XVII Dyktando kaszubskie

Tegoroczna edycja  DYKTANDA odbędzie się 13 października 2018 r. (sobota) w Zespole Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego w Kolbudach (ul. Wybickiego 38).

Zgłoszenia wraz z podpisaną zgodą na przetwarzanie danych należy przesyłać wyłącznie na załączonym formularzu do 28 września 2018 r. pocztą elektroniczną na adres: 17dyktandokolbudy@ug.kolbudy.pl
Uwaga: Dodatkowo, podpisaną zgodę na przetwarzanie danych osobowych uczestnika (oryginał) należy dostarczyć w dniu dyktanda 13.10.2018 r. organizatorom wydarzenia.

W załączniku przesyłam regulamin XVII Dyktanda Kaszubskiego, zgłoszenie uczestnictwa oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

REGULAMIN

ZGODA

ZGŁOSZENIE