Egzamin ze znajomości języka kaszubskiego na potrzeby nauczania

Egzamin ze znajomości języka kaszubskiego na potrzeby nauczania

Termin: 22 marca 2014 r.


Szanowni Państwo.

Informujemy, że od 2012 roku obowiązuje nowy regulamin określający zasady egzaminu ze znajomości języka kaszubskiego na potrzeby nauczania w szkołach i przedszkolach.

Regulamin egzaminu dla osób zatrudnionych w jednostkach administracji publicznej i innych podmiotach oraz dla pozostałych zainteresowanych_2013_09_07.pdf 

Regulamin egzaminu dla nauczycieli_2013_09_07.pdf 
 

UWAGA

Egzamin pisemny z języka kaszubskiego przeprowadzony będzie 22 marca 2014 r. (sobota) od godziny 10.00 (120 minut) w Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku przy al. Gen. J. Hallera 14 (aula). 

W przypadku gdy na egzamin w wyznaczonym terminie zgłosi się więcej niż 15 osób organizatorzy wyznaczą dodatkowy termin dla pozostałych zgłoszonych osób (decyduje kolejność zgłoszeń). 

Na egzamin należy zabrać ze sobą dokument tożsamości,potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię dyplomu ukończenia studiów, długopis oraz dowód opłaty egzaminacyjnej. 

Koszt egzaminu wynosi 500zł. 
Wpłatę prosimy dokonać na konto Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego: 
85 1020 1811 0000 0402 0123 9185


Osoby zainteresowane egzaminem prosimy o wypełnienie poniższego formularza i przesłanie go drogą mailową. Na zgłoszenia czekamy do 12 marca 2014 r. 

 

MODEL EGZAMINU 
(przykładowe zadania / zaleca się pobranie materiałów na komputer) 



 Wskaze egzaminu 2012.pdf 

 Part I Rozmienie ze slechu.pdf 
(materiały audio – najpierw pobierz plik, a następnie przejdź do pliku pdf z zadaniem) 
        Fono Part I Dzel 1.mp3 
        Fono Part I Dzel 2.mp3 

 Part 2 Zadania Czetanie ze zrozmieniem.pdf 

 Part 3 Zadania Pisanie.pdf 

 Part 4 Gabny egzamin.pdf 

Karta odpowiedze 2012.pdf 
—————————————- 
Pobierz wszystkie części w jednym pliku: Model egzaminu 2012.pdf