Skry Ormuzdowe 2022 oraz 60-lecie działania „Pomeranii”

W imieniu redaktora naczelnego i kolegium redakcyjnego miesięcznika „Pomerania” zapraszamy na galę wręczenia Skier Ormuzdowych za 2022 rok oraz 60-lecie działania „Pomeranii”

Uroczystość odbędzie się 29 września 2023 roku o godz. 18.00 w Sali Mieszczańskiej Ratusza Staromiejskiego w Gdańsku (ul. Korzenna 33/35).

 

Laureatami nagrody za rok 2022 są:

Bogumiła Fiałkowska

Anna Gliszczyńska

Janina Gliszczyńska

Rafał Nowakowski

Gertruda Stanowska

Karolina Stankowska

Krzysztof Tyborski

 

Podczas uroczystości zostanie również wręczone Stypendium im. I. Trojanowskiej – otrzyma je Paulina Węsierska.

__________________________________________________________________________________________

Od 36 lat kolegium redakcyjne i zespół redakcyjny Pomerania przyznaje Skry Ormuzdowe. Informacja o tej inicjatywie ukazała się po raz pierwszy w 1985 roku w majowym numerze. Współtwórca i ówczesny redaktor naczelny pisma Wojciech Kiedrowski takimi oto słowami zwrócił się do czytelników:

„Redakcja „Pomeranii” postanowiła przyznać własne wyróżnienia. Uznano, iż stosownym momentem na inaugurację dorocznego wyróżnienia redakcji „Pomeranii”, dla którego przyjęto nazwę uzupełniającą „Skra Ormuzdowa”, są pierwsze Dni Kultury Pomorskiej (…).

Komu i za co ma być przyznawane? Nie ma to być wyróżnienie dla ludzi uznanych, za te wytwory umysłu i rąk, które powszechnie przyjmowane są za wielkie, znaczące. Zespół i kolegium redakcji „Pomeranii” chce wyróżniać osoby dotąd niewyróżniane, dokonujące czegoś ważnego, niekiedy tylko dla najbliższego otoczenia, lecz w swoich poczynaniach przezwyciężające zastane środowiskowe warunki, przezwyciężające często samych siebie. „Skra Ormuzdowa” rzadko więc trafiać będzie do środowisk uniwersyteckich, częściej do zacisznych pustkowi.”

__________________________________________________________________________________________

Tak wyglądała zeszłoroczna edycja gali wręczenia Skier Ormuzdowych.