 1982.
WBC: Pochodzenie Pomorzan oraz choronimów i etnonimów z obszaru Pomorza Gdańskiego – Treder, Jerzy (1942-)

Treder J., Toponimia powiatu wejherowskiego, GTN, Gdańsk 1997.
WBC: Toponimia Powiatu Wejherowskiego – Treder, Jerzy (1942-)

Paremiografia

Wójcicki K., Przysłowia kaszubskie, 1856.
Przysłowia kaszubskie – Wójcicki, Kazimierz Władysław (1807-1879)

Literatura – teoria, historia

Pniewski W., Przegląd literatury kaszubskiej.
WBC: Przegląd literatury kaszubskiej – Pniewski, Władysław (1893-1940)

Treder J., Historia kaszubszczyzny literackiej. Studia. Wydawnictwo UG, Gdańsk 2005.
WBC: Historia kaszubszczyzny literackiej : studia – Treder, Jerzy (1942-)

Stelmachowska B., Regionalizm etnograficzny na tle przykładów z współczesnej twórczości literackiej Polski Zachodniej (przyczynek do teori racjonalizmu), Archiwum Etnograficzne Instytutu Zachodnio-Słowiańskiego, Poznań 1936.
Regionalizm etnograficzny : na tle przykładów z współczesnej twórczości literackiej Polski Zachodniej : (przyczynek do teori racjonalizmu) – Stelmachowska, Bożena (1889-1955)

Opracowania nt literatury

Bukowski A., Działalność literacka i społeczna Hieronima Derdowskiego w Ameryce (1885-1902) z dodatkien dwóch nieznanych jego utworów pt. „Jasiek z Kniei i Szymek z Wiela w podróży do Ameryki” oraz „Listy z podróży” po osadach polskich w Ameryce, GTN, Gdańsk 1961.
WBC: Działalność literacka i społeczna Hieronima Derdowskiego w Ameryce (1885-1902) z dodatkiem dwóch nieznanych jego utworów pt.: „Jasiek z Kniei i Szymek z Wiela w podróży do Ameryki” oraz „Listy z podróży” po osadach polskich w Ameryce – Bukowski, Andrzej (1911-1997)

Proza

Janke S., Łiskawica, ZK-P, Gdańsk 1988.
Łiskawica – Janke, Stanisław (1956-)

Janke S., Psë, ARKUN, Gdynia 1991.
WBC: Psë – Janke, Stanisław (1956-)

Karnowski, Sowizdrzôł u Krëbanów, wstęp J. Borzyszkowski, ZKP O/Gdańsk, Gdańsk 1983.
Treść: Wstęp (J. Borzyszkowski), Wôrzałowe żëce, Sowizdrzôł u Krëbanów, Krëbanë w labece
Sowizdrzół u Krëbanów – Karnowski Jan

Labuda A., Guczów Mack gôdô. Chochołk, ZK-P, Gdańsk 1979.
Guczow Mack godo ; Chochołk – Labuda, Aleksander (1902-1981)

Labuda A., Guczów Mack gôdô. Kąsk do smiechu., ZK-P MPiMKP, Gdańsk-Wejherowo 1971.
Guczow Mack godo : kąsk do smjechu : pjerwszech pół kope godk – Labuda, Aleksander (1902-1981)

Labuda A., Guczów Mack gôdô. Kukuk, ZKP, Gdańsk 1974.
Guczow Mack godo : kukuk – Labuda, Aleksander (1902-1981)

Labuda A., Guczów Mack gôdô. Zupa z kreszków, ZK-P, Gdańsk 1971.
Guczow Mack godo. [2], Zupa z kreszków : drugjich pół kope godk – Labuda, Aleksander (1902-1981)

Majkowski A., Żëcé i przigodë Remusa, Stanica, Toruń 1938.
Żëcé i przigodë Remusa – Majkowski Aleksander

Majkowski A., Żëcé ë przigodë Remusa, Wyd. Morskie, Gdańsk 1964.
Życie i przygody Remusa – Majkowski Aleksander 1964

Poezja

Derdowski H., Kaszubë pod Widnem, ZKP O/Gdańsk, Gdańsk 1971.
WBC: Kaszubë pod Widnem [do druku przygotował Leon Roppel] – Derdowski Hieronim

Derdowski H., Jasiek z Kniei, Pelplin 1935.
WBC: Jasiek z knieji : sporo kupa łgarstw kaszebściech / zebrano i powiązano od Heromina [!] Derdowściego a na prawdę Jarosza Dyrdę ; na nowo doł do smary Józef Wrycza – Derdowski, Hieronim (1852-1902)

Heyke L., Dobrogòst i Miłosława, Oficyna CZEC Gdańsk 1999.
WBC: Dobrogost i Miłosława – Heyke Leon

Janke S., Poezja kaszubska. Twórcy, inspiracje, motywy.
(fragmenty większej całości), [w:] http://www.rastko.net/rastko-ka/content/view/217/34/

Karnowski J., Jô bëm jeno chcôł, ZK-P, Gdańsk 1986.
Jô bëm leno chcôł… [wstęp Józef Borzyszkowski] – Karnowski Jan

Karnowski J. (Wôs Budzysz), Nowotné spiéwë i wiersze, Wyd. Morskie, Gdynia 1958.
Nowotné spiéwë i wiersze – Karnowski Jan (Budzysz Wôś) [pseud.];[wiersze zebrał, oprac oraz słownikiem opatrzył Leon Roppel]

Karnowski J., Wiersze pierwotne, ZKP, Gdańsk 1978.
Wiersze pierwotne [zebrał, oprac. i wstępem opatrzył Józef Borzyszkowski] – Karnowski Jan

Łysk J., Mój ogródk. Wiérzte, ZK-P, Gd. Klub „Rudy Kot”, Gdańsk 1986.
WBC: Mój Ogródk – Łysk, Jerzy (1950-)

Literatura dziecięca i młodzieżowa

Czernicki S., Podania kaszubskie, Druk. St. Stachowskiego, Kościerzyna 1931.
Podania kaszubskie – Czernicki Stanisław

Janke S., Żużónka jak mrzónka. Kołysanka z marzeń, ZK-P, Gdańsk 1984.
WBC: Żużónka jak mrzónka = Kołysanka z marzeń – Janke, Stanisław (1956-)

Janke S., Krôjczi pôjczi, Wydawnictwo SZOS, Gdańsk 1997.
WBC: Krôjczi pôjczi – Janke, Stanisław (1956-)

Mësla dzecka, Zebrelë i przërëchtwelë E. I E. Prëczkòwscë, Wyd. Rost, Banino 2001.
WBC: Mësla dzecka : antologia kaszubskich wierszy dla dzieci i młodzieży – zebrali Elżbieta i Eugeniusz Preczkowsce

Teatr, teatr dla dzieci, teatr obrzędowy

Heyke L., Szôłôbùłki. Agùst Szlôga. Katilina, Oficyna CZEC, Gdańsk 2002.
WBC: Szôłôb?łki. Ag?st Szlôga, Katilina. [przygot. do dr. i posł. opatrzył Stanisław Janke] – Heyke Leon

Janke S., Łysk J., Jak Kolumbószów Krësztof Amerikę wëkrił, Gd. Stowarzyszenie Twórcze, Gdański Klub Kulturalny „Rudy Kot”, Gdańsk 1989.
Jak Kulombószów Krësztof Amerikę wëkrił – Janke, Stanisław (1956-); Łysk, Jerzy (1950-)

Karnowski J., Utwory sceniczne, ZK-P, Gdańsk 1970.
Utwory sceniczne – Karnowski Jan

Sędzicki F., Gódka o Januszu Skwierku, nôjsławniejszym grajku kaszubskim, Wydawnictwo Dzieł Pomorskich, Starogard 1923.
Godka o Januszu Skwierku, nôjsławniejszym grajku kaszubskim – Sędzicki, Franciszek (1882-1957)

Sędzicki F., Szumiało nam Polsći Morzi. Przygriwka kaszubskoo (skecz) w trzech ukazach ze spjewamiUbdurooł sobje Wolimir Sędzicki, Wyd. „Gazety Kartuskiej”, Kartuzy 1939.
WBC: Szumniało nąm Polsći Morzi : przygriwka kaszubskoo (skecz) w trzech ukazach ze spjewami. – Sędzicki, Franciszek (1882-1957)

Etnografia (życie obyczaje, kultura materialna i duchowa)

Gulgowski I., Kaszubi, Nakładem Księgarni Geograficznej „Orbis”, Kraków 1924.
Kaszubi – Gulgowski, Izydor (1874-1925)

Lorentz F., Fischer A., Lehr-Spławiński, Kaszubi Kultura ludowa i język, Wydawnictwa Instytutu Bałtyckiego, Toruń 1934.
WBC: Kaszubi : kultura ludowa i język – Lorentz, Friedrich (1870-1937), Fischer, adam (1889-1943), Lehr-Spławiński, Tadeusz (1891-1965)

Łęgowski J., Kaszuby i Kociewie. Język, zwyczaje, przesądy, podania, zagadki i pieśni ludowe…, Poznań 1892; wznow. Gdańsk 1991.
Kaszuby i Kociewie : język, zwyczaje, przesądy, podania, zagadki i pieśni ludowe w północnej częsi Prus Zachodnich – Łęgowski, Józef (1852-1930)

Parczewski A.J., Szczątki kaszubskie prowincji pomorskich, Poznań 1896.
Szczątki kaszubskie w prowincyi pomorskiej : szkic historyczno – etnograficzny – Parczewski, Alfons (1849-1933)

Perszon J., Godné zwëki: zwyczaje i obrzędy okresu adwentu i Bożego Narodzenia w regionie wejherowskim, Luzino 1991.
Godné zwëki : zwyczaje i obrzędy okresu adwentu i Bożego Narodzenia w regionie wejherowskim – Perszon, Jan (1958- )

Perszon J., Kaszubskie zaduszki, Kara Remusa, Gdańsk 1990.
Kaszubskie zaduszki – Perszon, Jan (1958- )

Perszon J., Na jastra. Wielki Post i okres wielkanocy w wejherowskiemi, Luzino 1992.
Na jastra : Wielki Post i okres wielkanocny w wejherowskiem – Perszon, Jan (1958- )

Perszon J., Pustô noc. Śpiewnik, Lublin-Luzino 1993.
Pustô noc : śpiewnik – oprac. i ed. Jan Perszon

Perszon J., Sobótka w Jastarni, UMiG w Jastarni, Jastarnia 1993.
Sobótka w Jastarni – Perszon, Jan (1958- )

Obyczaje, Zwyczaje, Obrzędy

Gulgowski I., Kaszubi, Nakładem Księgarni Geograficznej „Orbis”, Kraków 1924.
Kaszubi – Gulgowski, Izydor (1874-1925)

Łęgowski J., Kaszuby i Kociewie. Język, zwyczaje, przesądy, podania, zagadki i pieśni ludowe…, Poznań 1892; wznow. Gdańsk 1991.
Kaszuby i Kociewie : język, zwyczaje, przesądy, podania, zagadki i pieśni ludowe w północnej częsi Prus Zachodnich – Łęgowski, Józef (1852-1930)

Parczewski A.J., Szczątki kaszubskie prowincji pomorskich, Poznań 1896.
Szczątki kaszubskie w prowincyi pomorskiej : szkic historyczno – etnograficzny – Parczewski, Alfons (1849-1933)

Szefka Paweł, Narzędzia i instrumenty muzyczne z Kaszub i Kociewia, MPiMKP, O/ZKP, Wejherowo 1982.
Szefka, Paweł (1910-1991) Narzędzia i instrumenty muzyczne z Kaszub i Kociewia [42]

Sztuka regionalna/sztuka ludowa

Stelmachowska B., Sztuka ludowa na Kaszubach, Poznań 1937.
Sztuka ludowa na Kaszubach – Stelmachowska, Bożena (1889-1955)

Muzyka regionalna

Kirstein W., Roppel L., Pieśni z Kaszub, PMRN, Gdańsk 1958.
Kirstein, Władysław ; Roppel, Leon (1912-1978), Pieśni z Kaszub [57]

Kaszuby pieśni ludowe kaszubskie zebrał Marjan Kuhn, pod redakcją Karola Hławiczki, Katowice .
Kaszuby : piesni ludowe kaszubskie zebrał Marjan Kuhn; na 2 i 3 głosy opracował Karol Hławiczka; T. 3 – pod red. Karola Hławiczki

Trepczyk J., Lecë choranko. Pieśni kaszubskie, WCK i MPiMKP, Wejherowo 1997.
Trepczyk Jan, Lece choranko : pieśni kaszubskie [55]

Tańce kaszubskie

Kolasiński Jan, Tańce kaszubskie opracowane na kaszubską kapelę ludową, Zeszyt 1 , Gdańsk WDTL 1958.
Kolasiński, Jan, Tańce kaszubskie : opracowane na kaszubską kapelę ludową [62]

Kotłowski Jan K., Dożynki kaszubskie z ilustracjami oryginalnych tańców kaszubskich. Muzyka i śpiew w opracowaniu E. Więcka, Luzino, nakład autora 1936, Drukarnia A. Patera, Wejherowo.
Kotłowski Jan K.; muzyka i śpiew w oprac. E. Więcka Dożynki kaszubskie z ilustracjami oryginalnych tańców kaszubskiech [18]

Szefka Paweł, Tańce kaszubskie, zebrał i opracował P. Szefka, Zeszyt I, Wyd. 1: 1957, Wyd. 2: Gdańsk WDK 1968, Wyd. 3: 1978 r., Wyd. 4: WOK, Gdańsk 1982.
Szefka, Paweł (1910-1991), Tańce kaszubskie. Z. 1 [53]

Szefka Paweł, Tańce kaszubskie, zebrał i opracował P.Szefka, Zeszyt II, Wyd. 2: Gdańsk 1959.
zebrał i oprac. Paweł Szefka Tańce kaszubskie. Z. 2 [34]

Szefka Paweł, Tańce kaszubskie, zebrał i opracował P. Szefka, Zeszyt III, Wyd. 1, Gdańsk WDK 1969.
zebrał i oprac. Paweł Szefka Tańce kaszubskie. Z. 3 [23]

Szefka Paweł, Tańce kaszubskie, zebrał i opracował P. Szefka, Zeszyt IV, Wyd. 1, Gdańsk WDK 1979.
zebrał i oprac. Paweł Szefka Tańce kaszubskie. Z. 4 [26]

Kościół regionalny

Kaszubskie teksty modlitewne Floriana Ceynowy, MPiMK-P, Wejherowo 1992.
Kaszubskie teksty modlitewne – Ceynowa Florian

Labuda A., Ewanielskô spiéwa, Biblioteka Gminy Wejherowo w Bolszewie – UG w Wejherowie, Bolszewo 2005.
Ewanielskô spiéwa – Labuda Aleksander (1902-1981)

Labuda A., Ewanielskô spiéwa, Wyd. Rost – Bernardinum, Wejherowo-Banino 2002.
Ewanielskô spiéwa – Labuda Aleksander (1902-1981)

Problematyka społeczna

Ludność kaszubska w ubiegłym wieku (szkic społeczno-kulturalny) napisał J. Cz…..ski (Jan Karnowski), Toruń 1911.
WBC: Ludność kaszubska w ubiegłym stuleciu: (szkic społeczno – kulturalny) – Karnowski Jan

Ramułt S., Statystyka ludności kaszubskiej, Nakładem Akademii Umiejętności, Kraków 1899.
Statystyka ludności kaszubskiej – Ramułt, Stefan

Stelmachowska B., Stosunek Kaszub do Polski, Wyd. Instytutu Bałtyckiego, Toruń 1932.
Stosunek Kaszub do Polski – Stelmachowska, Bożena (1889-1955)

Biografie

Janke S., Derdowski, Oficyna CZEC, Gdańsk 2002.
Derdowski – Janke Stanisław

Janke S., Poeta z kaszubskiej nocy, Oficyna CZEC, Gdańsk 1998.
Poeta z kaszubskiej nocy : życie i twórczość ks. dr. Leona Heykego (1885-1939) – Janke Stanisław

Karnowski J., Dr Florian Ceynowa, Oficyna CZEC, Gdańsk 1997.
Dr Florian Ceynowa [opracował i posłowiem opatrzył Jerzy Treder] – Karnowski Jan

Pniewski W., Antoni Abraham, Nakładem Polskiego Związku Zachodniego, Warszawa 1936.
Antoni Abraham – Pniewski, Władysław (1893-1940)

Inne

Labuda G., Zapiski kaszubskie, pomorskie i morskie, Oficyna CZEC, Gdańsk 2000.
WBC: Zapiski kaszubskie pomorskie i morskie: wybór pism – Labuda Gerald

Środowisko fizyczne

Bełza S., W zapomnianej stronie (z pobytu na Kaszubach),

Renata Mistarz

 

Linki do wybranych zasobów kaszubskich w bibliotekach internetowych

WBC = Wejherowska Biblioteka Cyfrowa

 

Język kaszubski

Breza E., Treder J., Kultura Język Edukacja, T 3, Wyd. Uniwersytetu Śląskiego 2000.
WBC: Kultura, język, edukacja. T. 3 – Breza, Edward (1932-); Treder, Jerzy (1942-)

Język kaszubski. Poradnik encyklopedyczny, praca zbiorowa pod red. J. Tredera, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego – Oficyna CZEC, Gdańsk 2002.
WBC: Język kaszubski : poradnik encyklopedyczny – aut. haseł Edward Breza i in.; pod red. Jerzego Tredera

Kile słov wó Kaszebach e jich zemi przez Wójkasena tudzież rzecz o języku kaszubskim z zdaniem sprawy Prajsa, Nakładem Księgarni i Czcionkarni Pod Sową, Kraków 1850.
WBC: Kile Słov Wó Kaszebach E Jich Zemi przez Wójkasena. – Ceynowa Florian

Lorentz F., Teksty pomorskie (kaszubskie), Nakładem Polskiej Akademii Umiejętności, Kraków 1924.
WBC: Teksty pomorskie (kaszubskie) – Lorentz, Friedrich (1870-1937)

Popowska-Taborska H., Kaszubszczyzna, Zarys dziejów, PWN, Warszawa 1980.
WBC: Kaszubszczyzna – Popowska – Taborska Hanna

Skôrb Kaszébsko-słovjnskjè mòvé. Nr IX.
WBC: Skôrb Kaszébsko – słovjnskjé mové. Nr. IX. – Cenóva Florjan

Skôrb Kaszébsko-słovjnskjè mòvé. Nr X.
WBC: Skôrb Kaszébsko – słovjnskjé mové. Nr. X. – Cenóva Florjan

Skôrb Kaszébsko-słovjnskjè mòvé. Nr XII.
WBC: Skôrb Kaszébsko – słovjnskjé mové. Nr. XII. – Cenóva Florjan

Treder J., Wyrazy kaszubskie w słowniku A. Brücknera, .
WBC: Wyrazy kaszubskie w słowniku A. Brücknera – Treder, Jerzy (1942-)

WBC: Przegląd prac dotyczących ludności i gwary kaszubskiej z lat 1897-1899

 

Gramatyka kaszubska

Breza E., Treder J., Gramatyka kaszubska. Zarys popularny, Gdańsk 1981.
WBC: Gramatyka kaszubska : zarys popularny – Breza, Edward (1932-); Treder, Jerzy (1942-)

Ceynowa F., Zarés do grammatiki Kasébsko-Słovjanskjé Mówé, Poznań 1879.
Zarés do grammatiki Kasébsko-Słovjanskjé Móvé – Cenóva Florjan

Lorentz F., Kaschubische Grammatik, Danzig 1919.
Kaschubische grammatik – Lorentz, Friedrich (1870-1937)

 

Pisownia kaszubska

Breza E., Treder J., Zasady pisowni kaszubskiej, ZKP Gdańsk 1984.
WBC: Zasady pisowni kaszubskiej – Breza, Edward (1932- ); Treder, Jerzy (1942-)

WBC: Zasady pisowni kaszubskiej – Oprac. Edward Breza i Jerzy Treder

Labuda A., Zasady pisowni kaszubskiej ze słowniczkiem ortograficznym, .
WBC: Zasady pisowni Kaszubskiej : ze słowniczkiem ortograficznym – Labuda, Aleksander (1902-1981)

Lorentz F., Zarys ogólnej pisowni i składni pomorsko-kaszubskiej, Drukiem S. Buszczyńskiego w Toruniu.
WBC: Zarys ogólnej pisowni i składni pomorsko-kaszubskiej. – Lorentz, Friedrich (1870-1937)

 

Frazeologia

Treder J., Frazeologia kaszubska a wierzenia i zwyczaje (na tle porównawczym),
WBC: Frazeologia kaszubska a wierzenia i zwyczaje (na tle porównawczym) – Treder, Jerzy (1942-)
Wejherowo 1989.

Treder J., Frazeologia kaszubska a górnołużycka, SOW, Warszawa 1997.
WBC: Frazeologia kaszubska a górnołużycka – Treder, Jerzy (1942-)

Treder J., Kaszubska i pomorska frazeologia pochodzenia niemieckiego (na tle słowiańskim), 1996.
WBC: Kaszubska i pomorska frazeologia pochodzenia niemieckiego (na tle słowiańskim) – Treder, Jerzy (1942-)

Treder J., Kaszubskie wierzenia i twórczość ze Słownika Sychty, Oficyna CZEC, Gdańsk 2000.
WBC: Kaszubi : wierzenia i twórczość : ze słownika Sychty – Treder, Jerzy (1942-)

 

Słowniki kaszubskie

Berka A., Słownik kaszubski porównawczy, Druk Józefa Jeżynskiego, Warszawa 1891.
Słownik Kaszubski Porównawczy – Berka, Aleksander

Labuda A., Słowniczek kaszubski, PZWS, Warszawa 1960.
WBC: Słowniczek Kaszubski – Labuda, Aleksander (1902-1981)

Pobłocki G., Słowniczek Kaszubski, Chełmno 1875.
WBC: Słowniczek Kaszubski – Pobłocki, Gustaw (1840-1915)

Pobłocki G., Słownik kaszubski z dodatkiem idyotyzmów chełmińskich i kociewskich. Chełmno 1887.
WBC: Słownik kaszubski z dodatkiem idyotyzmów chełmińskich i kociewskich – Pobłocki, Gustaw (1840-1915)

Ramułt S., Słownik języka pomorskiego czyli kaszubskiego, Wydawnictwo Akademii Umiejętności, Kraków 1893.
Słownik języka pomorskiego czyli kaszubskiego – Ramułt, Stefan (1859-1913)

Trepczyk J., Słownik polsko-kaszubski, Gdańsk 1994, t. 1 – 2.
www.kaszubi.pl

 

Historia języka

Parczewski A., Szczątki kaszubskie w prowincji pomorskiej, Poznań 1896.
Szczątki kaszubskie w prowincyi pomorskiej : szkic historyczno – etnograficzny – Parczewski, Alfons (1849-1933)

Popowska-Taborska H., Centralne zagadnienia wokalizmu kaszubskiego, Wrocław 1961.
WBC: Centrale zagadnienie wokalizmu kaszubskiego : kaszubska zmiana ę> i oraz ?, ?, ?> ? – Popowska-Taborska, Hanna

Popowska-Taborska H., Kaszubszczyzna. Zarys dziejów, Warszawa 1980.
WBC: Kaszubszczyzna – Popowska – Taborska Hanna

Popowska-Taborska H., Szkice z kaszubszczyzny. Dzieje, zabytki, słownictwo, Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie, Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Wejherowskiej, Wejherowo 1987.
WBC: Szkice z Kaszubszczyzny : leksyka, zabytki, kontakty językowe – Popowska-Taborska, Hanna (1930- )

Treder J., Ceynowy i Mosbacha Wiadomość o Kaszubach z połowy XIX wieku, Wyd. Region – Oficyna CZEC, Gdynia 2006.
WBC: Ceynowy i Mosbacha „Wiadomość o Kaszubach” z połowy XIX w. – Treder, Jerzy (1942-)

 

Onomastyka

Breza E., Nazwiska Pomorzan, Wyd. UG, T I: Gdańsk 2000, T. II Gdańsk 2002; T. III Gdańsk 2004.
WBC: Nazwiska Pomorzan : pochodzenie i zmiany – Breza, Edward (1932-)
WBC: Nazwiska Pomorzan : pochodzenie i zmiany. T. 2 – Breza, Edward (1932-)
– Tom 1.
WBC: Nazwiska Pomorzan : pochodzenie i zmiany. T. 3 – Breza, Edward (1932-)

Breza E., Nazwy miejscowości Gminy Żukowo, Bernardinum – Wyd. ROST, Banino_Pelplin 2005.
Nazwy miejscowości Gminy Żukowo – Breza, Edward (1932-)

Lorentz F., Polskie i kaszubskie nazwy miejscowości na Pomorzu Kaszubskim, Instytut Zachodnio-Słowiański, Poznań 1923.
Polskie i kaszubskie nazwy miejscowości na Pomorzu Kaszubskim – Lorentz, Friedrich (1870-1937)

Treder J., Pochodzenie Pomorzan oraz choronimów i etnonimów z obszaru Pomorza Gdańskiego, WOK-ZKP, Gdańsk 1982.
WBC: Pochodzenie Pomorzan oraz choronimów i etnonimów z obszaru Pomorza Gdańskiego – Treder, Jerzy (1942-)

Treder J., Toponimia powiatu wejherowskiego, GTN, Gdańsk 1997.
WBC: Toponimia Powiatu Wejherowskiego – Treder, Jerzy (1942-)

Paremiografia

Wójcicki K., Przysłowia kaszubskie, 1856.
Przysłowia kaszubskie – Wójcicki, Kazimierz Władysław (1807-1879)

 

Literatura – teoria, historia

Pniewski W., Przegląd literatury kaszubskiej.
WBC: Przegląd literatury kaszubskiej – Pniewski, Władysław (1893-1940)

Treder J., Historia kaszubszczyzny literackiej. Studia. Wydawnictwo UG, Gdańsk 2005.
WBC: Historia kaszubszczyzny literackiej : studia – Treder, Jerzy (1942-)

Stelmachowska B., Regionalizm etnograficzny na tle przykładów z współczesnej twórczości literackiej Polski Zachodniej (przyczynek do teori racjonalizmu), Archiwum Etnograficzne Instytutu Zachodnio-Słowiańskiego, Poznań 1936.
Regionalizm etnograficzny : na tle przykładów z współczesnej twórczości literackiej Polski Zachodniej : (przyczynek do teori racjonalizmu) – Stelmachowska, Bożena (1889-1955)

 

Opracowania nt literatury

Bukowski A., Działalność literacka i społeczna Hieronima Derdowskiego w Ameryce (1885-1902) z dodatkien dwóch nieznanych jego utworów pt. „Jasiek z Kniei i Szymek z Wiela w podróży do Ameryki” oraz „Listy z podróży” po osadach polskich w Ameryce, GTN, Gdańsk 1961.
WBC: Działalność literacka i społeczna Hieronima Derdowskiego w Ameryce (1885-1902) z dodatkiem dwóch nieznanych jego utworów pt.: „Jasiek z Kniei i Szymek z Wiela w podróży do Ameryki” oraz „Listy z podróży” po osadach polskich w Ameryce – Bukowski, Andrzej (1911-1997)

 

Proza

Janke S., Łiskawica, ZK-P, Gdańsk 1988.
Łiskawica – Janke, Stanisław (1956-)

Janke S., Psë, ARKUN, Gdynia 1991.
WBC: Psë – Janke, Stanisław (1956-)

Karnowski, Sowizdrzôł u Krëbanów, wstęp J. Borzyszkowski, ZKP O/Gdańsk, Gdańsk 1983.
Treść: WstępWôrzałowe żëce, Sowizdrzôł u Krëbanów, Krëbanë w labece

(J. Borzyszkowski), Sowizdrzół u Krëbanów – Karnowski Jan

Labuda A., Guczów Mack gôdô. Chochołk, ZK-P, Gdańsk 1979.
Guczow Mack godo ; Chochołk – Labuda, Aleksander (1902-1981)

Labuda A., Guczów Mack gôdô. Kąsk do smiechu., ZK-P MPiMKP, Gdańsk-Wejherowo 1971.
Guczow Mack godo : kąsk do smjechu : pjerwszech pół kope godk – Labuda, Aleksander (1902-1981)

Labuda A., Guczów Mack gôdô. Kukuk, ZKP, Gdańsk 1974.
Guczow Mack godo : kukuk – Labuda, Aleksander (1902-1981)

Labuda A., Guczów Mack gôdô. Zupa z kreszków, ZK-P, Gdańsk 1971.
Guczow Mack godo. [2], Zupa z kreszków : drugjich pół kope godk – Labuda, Aleksander (1902-1981)

Majkowski A., Żëcé i przigodë Remusa, Stanica, Toruń 1938.
Żëcé i przigodë Remusa – Majkowski Aleksander

Majkowski A., Żëcé ë przigodë Remusa, Wyd. Morskie, Gdańsk 1964.
Życie i przygody Remusa – Majkowski Aleksander
1964

 

Poezja

Derdowski H., Kaszubë pod Widnem, ZKP O/Gdańsk, Gdańsk 1971.
WBC: Kaszubë pod Widnem [do druku przygotował Leon Roppel] – Derdowski Hieronim

Derdowski H., Jasiek z Kniei, Pelplin 1935.
WBC: Jasiek z knieji : sporo kupa łgarstw kaszebściech / zebrano i powiązano od Heromina [!] Derdowściego a na prawdę Jarosza Dyrdę ; na nowo doł do smary Józef Wrycza – Derdowski, Hieronim (1852-1902)

Heyke L., Dobrogòst i Miłosława, Oficyna CZEC Gdańsk 1999.
WBC: Dobrogost i Miłosława – Heyke Leon

Janke S., Poezja kaszubska. Twórcy, inspiracje, motywy.
(fragmenty większej całości), [w:] http://www.rastko.net/rastko-ka/content/view/217/34/

Karnowski J., Jô bëm jeno chcôł, ZK-P, Gdańsk 1986.
Jô bëm leno chcôł… [wstęp Józef Borzyszkowski] – Karnowski Jan

Karnowski J. (Wôs Budzysz), Nowotné spiéwë i wiersze, Wyd. Morskie, Gdynia 1958.
Nowotné spiéwë i wiersze – Karnowski Jan (Budzysz Wôś) [pseud.];[wiersze zebrał, oprac oraz słownikiem opatrzył Leon Roppel]

Karnowski J., Wiersze pierwotne, ZKP, Gdańsk 1978.
Wiersze pierwotne [zebrał, oprac. i wstępem opatrzył Józef Borzyszkowski] – Karnowski Jan

Łysk J., Mój ogródk. Wiérzte, ZK-P, Gd. Klub „Rudy Kot”, Gdańsk 1986.
WBC: Mój Ogródk – Łysk, Jerzy (1950-)

 

Literatura dziecięca i młodzieżowa

Czernicki S., Podania kaszubskie, Druk. St. Stachowskiego, Kościerzyna 1931.
Podania kaszubskie – Czernicki Stanisław

Janke S., Żużónka jak mrzónka. Kołysanka z marzeń, ZK-P, Gdańsk 1984.
WBC: Żużónka jak mrzónka = Kołysanka z marzeń – Janke, Stanisław (1956-)

Janke S., Krôjczi pôjczi, Wydawnictwo SZOS, Gdańsk 1997.
WBC: Krôjczi pôjczi – Janke, Stanisław (1956-)

Mësla dzecka, Zebrelë i przërëchtwelë E. I E. Prëczkòwscë, Wyd. Rost, Banino 2001.
WBC: Mësla dzecka : antologia kaszubskich wierszy dla dzieci i młodzieży – zebrali Elżbieta i Eugeniusz Preczkowsce

 

Teatr, teatr dla dzieci, teatr obrzędowy

Heyke L., Szôłôbùłki. Agùst Szlôga. Katilina, Oficyna CZEC, Gdańsk 2002.
WBC: Szôłôb?łki. Ag?st Szlôga, Katilina. [przygot. do dr. i posł. opatrzył Stanisław Janke] – Heyke Leon

Janke S., Łysk J., Jak Kolumbószów Krësztof Amerikę wëkrił, Gd. Stowarzyszenie Twórcze, Gdański Klub Kulturalny „Rudy Kot”, Gdańsk 1989.
Jak Kulombószów Krësztof Amerikę wëkrił – Janke, Stanisław (1956-); Łysk, Jerzy (1950-)

Karnowski J., Utwory sceniczne, ZK-P, Gdańsk 1970.
Utwory sceniczne – Karnowski Jan

Sędzicki F., Gódka o Januszu Skwierku, nôjsławniejszym grajku kaszubskim, Wydawnictwo Dzieł Pomorskich, Starogard 1923.
Godka o Januszu Skwierku, nôjsławniejszym grajku kaszubskim – Sędzicki, Franciszek (1882-1957)

Sędzicki F., Szumiało nam Polsći Morzi. Przygriwka kaszubskoo (skecz) w trzech ukazach ze spjewamiUbdurooł sobje Wolimir Sędzicki, Wyd. „Gazety Kartuskiej”, Kartuzy 1939.
WBC: Szumniało nąm Polsći Morzi : przygriwka kaszubskoo (skecz) w trzech ukazach ze spjewami. – Sędzicki, Franciszek (1882-1957)

 

Etnografia (życie obyczaje, kultura materialna i duchowa)

Gulgowski I., Kaszubi, Nakładem Księgarni Geograficznej  „Orbis”, Kraków 1924.
Kaszubi – Gulgowski, Izydor (1874-1925)

Lorentz F., Fischer A., Lehr-Spławiński, Kaszubi Kultura ludowa i język, Wydawnictwa Instytutu Bałtyckiego, Toruń 1934.
WBC: Kaszubi : kultura ludowa i język – Lorentz, Friedrich (1870-1937), Fischer, adam (1889-1943), Lehr-Spławiński, Tadeusz (1891-1965)

Łęgowski J., Kaszuby i Kociewie. Język, zwyczaje, przesądy, podania, zagadki i pieśni ludowe…, Poznań 1892; wznow. Gdańsk 1991.
Kaszuby i Kociewie : język, zwyczaje, przesądy, podania, zagadki i pieśni ludowe w północnej częsi Prus Zachodnich – Łęgowski, Józef (1852-1930)

Parczewski A.J., Szczątki kaszubskie prowincji pomorskich, Poznań 1896.
Szczątki kaszubskie w prowincyi pomorskiej : szkic historyczno – etnograficzny – Parczewski, Alfons (1849-1933)

Perszon J., Godné zwëki: zwyczaje i obrzędy okresu adwentu i Bożego Narodzenia w regionie wejherowskim, Luzino 1991.
Godné zwëki : zwyczaje i obrzędy okresu adwentu i Bożego Narodzenia w regionie wejherowskim – Perszon, Jan (1958- )

Perszon J., Kaszubskie zaduszki, Kara Remusa, Gdańsk 1990.
Kaszubskie zaduszki – Perszon, Jan (1958- )

Perszon J., Na jastra. Wielki Post i okres wielkanocy w wejherowskiemi, Luzino 1992.
Na jastra : Wielki Post i okres wielkanocny w wejherowskiem – Perszon, Jan (1958- )

Perszon J., Pustô noc. Śpiewnik, Lublin-Luzino 1993.
Pustô noc : śpiewnik – oprac. i ed. Jan Perszon

Perszon J., Sobótka w Jastarni, UMiG w Jastarni, Jastarnia 1993.
Sobótka w Jastarni – Perszon, Jan (1958- )

 

 

Obyczaje, Zwyczaje, Obrzędy

Gulgowski I., Kaszubi, Nakładem Księgarni Geograficznej  „Orbis”, Kraków 1924.
Kaszubi – Gulgowski, Izydor (1874-1925)

Łęgowski J., Kaszuby i Kociewie. Język, zwyczaje, przesądy, podania, zagadki i pieśni ludowe…, Poznań 1892; wznow. Gdańsk 1991.
Kaszuby i Kociewie : język, zwyczaje, przesądy, podania, zagadki i pieśni ludowe w północnej częsi Prus Zachodnich – Łęgowski, Józef (1852-1930)

Parczewski A.J., Szczątki kaszubskie prowincji pomorskich, Poznań 1896.
Szczątki kaszubskie w prowincyi pomorskiej : szkic historyczno – etnograficzny – Parczewski, Alfons (1849-1933)

Szefka Paweł, Narzędzia i instrumenty muzyczne z Kaszub i Kociewia, MPiMKP, O/ZKP, Wejherowo 1982.
Szefka, Paweł (1910-1991) Narzędzia i instrumenty muzyczne z Kaszub i Kociewia [42]

 

Sztuka regionalna/sztuka ludowa

Stelmachowska B., Sztuka ludowa na Kaszubach, Poznań 1937.
Sztuka ludowa na Kaszubach – Stelmachowska, Bożena (1889-1955)

 

Muzyka regionalna

Kirstein W., Roppel L., Pieśni z Kaszub, PMRN, Gdańsk 1958.
Kirstein, Władysław ; Roppel, Leon (1912-1978), Pieśni z Kaszub [57]

Kaszuby pieśni ludowe kaszubskie zebrał Marjan Kuhn, pod redakcją Karola Hławiczki, Katowice .
Kaszuby : piesni ludowe kaszubskie zebrał Marjan Kuhn; na 2 i 3 głosy opracował Karol Hławiczka; T. 3 – pod red. Karola Hławiczki

Trepczyk J., Lecë choranko. Pieśni kaszubskie, WCK i MPiMKP, Wejherowo 1997.
Trepczyk Jan, Lece choranko : pieśni kaszubskie [55]

 

Tańce kaszubskie

Kolasiński Jan, Tańce kaszubskie opracowane na kaszubską kapelę ludową, Zeszyt 1 , Gdańsk WDTL 1958.
Kolasiński, Jan, Tańce kaszubskie : opracowane na kaszubską kapelę ludową [62]

Kotłowski Jan K., Dożynki kaszubskie z ilustracjami oryginalnych tańców kaszubskich. Muzyka i śpiew w opracowaniu E. Więcka, Luzino, nakład autora 1936, Drukarnia A. Patera, Wejherowo.
Kotłowski Jan K.; muzyka i śpiew w oprac. E. Więcka Dożynki kaszubskie z ilustracjami oryginalnych tańców kaszubskiech [18]

Szefka Paweł, Tańce kaszubskie, zebrał i opracował P. Szefka, Zeszyt I, Wyd. 1: 1957, Wyd. 2: Gdańsk WDK 1968, Wyd. 3: 1978 r., Wyd. 4: WOK, Gdańsk 1982.
Szefka, Paweł (1910-1991), Tańce kaszubskie. Z. 1 [53]

Szefka Paweł, Tańce kaszubskie, zebrał i opracował P.Szefka, Zeszyt II, Wyd. 2: Gdańsk 1959.
zebrał i oprac. Paweł Szefka Tańce kaszubskie. Z. 2 [34]

Szefka Paweł, Tańce kaszubskie, zebrał i opracował P. Szefka, Zeszyt III, Wyd. 1, Gdańsk WDK 1969.
zebrał i oprac. Paweł Szefka Tańce kaszubskie. Z. 3 [23]

Szefka Paweł, Tańce kaszubskie, zebrał i opracował P. Szefka, Zeszyt IV, Wyd. 1, Gdańsk WDK 1979.
zebrał i oprac. Paweł Szefka Tańce kaszubskie. Z. 4 [26]

 

Kościół regionalny

Kaszubskie teksty modlitewne Floriana Ceynowy, MPiMK-P, Wejherowo 1992.
Kaszubskie teksty modlitewne – Ceynowa Florian

Labuda A., Ewanielskô spiéwa, Biblioteka Gminy Wejherowo w Bolszewie – UG w Wejherowie, Bolszewo 2005.
Ewanielskô spiéwa – Labuda Aleksander (1902-1981)

Labuda A., Ewanielskô spiéwa, Wyd. Rost – Bernardinum, Wejherowo-Banino 2002.
Ewanielskô spiéwa – Labuda Aleksander (1902-1981)

 

Problematyka społeczna

Ludność kaszubska w ubiegłym wieku (szkic społeczno-kulturalny) napisał J. Cz…..ski
WBC: Ludność kaszubska w ubiegłym stuleciu: (szkic społeczno – kulturalny) – Karnowski Jan
(Jan Karnowski), Toruń 1911.

Ramułt S., Statystyka ludności kaszubskiej, Nakładem Akademii Umiejętności, Kraków 1899.
Statystyka ludności kaszubskiej – Ramułt, Stefan

Stelmachowska B., Stosunek Kaszub do Polski, Wyd. Instytutu Bałtyckiego, Toruń 1932.
Stosunek Kaszub do Polski – Stelmachowska, Bożena (1889-1955)

Biografie

Janke S., Derdowski, Oficyna CZEC, Gdańsk 2002.
Derdowski – Janke Stanisław

Janke S., Poeta z kaszubskiej nocy, Oficyna CZEC, Gdańsk 1998.
Poeta z kaszubskiej nocy : życie i twórczość ks. dr. Leona Heykego (1885-1939) – Janke Stanisław

Karnowski J., Dr Florian Ceynowa, Oficyna CZEC, Gdańsk 1997.
Dr Florian Ceynowa [opracował i posłowiem opatrzył Jerzy Treder] – Karnowski Jan

Pniewski W., Antoni Abraham, Nakładem Polskiego Związku Zachodniego, Warszawa 1936.
Antoni Abraham – Pniewski, Władysław (1893-1940)

 

Inne

Labuda G., Zapiski kaszubskie, pomorskie i morskie, Oficyna CZEC, Gdańsk 2000.
WBC: Zapiski kaszubskie pomorskie i morskie: wybór pism – Labuda Gerald

 

Środowisko fizyczne

Bełza S., W zapomnianej stronie (z pobytu na Kaszubach), Nakładem „Wieczorów Rodzinnych”, Warszawa 1913.
W zapomnianej stronie : (z pobytu na Kaszubach) – Bełza, Stanisław (1849-1929)

Fischer A., Jakubowski A., Pawłowski S., Z polskiego brzeguPrzyroda i lud, Książnica Polska, Lwów-Warszawa MCMXXIII.
Z polskiego brzegu : przyroda i lud – Fischer, Adam (1889-1943); Jakubski, Antoni (1885-1962); Pawłowski, Stanisław (1882-1940)

 

 

 

 

Nakładem „Wieczorów Rodzinnych”, Warszawa 1913.
W zapomnianej stronie : (z pobytu na Kaszubach) – Bełza, Stanisław (1849-1929)

Fischer A., Jakubowski A., Pawłowski S., Z polskiego brzegu Przyroda i lud, Książnica Polska, Lwów-Warszawa MCMXXIII.
Z polskiego brzegu : przyroda i lud – Fischer, Adam (1889-1943); Jakubski, Antoni (1885-1962); Pawłowski, Stanisław (1882-1940)