Diversity Festival w Gdańsku

Klub Studencki „Pomorania”, zrzeszający studentów z trójmiejskich uczelni wyższych, aktywnie działających na rzecz Kaszub i całego Pomorza, przygotowuje trzecią edycję Diversity Festival pod hasłem „Celebrating Pluralism”. W dniach 6-13 sierpnia 2017 r. w Gdańsku odbędzie się trzecia już edycja Diversity Festival, tym razem pod hasłem: „Celebrating pluralism” („Celebrowanie pluralizmu”). Organizatorzy zaprosili do dyskusji przedstawicieli różnych europejskich grup etnicznych, wspólnie spróbują znaleźć rozwiązania problemów, które uczestnicy spotykają na swojej drodze.
Trzecia edycja Diversity Festival organizowana jest przez Klub Studencki „Pomorania” oraz Youth of European Nationalities. Youth of European Nationalities zrzesza młodzieżowe organizacje grup etnicznych z całego kontynentu. Kilka razy do roku spotykają się one na seminariach organizowanych przez YEN oraz jedną z organizacji członkowskich. Gospodarzem sierpniowego festiwalu będzie Klub Studencki „Pomorania” – działająca przy Zrzeszeniu Kaszubsko-Pomorskim oraz na trójmiejskich uczelniach organizacja studencka zajmująca się popularyzacją kultury Kaszub i Pomorza, zrzeszająca nie tylko Kaszubów, ale również Kociewiaków oraz przedstawicieli innych mniejszości.
– Hasło przewodnie Diversity Festival 2017 brzmi „Celebrating Pluralism” i właśnie tę ideę uczestnicy będą wcielać w życie podczas warsztatów teatralnych, artystycznych i nie tylko – mówi Mateusz Łącki, prezes KS „Pomorania”.- Efekty ich pracy można będzie zobaczyć na własne oczy podczas finału imprezy – festiwalu, który odbędzie się 12 sierpnia 2017 r. Będzie to również okazja do zapoznania się z działalnością YEN-u, „Pomoranii” oraz z inicjatywą obywatelską o nazwie Minority SafePack, której celem jest zebranie miliona podpisów pod petycją w obronie praw mniejszości językowych i narodowych. Jeżeli uda się to zrobić, petycja zostanie rozpatrzona na szczeblu europejskim.
Oficjalne otwarcie Diversity Festival będzie mieć miejsce 7 sierpnia od godziny 10:00 do 12:00 w sali im. Lecha Bądkowskiego w Urzędzie Marszałkowskim w Gdańsku, podczas którego odbędzie się debata nt. sytuacji tożsamościowej i kulturowej Kaszubów. Finał imprezy odbędzie się 12 sierpnia od 14:00 do 19:00. Uczestnicy wezmą udział w dyskusjach i warsztatach.
W programie m.in.:
1.Political Theatre Workshop. Uczestnicy będą omawiać obecną sytuację polityczną na arenie światowej (np. wzrost populizmu, ekstremizmu i dyskryminacji) i osadzą ją w swojej artystycznej interpretacji. Warsztaty skupią się także na scenicznej stronie Diversity Festival, w której różne prezentacjezostaną scalone w jedną historię prezentowaną podczas finału festiwalu.
2.Cartooning Workshop. Podczas tych warsztatów uczestnicy będą tworzyć kreskówki odnoszące się do aktualnych problemów naszego społeczeństwa. Te warsztaty również ogólnie poruszą temat historii sztuki oraz sztuki mniejszościowej.
3. Digital Storytelling. Warsztaty pozwolą uczestnikom zastanowić się nad swoim aktywizmem, uczestnictwem i wyzwaniami, którym stawiają czoła na swej drodze oraz nad osiągniętymi już celami. Pokażą im również nowe i innowacyjne metody uczestnictwa w świecie wirtualnym.
4. Youth Participation. Te warsztaty przedstawią uczestnikom różne metody aktywności młodych skupione na debatach, kampaniach oraz innych formach aktywizmu, takich jak flashmob.
Dodatkowo uczestnicy będą wspierać różne kampanie, m.in.:
Minority SafePack – będą promować i zachęcać do złożenia podpisu pod tą inicjatywą. Potrzeba milion podpisów za różnorodnością w Europie. Wzywamy – podają -Unię Europejską do poprawy ochrony osób należących do mniejszości narodowych i językowych oraz do wzmocnienia różnorodności kulturowej i językowej w Unii.
#DiversityConnects – kampania YEN, którą chcą zawrzeć w warsztatach oraz różnych publicznych akcjach podczas Diversity Festival. Ma na celu zjednoczyć głosy mniejszości w walce przeciw stereotypom, uprzedzeniom i wszelkim formom dyskryminacji mniejszości etnicznych i narodowych. Kampania pozwala osobom spoza tych grup zrozumieć nasze kultury i pokazać zalety autochtonicznych mniejszości w społeczeństwie.
Exploring Pluralism – to możliwość poznania dziedzictwa różnych mniejszości. Każda mniejszość uprzednio przygotuje tradycyjne tańce, pieśni, gry i lekcje językowe, które chciałaby pokazać pozostałym uczestnikom.
Finał imprezy będzie miał charakter otwarty. Uczestnicy zaprezentują na scenie efekty tygodniowych warsztatów. Ponadto odbędzie się rozmowa nt. kwestii dotykających mniejszości. Wszystko to będzie przeplatać piękna muzyka kaszubska. To również doskonała okazja dla widzów do bliższego poznania tej lokalnej i tych odległych kultur, problemów, z jakimi borykają się mniejszości językowe, etniczne czy narodowe oraz do wsparcia inicjatywy Minority SafePack.