W zdrzadle słowiańsczich jãzëków!

W środę 20 września w jednej z sal wykładowych Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego zgromadzili się nauczyciele języka kaszubskiego, którzy przybyli licznie do Gdańska, aby wziąć udział w konferencji naukowo-dydaktycznej pt. „W zdrzadle słowiańsczich jãzëków. Interkomprehensja w uczeniu się i nauczaniu języka kaszubskiego” organizowanej przez Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie oraz Instytut Filologii Polskiej UG. W wypełnionej auli gdańskiej uczelni nasi prelegenci oraz warsztatowcy podzielili się z uczestnikami swoją wiedzą i doświadczeniem z zakresu wykorzystania podobieństw językowych kaszubskiego oraz polskiego w procesie nauczania. 

Tematem tegorocznej konferencji dla nauczycielek i nauczycieli języka kaszubskiego organizowanej tradycyjnie w gościnnych progach Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego było to, jak fakt przynależności języka polskiego i kaszubskiego do rodziny języków zachodniosłowiańskich wykorzystać do efektywniejszej nauki kaszubskiego. Kluczem do tego może stać się tajemniczo brzmiącą interkomprehensja, czyli zdolność szybkiego rozumienia języków blisko spokrewnionych.

Na początek konferencji Magdalena Jacoń przedstawiła możliwości nowo otwartego przez Fundację Trefl  studia nagraniowego – Gdyńskiego Studia Animacji, z którego oferty skorzystać mogą nauczyciele w ramach zajęć języka kaszubskiego.

Oficjalnego otwarcia spotkania dokonali pani dziekan Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego, prof. Urszula Patocka-Sigłowy, prezes Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, Jan Wyrowiński oraz wicedyrektor Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli, Tomasz Kąkol.

Konferencja została podzielona na dwie części: wykładową oraz warsztatową. W tej pierwszej swoje wykłady wygłosili dr hab., prof. IS PAN Nicole Dołowy-Rybińska oraz prof. Przemysław Gębal (Uniwersytet Gdański). Przed przerwą mieliśmy przyjemność wysłuchać rozmowy zatytułowanej “Interkomprehensja jako środek wzmocnienia wielojęzyczności. Przypadek Łużyc i Kaszub” między  prof. Anetą Lewińską i dr hab., prof. UG Dušanem-Vladislavem Paždjerskim, którą poprowadziła dr Justyna Pomierska. Druga część składała się z 4 bloków szkoleń, które poprowadzili kolejno: dr Joanna Ginter, Karolina Weber, Anna Cupa oraz Roman Drzeżdżon.

dr Justyna Pomierska i Lucyna Radzimińska

Magdalena Jacoń (Fundacja Trefl)

Prezes ZKP, Jan Wyrowiński

prof. Urszula Patocka-Sigłowy, dziekan Wydziału Filologicznego UG

Tomasz Kąkol,  wicedyrektor Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli

dr hab., prof. IS PAN Nicole Dołowy-Rybińska

prof. Przemysław Gębal 

prof. Aneta Lewińska i dr hab., prof. UG Dušan-Vladislav Paždjerski

dr Joanna Ginter

Karolina Weber

Anna Cupa

Projekt został zrealizowany dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.