Konkurs plastyczny „Aktywne Kaszuby”

Konkurs plastyczny w ramach inicjatywy ZKP i TREFL POMORZE „Aktywne Kaszuby

 

Organizator: Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Zarząd Główny, Stowarzyszenie TREFL POMORZE

 

Termin: finał marzec/kwiecień ustalony wg harmonogramu rozgrywek grup sportowych grupy TERFL

 

Kontakt: Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie ul. Straganiarska 20-23, 80-837 Gdańsk edukacja@kaszubi.pl;  

 

 Cele konkursu:

– popularyzacja wiedzy o historii, kulturze, literaturze  Kaszub

– edukacja w zakresie historii regionalnej, 

– poszerzanie wiedzy o Małej Ojczyźnie i jej historii, kulturze, literaturze;

– doskonalenie i rozwijanie umiejętności plastycznych dzieci i młodzieży;

– integracja dzieci i młodzieży interesującej się regionem.