Etnofilologia kaszubska na Uniwersytecie Gdańskim

Nie znajdziesz takich studiów nigdzie poza Gdańskiem. Kaszuby są specyficznym regionem nie tylko w skali Polski, ale i całego basenu Morza Bałtyckiego. Mieszkańcy Kaszub posługują się dwoma językami: kaszubskim i polskim. Tylko na Uniwersytecie Gdańskim można studiować etnofilologię kaszubską. Uczymy języka kaszubskiego i przygotowujemy do pracy w szkołach i instytucjach kultury. 

Fundament studiów tworzy praktyczna nauka języka kaszubskiego (słuchanie mówienie pisanie i czytanie) zanurzona w kształceniu kulturowym. Uczymy kaszubskiego nawet „od zera”. Poznajemy tajemnice języka: słowniki, gramatyki, teksty. Czytamy kaszubską literaturę. Studiujemy historię Kaszubów, Pomorza i Polski. Kto chce być nauczycielem, ma zajęcia z psychologii pedagogiki i dydaktyki. Kto nie chce pracować w szkole, wybiera zajęcia z oferty Wydziału Filologicznego (dziennikarstwo, edytostwo i inne) i uzupełnia je o praktyki w instytucjach kultury.  

Oprócz nauki w sali wykładowej odbywają się zajęcia w terenie; aby „gadać” z rodzimymi użytkownikami języka często i systematycznie, aby poznawać działaczy ruchu kaszubskiego, różne instytucje kultury i sytuacje społeczne, w których znajomość języka kaszubskiego jest potrzebna („przydaje się”). W przypadku nauki kaszubskiego nie trzeba korzystać z Erazmusa, aby doskonalić język! Z uczelnią współpracują muzea, media i szkoły. Studenci mają spotkania z pisarzami i działaczami ruchu kaszubsko-pomorskiego. Etnofilologia kaszubska to studia o profilu praktycznym, co oznacza ścisłą współpracę z przyszłym potencjalnym pracodawcą.  

Łączy nas język, wzbogaca różnorodność. Wśród absolwentów najliczniejszą grupę stanowią nauczyciele kaszubskiego, ale są także poloniści, angliści, tłumacze, dziennikarze, etnografka i przedstawiciele różnych obszarów sztuki: kabaretu, śpiewu i tańca, haftu, malarstwa… ŁĄCZY nas nieprzeciętna nieobojętność na problemy lokalne i problemy mniejszości. 

Przez ostatnie lata udało się pozyskać dotację z MSWiA, dzięki której wzbogacano ofertę kształcenia o wyjazdy studyjne, a nawet obozy językowo-naukowe. 

Po ukończeniu studiów licencjackich absolwent będzie mógł kontynuować naukę na studiach drugiego stopnia m.in. na kierunkach filologicznych lub na kulturoznawstwie, pedagogice, socjologii, politologii, historii, etnologii, filozofii…  

Po ukończeniu studiów można szukać zatrudnienia jako nauczyciel, dziennikarz w mediach lokalnych, działacz kultury (pracownik domu kultury, animator życia społecznego, specjalista w urzędach administracji publicznej), edytor, korektor w redakcjach prasowych i w wydawnictwach i we wszystkich innych zawodach, gdzie wymaga się znajomości języka kaszubskiego oraz rozbudowanych kompetencji społecznych. 

Wszystkie informacje znajdziecie na:

http://archiwum.kaszubi.pl/o/etnofilologia

https://fil.ug.edu.pl/wydzial_filologiczny/instytuty/instytut_filologii_polskiej/etnofilologia_kaszubska