Konferencja – Edukacja kaszubska

 

01zapr slupsk_web_skarb

Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Zarząd Główny • Akademia Pomorska w Słupsku • Pomorskie Kuratorium Oświaty w Gdańsku

zapraszają na forum dyskusyjne:
Edukacja kaszubska

Tradycje, aktualność, perspektywy

 
które odbędzie się
27 kwietnia 2012 r. w Akademii Pomorskiej w Słupsku
przy ul. Obrońców Westerplatte 64, aula (sala 414)
od godz. 9:00
 
Prosimy o zgłoszenie uczestnictwa
do 26 kwietnia 2012 r.
telefonicznie 58 301 27 31, 58 300 06 83 lub drogą elektroniczną edukacja@kaszubi.pl
• Podczas konferencji odbędzie się kiermasz wydawnictw regionalnych

PROGRAM:

Otwarcie konferencji, sala nr 414  godz. 9:00
● Prezes Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego — Łukasz Grzędzicki
● Rektor Akademii Pomorskiej w Słupsku — prof. nadzw. dr hab. Roman Drozd
● Pomorski Wicekurator Oświaty — Elżbieta Wasilenko
● Kierownicy merytoryczni forum — dr Adela Kuik-Kalinowska i prof. nadzw. dr hab. Daniel Kalinowski
Referaty plenarne:
● mgr  Wanda Lew Kiedrowska (LO Kościerzyna), Jak na Kaszëbach Tatczëznë ùczëlë
● dr  Adela Kuik-Kalinowska,  prof. Daniel Kalinowski (AP w Słupsku), Edukacja kaszubska – Między teorią a praktyką przerwa
● prof.  Danuta Stanulewicz (UG) Czy młodzież licealna chce się uczyć języka kaszubskiego? Badania pilotażowe
● mgr  Renata Mistarz (ZG ZK-P, CEN Gdańsk) Rozwijanie kompetencji kulturowych jako przewodnie zadanie kaszubskiej edukacji
● mgr  Danuta Pioch (RJK, ZG ZKP), Działania standaryzacyjne Rady Języka Kaszubskiego

przerwa

Analizy, projekty i dyskusje: szczegółowy program dostępny jest w załączonym poniżej zaproszeniu.
Patronat Honorowy
●Minister Administracji i Cyfryzacji Michał Boni
●Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk
● Rektor Akademii Pomorskiej prof. nadzw. dr hab. Roman Drozd
● Rektor Uniwersytetu Gdańskiego prof. dr hab. Bernard Lammek
● Prezes Instytutu Kaszubskiego prof. dr. hab. Józef Borzyszkowski
● Przewodnicząca Rady Języka Kaszubskiego Danuta Pioch