Konferencja. Florian Ceynowa. Życie i twórczość

Instytut Kaszubski zaprasza na konferencję:


florian_ceynowaFlorian Ceynowa (1817-1881).

Jego życie i dokonania oraz rola wśród potomnych

 

 

 

INSTYTUT KASZUBSKI

Pracowania Historii Pomorza i Krajów Nadbałtyckich Uniwersytetu Gdańskiego

Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie

Oddział Gdański Zrzeszenia Kaszubsko – Pomorskiego

zapraszają na konferencję:

Spotkanie odbędzie się

w poniedziałek 21 listopada 2011 r. o godz. 1100

w Pałacu Przebendowskich w Wejherowie, ul. Zamkowa 2a

Program Konferencji – referaty:

 

11.00  – otwarcie

1. Dzieciństwo i młodość F. Ceynowy – między Sławoszynem i

Gdańskiem a Moabitem i Bukowcem, prof. Zygmunt Szultka (Uniwersytet Szczecińki).

2. Czeskie kontakty Floriana Ceynowy, prof. Miloš Řeznik (Uniwersität Chemnitz).

3. Dr med. F. Ceynowa – lekarz i ludoznawca, dr Anna Kwaśniewska. (Uniwersytet Gdański)

4. „Rozmòwë …” Floriana Ceynowy – ojca literatury kaszubskiej, dr Adela Kuik-Kalinowska. (Akademia Pomorska w Słupsku)

12.30-13.00 – przerwa na kawę

5. Rozmowa na scenie. „Wileja Nowigò Roku” i „Szczodraki” F. Ceynowy jako teksty dramatyczne, prof. Daniel Kalinowski. (Akademia Pomorska w Słupsku)

6. Florian Ceynowa a badania i rozwój języka kaszubskiego, prof. Jerzy Treder. (Uniwersytet Gdański)

7. Portret F. Ceynowy w pracach jego biografów i następców, prof. Józef Borzyszkowski. (Uniwersytet Gdański)

8. Co z Ceynowy na dziś i jutro?, prof. Cezary Obracht-Prondzyński. (Uniwersytet Gdański)

14.00 Dyskusja

15.00 Otwarcie wystawy: „Człowieczy los Fl. Ceynowy (1817-1881)” przygotowaną przez kustosz MPiMK-P, mgr Grażynę Wirkus.