Kaszubski Festiwal Polskich i Światowych Przebojów w Lipnicy

Fot. arch. ZS Lipnica

Tytuł: Kaszubski Festiwal Polskich i Światowych Przebojów w Lipnicy

 

Organizator:  Zespół Szkół w Lipnicy, przy współpracy Gminy Lipnica oraz Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie.

 

Termin: kwiecień/maj wg ustalonego harmonogramu organizatora

 

Kontakt: Zespół  Szkół w Lipnicy ul. Szkolna 4 77-130 Lipnica; www.zslipnica.info

 

Celem konkursu jest:

– promowanie kultury i języka kaszubskiego,

– propagowanie kultury muzycznej wśród dzieci i młodzieży,

– wspieranie najzdolniejszych wokalnie uczniów i umożliwienie prezentacji ich umiejętności wokalnych i dorobku artystycznego,

–  rozwijanie kreatywności poprzez tworzenie kaszubskich wersji polskich i światowych szlagierów, 

– twórcza wymiana doświadczeń muzycznych wśród dzieci młodzieży oraz ich opiekunów,

– promocja młodych wykonawców biorących udział w festiwalu,

– wyłonienie utalentowanych dzieci i młodzieży oraz zachęcenie jej do pracy twórczej w zakresie muzyki,

– rozwijanie talentów estradowych,

– kształtowanie umiejętności współzawodnictwa.