Strategia ochrony i rozwoju kultury i języka kaszubskiego

W związku z pracami zespołu ds. strategii ochrony i rozwoju kultury i języka kaszubskiego zapraszamy do zapoznania się z Projektem aktualizacji dokumentu strategii do 2030 r. oraz do zgłaszania swoich uwag w terminie 4-18 października 2021 r. drogą mailową na adres: biuro@kaszubi.pl.

Zachęcamy także do wzięcia udziału w spotkaniu z osobami tworzącymi Projektem aktualizacji dokumentu Strategii ochrony i rozwoju języka i kultury kaszubskiej do 2030 r., które odbędzie się 27 października 2021 r. o 17:00 w Kaszubskim Uniwersytecie Ludowym w Wieżycy. Prosimy o potwierdzenie swojego udziału za pomocą formularza online: https://forms.gle/hRW4SG61YzdjFM118 lub telefonicznie (kontakt: 500 223 658) do poniedziałku 25 października do godz. 12:00.

Ochrona i rozwój języka i kultury kaszubskiej to sprawa istotna dla całej naszej społeczności, dlatego zależy nam, aby każda osoba miała szansę zgłosić swoje uwagi podczas w/w konsultacji. 

Raport → kliknij

Strategia →  kliknij