22 września na Wydziale Filologicznym UG odbyła się konferencja pt. „Gôdóm i piszã pò kaszëbskù…”

22 września 2021 roku na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego odbyła się konferencja pt. Gôdóm i piszã pò kaszëbskù. Od szkoły podstawowej do matury zorganizowana przez Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie oraz Instytut Filologii Polskiej UG. Partnerem tegorocznego spotkania był również Gdyński Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli. Wydarzenie cieszyło się dużym zainteresowaniem – w konferencji wzięło udział ponad 100 nauczycieli języka kaszubskiego. 

Organizatorzy co roku proponują inny problem wiodący, zapraszając do współpracy specjalistów różnych dziedzin nauk. Tegoroczne spotkanie poświęcone zostało sprawnościom językowym: słuchaniu ze zrozumieniem, mówieniu, czytaniu ze zrozumieniem i pisaniu oraz jak skutecznie je rozwijać ucząc języka kaszubskiego.

Konferencję otworzyli Jan Wyrowiński, prezes Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego oraz dr Justyna Pomierska, przewodnicząca Rady programowej kierunku etnofilologia kaszubska, która reprezentowała dr hab. Urszula Patocka-Sigłowy, dziekan Wydziału Filologicznego UG. Podczas powitania wspominana została postać niedawno zmarłego prof. Andrzeja Ceynowy. Byłego rektora UG, dziekana wydziału Filologicznego UG, dzięki któremu w październiku 2014 r. uruchomiono na Uniwersytecie Gdańskim studia licencjackie stacjonarne etnofilologia kaszubska. 

Uczestnicy konferencji mieli okazję wysłuchać referatu dr Pauliny Olechowskiej z Centralnej Komisji Egzaminacyjnej o specyfice egzaminu maturalnego z języka kaszubskiego od roku szkolnego 2022/2023.  I co ważne nauczyciele mogli zadać pytania i rozwiać swoje wątpliwości dotyczące przyszłej matury. 

Po części wykładowej, regionaliści wzięli udział w przygotowanych dla nich warsztatach, tym razem w formule plenarnej, które poprowadziły nauczycielki języka kaszubskiego. Prelegentki swoje wystąpienia poświęciły czterem sprawnościom językowym: pisaniu Danuta Pioch Nié leno gôdóm, ale téż piszã pò kaszëbskù – jak ùczëc kaszëbsczégò pisënkù na rozmajitëch    etapach naùczaniô;  rozumieniu ze słuchu Anna Cupa Pón Bóg dôł nama dwòje ùszów, a jednã gãbã – słëchanié w didakticznëch leżnoscach,  czytaniu ze zrozumieniem  Felicja Baska-Borzyszkowska Jô wièm co czëtóm – ò czëtanim ze rozmienim; o mówieniu Ela Pryczkowska Jak bëlno gadac pòkaszëbkù? Ò ùszłim czasu prostim i złożonym w kôrbiónce ò ùczebny robòce

Warkòwnie  „Szkólny – szkolnym” były inspirującym spotkaniem nauczycieli – regionalistów, pozwalającym na wymianę cennych doświadczeń, a także na tworzenie nowych pomysłów.

Podczas spotkania dyrektor Gdyńskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli Wojciech Jankowski zaprosił nauczycieli kaszubistów do korzystania z przygotowanej specjalnie dla nich  oferty szkoleniowej  i nade wszystko do kontaktu z doradczyniami GODN ds. języka kaszubskiego –  Felicją Baska-Borzyszkowską oraz Elżbietą Pryczkowską. Doradczynie pełnią dyżury w swoich placówkach macierzystych: Szkole Podstawowej w Tuchomiu i Zespole Szkól w Brusach  oraz w siedzibie Gdyńskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli, ul. Słowackiego 53, 81-392 Gdynia.

Szczegóły na stronie GODN https://www.godn.eu/

Podczas konferencji odbyła się promocja oraz przekazywaliśmy przedstawicielom poszczególnych szkół podstawowych i ponadpodstawowych,  w których nauczany jest język kaszubski okazowe egzemplarze książki pomocniczej “Atlasu historycznego Pomorza Nadwiślańskiego 1914–2020”  autorstwa Łukasza Richerta, Adriana Watkowskiego z przeznaczeniem do bibliotek szkolnych.

Informacje o publikacji znajdziecie Państwo w prezentacji przygotowanej przez Autorów → kliknij

Organizatorzy pragną jeszcze raz podziękować wszystkim obecnym na konferencji, a szczególnie laureatom w kategorii dorosłych 50. edycji Konkursu Recytatorskiego Literatury Kaszubskiej „Rodnô Mòwa” Annie Koczyk i Kajetanowi Dulianowi, którzy współtworzyli warsztaty dotyczące słuchania ze zrozumieniem.

Podziękowania należą się również organizatorkom dzisiejszej konferencji: Lucynie Radzimińskiej ze Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego oraz Justynie Pomierskiej z Uniwersytetu Gdańskiego. Serdeczne podziękowania i gratulacje za przygotowanie i poprowadzenie dzisiejszej konferencji.

 

Projekt został zrealizowany dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji