Kaszëbsczé webinaria – chcemë le sã inspirowac (20)

Rôczimë do òbezdrzeniô webinarium przëszëkòwónégò przez Aleksandrã i Darka Majkòwsczich. Bédëją òni wëzwëskanié òbczas ùczbów tekstów z kaszëbsczima słówkama, jaczé jidze spiewac na melodiã „Kaszëbsczich nót”. 

Jesz latos wińdze całô ksążka z taczima spiéwkama (wëdónô przez Kaszëbskò-Pòmòrsczé Zrzeszenié), a w nym webinarium mòżeta pòsłëchac tekstu ò farwach i pòznac czile zadaniów, jaczé pòmògą ùcznióm zapamiãtac nowé słowa. 

Do filmikù są doparłãczoné materiałë, chtërne pòmògą w prowadzenim ùczbë: https://bit.ly/3jv1G53