Tczëwôrtny Szkólny! Dzãkùjemë!

Nôwôżniészima prowadnikama na pierszich stegnach żëcô młodégò człowieka są Rodzëcë i Szkólny.

14 rujana je nen òsoblëwi dzéń, czej swòją pamiãcą òbjimómë tëch, co niesą wid wiédzë i zôrna rodnégò słowa nômłodszémù pòkòleniémù. Z ti leżnoscë pragnã Wama pòdzãkòwac i wërazëc swòjã wdzãcznotã, że nimò Strachù, Trëdu i Niewôrto, jaczé nié jeden rôz grãdzą Waje szkòłowé drodżi, dzyrskò prowadzyta swòjich ùczniów kaszëbsczima stegnama: kùlturë, historie, literaturë. Dzãka Waji prôcë kaszëbsczi jãzëk wcyg sã rozwijô, wiele ùczniów wanożi kaszëbsczima szlachama i razã zjiscywôta rojitwë pierszich bùdzëcelów, że „Nigdë do zgùbë nie przińdą Kaszëbë” i cobë „mòwë nie przëkrëłë grobë”.

Żëczã wiele redoscë, widzałëch zwënégów, brzadnéch ùdbów i bòkadë dobrocëznë.


Jón Wërowińsczi, Przédnik KPZ