Regionalny konkurs czytelniczy „Méster Bëlnégò Czëtaniô” Wejherowo

Regionalny konkurs czytelniczy  „Méster Bëlnégò Czëtaniô”

 

Organizator: Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie oraz podmioty przeprowadzające eliminacje szkolne, gminne i powiatowe

 

Termin: eliminacje szkolne, gminne, powiatowe, finał; grudzień wg ustalonego harmonogramu

 

Kontakt: Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie

84-200 Wejherowo, ul. Zamkowa 2a; tel. 58 736 18 21, fax 58 672 29 56 w. 13

e-mail: sekretariat@muzeum.wejherowo.pl; dlpm@muzeum.wejherowo.pl

 

Cele konkursu:

– popularyzacja literatury i kultury kaszubskiej.

– rozbudzenie pasji czytania w języku kaszubskim.

– podnoszenie rangi języka kaszubskiego.

– doskonalenie kultury żywego słowa.

– doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem kaszubskim.

– doskonalenie sztuki interpretacji tekstu.

– zacieśnienie współpracy między szkołami, bibliotekami, domami kultury i stowarzyszeniami promującymi kulturę kaszubską.