Konferencja – Problemy nauczania języka kaszubskiego oraz własnej historii i kultury

Konferencja – Problemy nauczania języka kaszubskiego oraz własnej historii i kultury 

Termin: 28 marca 2014 roku, Gdańsk


 

Zapraszamy na konferencję wojewódzką Problemy nauczania języka kaszubskiego oraz własnej historii i kultury, która odbędzie się 28 marca 2014 roku w godzinach od 11.00 do 15.00, w siedzibie organizatora – Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku.

Wydarzenie adresowane jest do dyrektorów szkół i przedszkoli z nauczaniem języka kaszubskiego, nauczycieli języka kaszubskiego oraz przedmiotu własna historia i kultura, przedstawicieli Kuratorium Oświaty, przedstawicieli stowarzyszeń kaszubskich, rodziców, przedstawicieli mediów.

CEL KONFERENCJI

Celem konferencji jest pomoc w rozwiązywaniu problemów występujących w nauczaniu języka kaszubskiego oraz własnej historii i kultury.

REKRUTACJA

Zgłoszenia proszę dokonać przez wypełnienie formularza elektronicznego do dnia 18 marca 2014 r.

LINK DO FORMULARZA ELEKTRONICZNEGO

ANKIETA

Zbieramy opinie, pytania, propozycje i wnioski związane z nauczaniem języka kaszubskiego. Informacje o tym, co, Państwa zdaniem , wymaga wyjaśnienia i poprawienia zostaną wykorzystane w naszej konferencji Problemy nauczania języka kaszubskiego oraz własnej historii i kultury w dniu 28 marca br. oraz w poszukiwaniu rozwiązań dla dostrzeganych problemów i poprawy systemu nauczania języka kaszubskiego.

LINK DO ANKIETY

KONTAKT

Szczegółowych informacji udziela Renata, Mistarz, konsultant ds. edukacji regionalnej, telefon: (58) 340 41 45, e-mail: renata.mistarz@cen.gda.pl

PROGRAM

10.30 – 11.00

Rejestracja uczestników

 

11.00 – 11.05

Rozpoczęcie konferencji

Renata Ropela
Dyrektor Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku

11.05 – 11.15

Wystąpienia Gości

 

11.15 – 11.50

O zmianach prawa oświatowego wpływających na organizację nauczania języka kaszubskiego

Grażyna Płoszajska
Ministerstwo Edukacji Narodowej – Departament Kształcenia Ogólnego i Wychowania

11.50 – 12.10

Aktualność wniosków z Raportu „Nauczanie języka kaszubskiego w szkołach” (projekt Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego „Watchdog na Kaszubach”)

Łukasz Grzędzicki
Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie – Prezes ZG

12.10 – 12.45

Problemy organizacji nauczania języka kaszubskiego oraz własnej historii i kultury – dyskusja panelowa z udziałem przedstawicieli MEN, JST oraz ZKP

Grażyna Płoszajska MEN (DKOiW)
Łukasz Grzędzicki Prezes ZG ZKP
Witold Ossowski Burmistrz Brus
Jacek Żmuda-Trzebiatowski Starosta Bytowski

12.45 – 13.15

Przerwa kawowa. Otwarcie wystawy Z kaszubsko-słowiańskich i polskich losów Pomorza Zachodniego

dr Ryszard Stoltmann
Prezes Oddziału Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego w Szczecinie

13.15 – 13.30

Czeka nas nowy egzamin maturalny z języka kaszubskiego

Przedstawiciel OKE

13.30 – 13.45

Stan edukacji kaszubskiej w województwie pomorskim pod kątem doradztwa metodycznego

Renata Mistarz
Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku

13.45 – 14.15

Jak konstruować system doradztwa metodycznego dla nauczycieli języka kaszubskiego? – głos ekspertów w sprawie

Danuta Pioch CIE Kartuzy
Łukasz Grzędzicki Prezes ZG ZKP
Felicja Baska-Borzyszkowska KLO Brusy
Renata Mistarz

14.15 – 14.35

Czas zacząć od przedszkola

Ewa Furche
Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku

14.35 – 14.50

O projekcie „Cudowny świat kaszubskiego przedszkolaka”

Lucyna Radzimińska
Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie

14.50 – 15.00

Dyskusja i wolne wnioski. Zakończenie konferencji