Rusza kolejny rok etnofilologii kaszubskiej na Uniwersytecie Gdańskim

Dziś po wielu miesiącach nauki zdalnej studenci pojawili się w murach swoich uczelni i rozpoczęli nowy rok akademicki 2021/2022. To ważne wydarzenie dla całej akademickiej społeczności, a także dla  środowiska kaszubskiego, ponieważ rusza kolejny rok etnofilologii kaszubskiej. 

Etnofilolgia kaszubska została uruchomiona na Uniwersytecie Gdańskim w 2014 r. Był to efekt starań władz Wydziału Filologicznego, grona naukowców-kaszubistów oraz środowiska zrzeszeniowego.  Pierwsza rekrutacja na kierunek etnofilologia kaszubska (2013) zakończyła się niepowodzeniem ze względu na limit przyjęć (standardowy) – 25 osób. W 2014 r. dzięki pozyskaniu dotacji (MAiC) studia uruchomiono.  Dotąd kierunek skończyły 3 roczniki, tj. 17 absolwentów. W roku akademickim 2020/21 studiowało 16 osób (nie ma III roku, bo w r. ak. 2018/19 kierunek nie został uruchomiony), a dziś do tego grona dołącza kolejny nowy rocznik.

Jak podkreśla przewodnicząca Rady programowej kierunku dr Justyna Pomierska „etnofilologia kaszubska to kierunek wyjątkowy w skali Polski. Główny trzon kształcenia tworzy praktyczna nauka języka kaszubskiego wzbogacona o kształcenie kulturowe (wyjazdy w teren) i podstawowe wykształcenie filologiczne (językoznawstwo, literaturoznawstwo, poetyka). Uzupełnienie filologii historią Pomorza i wiedzą z zakresu nauk społecznych (wiedza o kulturze, socjologia, psychologia i pedagogika dla nauczycieli) tworzy unikatowy projekt edukacyjny. Program studiów pozwala na kształcenie przyszłych nauczycieli oraz dziennikarzy w mediach lokalnych, działaczy kultury, edytorów, korektorów w redakcjach prasowych i w wydawnictwach”. 

Realizację tego modułu  umożliwia ścisła współpraca z interesariuszami zewnętrznymi: Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim, Kaszubskim Uniwersytetem Ludowym w Wieżycy, Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie.

Więcej o kierunku:

https://www.kaszubi.pl/news/view/etnofilologia-kaszubska-na-uniwersytecie-gdanskim