Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Jana Drzeżdżona

fot. www.muzeum.wejherowo.pl

 

Tytuł: Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Jana Drzeżdżona

 

Organizator: Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie

 

Termin: wg ustalonego harmonogramu w regulaminie konkursu

 

Kontakt: Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie

84-200 Wejherowo, ul. Zamkowa 2a; tel. 58 736 18 21,

e-mail: sekretariat@muzeum.wejherowo.pl;

 

Celem konkursu jest napisanie i przesłanie  pracy  w jednej z  trzech kategorii:

  1. Opowiadanie lub esej w języku kaszubskim – praca konkursowa nie może zawierać mniej niż 18 tys. i nie więcej niż 70 tys. znaków wraz ze spacjami;
  2. Utwór poetycki w języku kaszubskim;
  3. Utwór sceniczny w języku kaszubskim.

Ten sam twórca może wziąć udział w dwóch kategoriach Konkursu.

 Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest przesłanie niepublikowanej wcześniej pracy (prac)