Kaształcenie i doskonalenie nauczycieli języków obcych oraz języka kaszubskiego

Kaształcenie i doskonalenie nauczycieli języków obcych oraz języka kaszubskiego

Termin w dniach 8-10 wrzesień 2014 roku


Konferencja odbędzie się w dniach 8-10 września 2014 roku na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego i jest kolejną edycją corocznych ogólnopolskich Konferencji Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego. Temat wiodący dotyczy zagadnień związanych z przygotowaniem, dokształcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli różnych etapów edukacyjnych, od nauczyciela kształcenia wczesnoszkolnego do nauczyciela akademickiego. Zapraszamy do zgłaszania propozycji referatów (20 minut + 10 minut na dyskusję) oraz warsztatów (45 minut) obejmujących zagadnienia dotyczące tematyki konferencji, m. in.:

•    Przygotowanie do zawodu nauczyciela języka obcego (kształcenie teoretyczne i praktyczne, praktyki zawodowe, kształcenie przedmiotowe, kształcenie dydaktyczne, problem kompetencji i kwalifikacji, istota refleksji w kształceniu nauczycieli, przygotowanie do pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych, przygotowanie do pracy na różnych etapach edukacyjnych)

•    Nowy paradygmat zawodu nauczyciela (zawód nauczyciela w świetle dokumentów europejskich, polska polityka oświatowa a koncepcje organizacyjno-programowe kształcenia nauczycieli, interdyscyplinarność zawodu nauczyciela, profesjonalizm nauczyciela, nauczyciel akademicki)

•    Rozwój zawodowy nauczycieli (determinanty rozwoju zawodowego, co motywuje nauczycieli do zaangażowania się w proces uczenia się, nauczyciel jako praktyk, nauczyciel jako badacz, rozwój zawodowy a rozwój osobisty, awans zawodowy, pełnomocność nauczyciela)

•    Doskonalenie zawodowe nauczycieli (zawód nauczyciela w kontekście kształcenia ustawicznego, formy doskonalenia zawodowego, kursy, szkolenia i warsztaty, edukacja formalna i nieformalna, edukatorzy nauczycieli)

•    Badania nad rozwojem zawodowym nauczycieli (obszary badawcze, metodologia badań, problemy etyczne w badaniach glottodydaktycznych, relacje pomiędzy badaniami a polityką edukacyjną, badania nad rozwojem zawodowym nauczycieli w kontekście jakości kształcenia i nauczania)

Poza referatami proponujemy również formę warsztatów. Kierujemy ją do wszystkich zainteresowanych uczestników konferencji, a w szczególności do nauczycieli języków obcych oraz języka kaszubskiego różnych typów szkół. Problematyka warsztatów związana będzie z tematyką wiodącą konferencji. Po zakończeniu konferencji wydane zostaną certyfikaty uczestnictwa.

Termin nadsyłania propozycji referatów/warsztatów wraz z abstraktami (200-300 słów) upływa 31 marca 2014. Informacja o przyjęciu referatu/warsztatu zostanie przesłana do 15 kwietnia 2014. Termin płatności oraz przesyłania upoważnień do wystawienia faktury VAT bez podpisu upływa 25 kwietnia 2014.

Opłata konferencyjna wynosi dla członków PTN 340 zł, dla pozostałych uczestników 390 zł i obejmuje wyżywienie, materiały konferencyjne, koszty organizacyjne oraz wydawnicze. Prosimy o dokonywanie wpłat na konto Uniwersytet Gdański w Gdańsku. Bank PEKAO S.A.
IV O/Gdańsk 59 1240 1271 1111 0010 4368 2415 TYTUŁ PRZELEWU KF 44-14 + imię i nazwisko.

Proponujemy Państwu noclegi w kilku hotelach położonych niedaleko Uniwersytetu Gdańskiego. W każdym z wymienionych hoteli udało nam się wynegocjować zniżkę przy rezerwacji bezpośrednio w hotelu i przy podaniu hasła „Konferencja PTN”. Zniżka nie obowiązuje przy rezerwacji przez pośredników. Prosimy o dokonanie rezerwacji do 30 kwietnia 2014.  Po upływie tego terminu nie będą obowiązywały zniżki.

Dom Wypoczynkowy „RZEMIEŚLNIK”    http://www.rzemieslnik.eu/
ul. Piastowska 206
80-341 Gdańsk Jelitkowo
Zniżka 10%
Pomimo że „Rzemieślnik” znajduje się w pewnym oddaleniu od Uniwersytetu, polecamy go ze względu na malownicze położenie bezpośrednio przy plaży, obok lasu i Parku im. Ronalda Reagana.

HOTEL OLIVIA    http://www.domsportowca.org.pl/
Al. Grunwaldzka 470
80-310 Gdańsk
Zniżka 15% przy dwóch dobach
Zniżka 20% jeżeli rezerwacja dotyczy trzech lub więcej dni
Hotel usytuowany jest bardzo blisko Uniwersytetu.

HOTEL OLIWSKI   http://www.oliwski.pl
ul. Piastowska 1
80-332 Gdańsk
Zniżka 10%
Nowoczesny hotel, dogodne połączenie z Uniwersytetem (tramwaj lub pociąg SKM)

BEST WESTERN PLUS http://www.hotelarkonpark.pl
Arkon Park Hotel
ul. Śląska 10
80-384 Gdańsk
Zniżka 10%
Bardzo nowoczesny hotel oddalony o 15 min drogi pieszo od Uniwersytetu.

Prosimy uczestników o dokonanie rezerwacji indywidualnej, kontaktując się z wybranym hotelem telefonicznie lub przy użyciu poczty elektronicznej.

Zgłoszenia uczestnictwa oraz ewentualne pytania prosimy przesyłać na następujący adres: konferencjaptn2014@ug.edu.pl

Informacje o konferencji znajdą Państwo również na stronach: www.poltowneo.org oraz www.fil.ug.edu.pl/pl/zapowiedzi_konferencji_i_zdarzen_naukowych

KOMITET NAUKOWY

prof. dr hab. Mirosław Pawlak (Przewodniczący PTN, UAM)
prof. dr hab. Halina Widła (ZG PTN, UŚ)
prof. dr hab. Elżbieta Zawadzka-Bartnik (PTN, UW)
prof. UWr dr hab. Anna Michońska-Stadnik (V-ce przew. PTN)
prof. UAM dr hab. Katarzyna Karpińska-Szaj (Redaktor Naczelna PTN)
prof. UAM dr hab. Krystyna Drozdział-Szelest (ZG PTN)

prof. dr hab. Marian Szczodrowski (Instytut Filologii Germańskiej UG)
prof. UG prof. dr Wu Lan (Pracownia Sinologii UG)
prof. UG dr hab. Danuta Stanulewicz (Instytut Anglistyki i Amerykanistyki UG)
prof. UG dr hab. Marcelina Grabska (Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej UG)
prof. UG dr hab. Aneta Lewińska (Instytut Filologii Polskiej UG)
prof. UG dr hab. Joanna Jereczek-Lipińska (Instytut Filologii Romańskiej UG)

KOMITET ORGANIZACYJNY

dr Ewa Andrzejewska (Sekretarz Generalny PTN, Instytut Filologii Germańskiej UG)
mgr Mariola Bogucka (Instytut Skandynawistyki i Lingwistyki Stosowanej UG)
dr Magdalena Wawrzyniak-Śliwska (Instytut Anglistyki i Amerykanistyki UG)
dr Iwona Mokwa-Tarnowska (PTN, PG)
dr Beata Karpińska-Musiał (Instytut Anglistyki i Amerykanistyki UG)
dr Justyna Pomierska (Instytut Filologii Polskiej UG)
mgr Lucyna Radzimińska (Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie)
mgr Martin Blaszk (Instytut Anglistyki i Amerykanistyki UG)
dr Joanna Mampe (Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej UG)
dr Jolanta Hinc (Instytut Skandynawistyki i Lingwistyki Stosowanej UG)
dr Hadrian Lankiewicz (Instytut Skandynawistyki i Lingwistyki Stosowanej UG)

W imieniu organizatorów
                                                                   
Ewa Andrzejewska