Konkurs czytelniczy w języku kaszubskim „Czytanie Remusa”, Brusy

Konkurs czytelniczy  w języku kaszubskim „Czytanie Remusa”, Brusy

 

Organizator: Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie o/Brusy oraz lokalne instytucje odpowiedzialne za organizację w danym roku

 

Termin: kwiecień danego roku

 

Kontakt: : ZKP o/Brusy; e-mail; chatakaszubska@wp.pl.

 

 Celem konkursu jest:

  – rozwijanie zainteresowań czytelniczych,

  –  popularyzacja tekstów kaszubskich,

  –  rozbudzanie zamiłowania do czytania literatury kaszubskiej, a w szczególności  

     „Życia  i przygód Remusa” Aleksandra Majkowskiego,

 –   stwarzanie uczniom możliwości prezentowania swoich umiejętności.