Kaszubska Nagroda Literacka

Regulamin przyznawania Nagrody

§ 1 Postanowienia ogólne

Kaszubska Nagroda Literacka przyznawana jest za szczególne dokonania literackie:

 • w języku kaszubskim, w tym także za tłumaczenie na język kaszubski zrealizowane w roku poprzedzającym jej wręczenie lub za całokształt pracy literackiej w tym języku.
 • Nagroda wręczana jest w IV kwartale każdego roku podczas uroczystej gali, wspólnie z Pomorską nagroda Literacką „Wiatr od morza”.
 • Organizatorem Konkursu/Nagrody jest Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie, ul. Zamkowa 2a, 84-200 Wejherowo.
 • Partnerem i fundatorem Nagrody jest Samorząd Województwa Pomorskiego
 • Kaszubską Nagrodę Literacką stanowi statuetka oraz nagroda pieniężna.
 • Nagroda ma charakter indywidualny i przyznawana jest osobom fizycznym.
 • W przypadku przyznania Nagrody za dokonania zbiorowe Nagrodę przekazuje się osobie lub osobom kierującym projektem.

 

§ 2 Kapituła Nagrody i wyłanianie laureatów

 1. Prawo do zgłaszania kandydatów do Nagrody przysługuje:
 • instytucjom i stowarzyszeniom, które zajmują się literaturą i kulturą
 • kaszubską, badaczom literatury kaszubskiej,
 • wydawnictwom,
 • mediom,
 • wyższym uczelniom humanistycznym,
 • bibliotekom,
 • członkom Kapituły.

 

 1. Nagrodę przyznaje Kapituła powołana przez dyrektora Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie. 
 • Kapituła może podjąć decyzję o przyznaniu jednej Nagrody w każdej edycji lub może odstąpić od przyznania Nagrody.
 • Z posiedzenia Kapituły sporządza się protokół, który podpisuje Przewodniczący.