Studia Podyplomowe na Akademii Pomorskiej

 

Instytut Polonistyki Akademii Pomorskiej w Słupsku zaprasza do wzięcia udziału w kolejnej piątej edycji Studiów Podyplomowych Kwalifikacyjnych Metodyczno-Kulturoznawczych Nauczania Języka Kaszubskiego.

Zajęcia będą się odbywały przez trzy semestry (w Bytowie oraz w Słupsku) w trybie zjazdów piątkowo-sobotnich, co dwa tygodnie.

Zaczynamy od połowy września 2017 roku

Zajęcia będą dotyczyć metodyki nauczania języka kaszubskiego, kultury Kaszub, aspektów animacji życia artystycznego oraz ogólnych kompetencji nauczyciela. Przewidujemy wykłady, ćwiczenia, lektoraty oraz praktyki dydaktyczne, które przyniosą studentom rzetelną i pragmatyczną wiedzę przydatną w nauczaniu języka kaszubskiego.

Płatność za semestr 1600 zł

Komplet dokumentów, tj. odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, dwa zdjęcia, kserokopia dowodu osobistego, podanie i kwestionariusz osobowy (pliki dostępne są na http://rekrutacja.apsl.edu.pl/Rekrutacja/Oferta/Podyplomowe/Kwalifikacyjne-Metodyczno-Kulturoznawcze-Nauczania-Jezyka-Kaszubskiego należy składać do dnia 1 września 2017 roku na adres:

dr hab. prof. nadzw. Daniel Kalinowski

Dziekanat Wydziału Filologiczno-Historycznego

Akademia Pomorska w Słupsku
ul. Arciszewskiego 22a

76-200 Słupsk

email:danielkalinowski@op.pl

www.polonistyka.apsl.edu.pl