Konferencja. Franciszek Fenikowski. Kaszuby na nowo odczytane

X KONFERENCJA KASZUBOZNAWCZA


FRANCISZEK FENIKOWSKI. KASZUBY NA NOWO ODCZYTANE

Bytów – Muzeum Zachodnio-Kaszubskie 17 listopada 2011 r.

PROGRAM:

9.30  – otwarcie

9.45 – prof. Józef Borzyszkowski, Między Poznaniem a Warszawą. Kaszubska droga Franciszka Fenikowskiego

10. 10 – prof. Jerzy Treder, Kaszubszczyzna w twórczości Fenikowskiego

10.35 – prof. Urszula Kęsikowa, Obelgi, wyzwiska, przekleństwa w powieściach Fenikowskiego

11.00 – prof. Jowita Kęcińska „Kaszubą jestem, Kaszubą zostanę” czyli Walentego Onasza przypadki (F. Fenikowski, „Czerwona ręka”)

11.25 – przerwa

12.00 – prof. Tadeusz Linkner, Mitologia kaszubska w Fenikowskiego „pigułkach”

12.25 – mgr Zuzanna Szwedek, Fenikowskiego liryki do żony Ireny

12.50 – mgr Magdalena Bobkowska, Fenikowski jako autor literatury dla dzieci i młodzieży

13.10 – prof. Daniel Kalinowski, Dramaturgia Franciszka Fenikowskiego. Zarys problematyki

13. 30 – 14. 30 – dyskusja

Podsumowanie i zakończenie sesji

Organizacja:

Muzeum Zachodnio-Kaszubskie w Bytowie, Zakład Antropologii Literatury i Badań Kaszubsko-Pomorskich Akademii Pomorskiej w Słupsku, Instytut Kaszubski w Gdańsku